Itä-Afrikan maat tahtoisivat kieltää kierrätysvaatteiden tuonnin

Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Ilmaiset tai halvat länsituotteet romuttavat paikallisen tuotannon

Hyvää tarkoittava vaatteiden keräys ja kierrätysvienti Afrikkaan voi olla vahingoksi vastaanottajamaille. Kuva: Nordic Council of Ministers.

Varsin monet eurooppalaisissa maissa käytöstä poistetut vaatteet päätyvät hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyspisteisiin ja näistä lajittelun jälkeen suuri osa toimitetaan avustuksina kehittyviin maihin. Hyväntekeväisyydellä ja kehitysavulla on tällaisissa tapauksissa hyvän tarkoituksen vastapainona myös haitallisia seurauksia. Halpojen ja useimmiten ilmaisten vaatteiden tulva esimerkiksi Afrikkaan on johtanut paikallisen vaateteollisuuden suuriin vaikeuksiin monissa maissa. Kun laadukkaita länsimaisia vaatteita on saatavilla erittäin edullisesti, paikalliset valmistajat ja kauppiaat jäävät ilman asiakkaita. Siksi itäisen Afrikan valtioiden East African Community -yhteenliittymä ehdottaa  kierrätysvaatteiden ja -kenkien  lahjoitusten ja tuonnin kieltämistä.

Lahjoitusvaatteiden tulvan on ottanut esille muun muassa Ugandan presidentti Yoweri Museveni, jonka mukaan jopa 80 prosenttia maassa myytävistä vaatteista on länsimaista tuotua kierrätystavaraa. Tällaisessa maksutta saadun ulkomaisen tarjonnan puristuksessa paikallinen vaateteollisuus ja -ala ovat kuolemassa. Ongelma tunnetaan myös muualla Afrikassa. Esimerkiksi Keniassa vaateteollisuus työllisti parhaimmillaan 500 000 henkilöä, mutta tätä nykyä jäljellä on vain noin 20 000 työpaikkaa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston (Nordic Council of Ministers) selvityksen ja raportin mukaan halpa- tai ilmaistuonti länsimaista ei ole kuitenkaan ainoa Afrikan vaateteollisuuden ongelma. Jos läntisten kierrätysvaatteiden tuonti lopetetaan, paikan valtaavat mitä todennäköisimmin aasialaiset halpatuotteet (The Copenhagen Post, 24.3.2017; http://cphpost.dk/news/business/african-countries-propose-ban-on-imports-of-second-hand-clothes.html

Pohjoismaiden ministerineuvoston raportti:

Nordic Council of Ministers, 2016. David Watson & David Palm: Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts; https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058123/FULLTEXT01.pdf

Etelä-Korean koiranlihafarmit yhä voimissaan: 2 miljoonaa koiraa syödään vuosittain

Avainsanat

, , , , , , , ,

Lihankasvatusfarmeilla koirat ovat häkeissä samaan tapaan kuin meillä tutummat tarhattavat turkiseläimet. Koirien kohtelu ei Koreassa kuitenkaan vastaa eläinsuojelullisesti lähellekään tasoa, jota meillä laillisilla tarhoilla edellytetään. Kuva: Occupy for Animals, via sites.google.com.

Koiran liha on perinteistä herkkua monissa kaukoidän maissa, vaikka tradition vahvuudesta on noussut epäilyjä, ja julkinen painostus on vähentänyt koirien syöntiä. Kiinan kansainvälisesti surullisen kuuluisien koiranlihafestivaalien jatkuminen on merkki tapojen pysyvyydestä, ja samanlainen suuntaus on voimissaan myös Etelä-Koreassa. Kansainvälisen Humane Society International (HSI) -järjestön uusimpien tietojen mukaan Etelä-Koreassa on yhä toiminnassa noin 17 000 ihmisten ruokapöytiin koiria kasvattavaa kaupallista koirafarmia. Korealaiset syövät vuosittain noin kaksi miljoonaa koiraa, HSI arvioi.

Koiranlihan syönti on kuitenkin vähentynyt viime vuosina, ja monia ravinnoksi koiria kasvattavia farmeja on lakkautettu – osin kansainvälisen painostuksen sekä järjestöjen takaaman taloudellisen tuen turvin. Koirien kasvattajille on pyritty turvaamaan muita toimeentulomahdollisuuksia.

Suojelujärjestön mukaan korealaisilla koiranlihafarmeilla eläinten kuntoa ja terveyttä ei valvota ja hoideta asianmukaisesti, eikä koirille anneta edes riittävästi ruokaa – virikkeellisestä elinympäristöstä puhumattakaan.

Osa lakkautetuilta koirafarmeilta evakuoiduista eläimistä on eläinlääkärin tarkastuksen ja vaadittavien karanteenien jälkeen siirretty ulkomaille, kotien lemmikkieläimiksi. Paikallinen korealainen väestö ei juurikaan suosi koiria koti- ja lemmikkieläiminä, joten teurastuksen välttämiseksi koirat on saatava pois maasta. Etelä-Korean koirafarmeilla on kasvatettu ruokapöytiin moniin eri rotuihin kuuluvia ja kaiken kokoisia koiria. Humane Society International on välittänyt viimeisten parin vuoden aikana noin 800 koiraa Yhdysvaltoihin ja Kanadaan (The Standard, 27.3.2017 http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=86665

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Satoja koiria pelastettu Etelä-Korean ja Kiinan koiranlihafarmeilta. Tiedebasaari 13.1.2017; https://tiedebasaari.com/2017/01/13

Etelä-Korean suurin koiranlihan markkinapaikka lopettaa. Tiedebasaari 22.12.2016; https://tiedebasaari.com/2016/12/22

Eläinsuojelijat pelastivat yli tuhat koiraa Kiinan koiriensyöntifestivaalilta. Tiedebasaari 25.6.2016; https://tiedebasaari.com/2016/06/25.

Kiinan koiriensyöntifestivaali voimissaan lisääntyvästä vastustuksesta huolimatta. Tiedebasaari 20.6.2015; https://tiedebasaari.com/2015/06/20

Kiinalaisten enemmistö vastustaa koiriensyöntifestivaalia. Tiedebasaari 19.6.2016; https://tiedebasaari.com/2016/06/19

Haarapääskyn muuttokäyttäytymisessä radikaali muutos Etelä-Amerikassa

Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Muuttomatkat lyhentyneet 7000 kilometrillä

Suomessa pesivien haarapääskyjen muuttomatka suuntautuu tuhansien kilometrien päähän, jopa eteläiseen Afrikkaan, mutta Etelä-Amerikassa osa lajin kannasta on sopeutunut paljon paikallisempiin elinoloihin. Kuva: Kai Aulio.

Suomessa kesäntuojana tuttu haarapääsky (Hirundo rustica) on yksi pisimmän muuttomatkan lentävistä lintulajeista. Haarapääsky on levinneisyydeltään yleismaailmallinen: Lajia tavataan kaikilla mantereilla Antarktista lukuun ottamatta. Tuhansien kilometrien yhdensuuntaisista muuttomatkoistaan tunnettavan lajin suomalaiset linnut lentävät talveksi Keski- ja Etelä-Afrikkaan. Vastaavasti Pohjos-Amerikassa – Kanadassa ja Yhdysvalloissa – pesivät pääskyt talvehtivat Etelä-Amerikan keski- ja eteläosissa. Näin pääskyt ovat ikimuistoisesti käyttäytyneet, mutta Argentiinassa haarapääskyillä on todettu uudenlainen, sekä muuttomatkojen että vuosikierron ajankäytön suhteen radikaali, tuhansien kilometrien muuttoetäisyyksien lyheneminen.

Jo aikaisemmin on saatu viitteitä haarapääskyjen muuttuneista elintavoista, mutta vasta lintujen seuranta radiolähettimillä on varmistanut muutoksen. Yhdysvaltalaisen Cornell-yliopiston tutkijan David W. Winklerin johdolla Current Biology -tiedelehden verkkopainoksessa 16.3.2017 julkaistussa tutkimuksessa esitetään varmennetut havainnot siitä, että Argentiinassa pesivät pääskyt eivät lennäkään Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Ensimmäiset havainnot käyttäytymismuutoksesta tehtiin noin 35 vuotta sitten. Vuosikymmenien aikana on todettu sikäläisten haarapääskyjen viettävän koko elinaikansa vain Etelä-Amerikan mantereella. Edestakaisten muuttomatkojen kokonaispituus on lyhentynyt jopa 7000 kilometrillä.

Vuosikierron aikataulussa 6 kuukauden siirtymä

Muuttomatkan lyhentyminen on muuttanut myös haarapääskyjen vuosirytmiä perusteellisesti. Muuton, pesinnän alkamisen ja poikasten lentoonlähdön aikataulu on siirtynyt kokonaisuudessaan noin kuudella kuukaudella.

Haarapääskyillä havaittu muutos on poikkeuksellisen suuri ja nopea. Monilla lintulajeilla on todettu vakiintuneiden muuttoreittien muutoksia ja yrityksiä pesiä talvehtimisalueilla tai niiden läheisyydessä. Mutta yleensä tällaiset yritykset jäävät vain lyhytaikaisiksi poikkeuksiksi. Argentiinan haarapääskyjen käyttäytymismuutos on osoittautunut pysyväksi, sukupolvelta seuraavalle siirtyneeksi tavaksi. Muutosta on luonnehdittu poikkeuksellisen nopeaksi evolutiiviseksi kehitykseksi ja lintulajin hämmästyttäväksi kyvyksi sopeutua uudenlaisiin olosuhteisiin (Current Biology, 16.3.2017; http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2817%2930275-0

Mount Everestin kiipelijöille GPS-paikantimet

Avainsanat

, , , , , , , , ,

Seuranta lisää turvallisuutta ja estää valheelliset väitteet huipun saavuttamisesta

Valokuva ei välttämättä kerro vuoren huipulle kiivenneen henkilöllisyyttä. Kuva: YouTube.

Maailman korkeimman vuoren, Himalajan vuoristossa Nepalin ja Kiinan rajoilla sijaitsevan Mount Everestin valloitus on jokaisen vuorikiipeilyä harrastavan unelma. 8848 metrin korkeuteen kohoavan huipun saavuttaminen on mahdollista vain hyvissä olosuhteissa, ja alkuvuoden, toukokuulle saakka kestävän kiipeilysesongin aikana monet yrittävät saavutusta tänäkin vuonna. Vuoden 2017 uutuuksiin kuuluu Nepalin matkailuministeriön valvonnassa toteutettava kokeilu, jossa kiipeilijät varustetaan tarkan satelliittipaikannuksen varmistavalla GPS- (Global Positioning System) paikantimella.

GPS-paikannuksella on kaksi päätarkoitusta. Tärkein on turvallisuus, sillä seuranta mahdollistaa vaikeuksiin joutuneiden kiipeilijöiden mahdollisimman nopean auttamisen. Toinen tarkoitus on varmistaa, että huipulla käyneiden väitteet korkeimman laen saavuttamisesta todella pitävät paikkansa. Huipulle kiivenneiltä edellytetään korkeimmalla kohdalla oletettu valokuva ja ilmoitus kiipeilyn johtajalle. Tiedossa on kuitenkin tapauksia, joissa valokuvia on väärennetty, ja tällaista epärehellisyyttä Nepalin matkailuviranomaiset pitävät Everest-turismin maineelle vahingollisena.

Satelliittiseurannassa olevat kiipeilijät palauttavat ja tarkastuttavat laitteensa huipulta palattuaan, jolloin GPS-seurannan tuloksista voidaan varmistaa paitsi huipulla käynti myös kiipeilijöiden matkareitin tarkat linjaukset.

Paikantimia kokeillaan osalla kevään 2017 kiipeilijöistä, ja mikäli tulokset ovat odotusten mukaisia, seuraavana vuonna 250 dollarin hintainen satelliittipaikannin määrätään pakolliseksi kaikille Mount Everestin kapuajille.

Vuorikiipeily on erittäin tärkeää Nepalin taloudelle, sillä vuoristoturismin osuus maan bruttokansantuotteesta on nelisen prosenttia (DailyMail Online, 21.3.2017; http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4333556/Everest-climbers-GPS-proof-reaching-summit.html

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Maanjäristys madalsi Mount Everestiä. Tiedebasaari 1.5.2015; https://tiedebasaari.com/2015/05/01

Lumileopardeja Mount Everestillä. Tiedebasaari 25.1.2016; https://tiedebasaari.com/2016/01/25

Polio hävitetään Afrikasta. Kattavat rokotukset 13 valtion kaikille lapsille

Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Viikon aikana 116 miljoonaa alle 5-vuotiasta saa rokotteen

Lapsi saa poliorokotteen Pohjois-Nigeriassa, joka on ainoa paikka Afrikassa, jossa poliovirusta yhä tavataan. Kuva: Sunday Alamba, AP Photo.

Polio, joka tunnetaan kirjallisuudessa myös vanhalla lapsihalvaus-nimellään, on yksi vaarallisimmista tartuntataudeista, jonka tuhoisimmat vuodet ovat jo takanapäin eri puolilla maailmaa järjestettyjen kattavien rokotuskampanjoiden ansiosta. Pahimmillaan elinikäiseen halvaantumiseen ja vammautumiseen johtava tauti on kuitenkin edelleen hengissä Afganistanissa, Nigeriassa ja Pakistanissa.  Afrikassa Nigeria on ainoa poliovaltio, ja täälläkin taudin aluetta on vain varsin pienialainen kolkka maan pohjoisosassa. Poliovirus on kuitenkin erittäin tartunta- ja leviämiskykyinen, joten laajempienkin epidemioiden mahdollisuus on olemassa. Kansainvälisen terveydenhuollon johtavat organisaatiot, yhdessä valtiollisten päättäjien ja yksityisten säätiöiden kanssa, ovat päättäneet kitkeä polion Afrikasta. Tähän pyritään antamalla kaikille alle 5-vuotiaille suun kautta jaettava poliorokote samanaikaisesti 13 eri valtion alueilla.

Suururakassa maaliskuun 2017 neljännellä viikolla peräti 116 miljoonalle afrikkalaislapselle annetaan poliorokote. Urakkaan on rekrytoitu 190 000 terveydenhuollon ammattilaista ja vapaaehtoista, jotka vierailevat kohdemaiden jokaisessa kodissa antamassa kahta polioviruksen alatyyppiä sisältävän, suun kautta annosteltavan rokotteen. Monimuotoisesta polioviruksesta tunnetaan 13 alatyyppiä, joista vain kolme aiheuttaa vakavia sairastumisia. Afrikan kampanjassa lapsille annettavassa rokotteessa ovat polioviruksen alatyypit 1 ja 3. Alatyyppi 2 on kitketty koko maanosasta jo aikaisemmin.

13 valtiota, joissa poliorokote annetaan kaikille lapsille ovat Benin, Guinea, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Sierra Leone sekä Tsad.  Kattava rokotusohjelma on mahdollinen vain, koska jokaisen osallistujamaan ylin poliittinen johto sekä alueelliset ja paikalliset vastuutahot tukevat yleishyödyllistä hanketta. Rokotuskampanjan suunnittelu- ja ohjausvastuussa ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö (WHO), YK:n Lastenavun järjestö (UNICEF), Yhdysvaltain terveyshallinnon tartuntatautivirasto (USCDC) sekä yksityispuolelta mm. Bill ja Melinda Gatesin säätiö.

Viimeisin polion aiheuttama vakava tartuntatilanne koettiin Pohjois-Nigeriassa elokuussa 2016, jolloin neljä lasta vammautui virustartunnan seurauksena.

Maailmanlaajuinen kampanja onnistunut jo yli 99-prosenttisesti

Etelä-Afrikan kuuluisin poliittinen johtaja Nelson Mandela julisti 20 vuotta sitten koko maanosaa kattavan kampanjan Häädetään polio Afrikasta (Kick Polio out of Africa). Tuolloin poliovirusta tavattiin vielä maanosan kaikissa valtioissa, ja tauti vammautti vuosittain yli 75 000 lasta. Taudin vaarallisuuden ja rokotusten tehokkuuden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat johtaneet laajoihin, kattaviin rokotuksiin, joiden ansiosta polio on saatu varsin hyvin kuriin – pientä pohjoisnigerialaista Bornon aluetta lukuun ottamatta. Tämän osavaltion ja ympärillä sijaitsevien muiden valtioiden mukaantulo rokotuksiin tuhoaa pelätyn taudin viimeisenkin afrikkalaisen pesäkkeen.

Maailmanlaajuinen polion vastainen kampanja (The Global Polio Eradication Initiative; GPEI) käynnistettiin Maailman terveysjärjestön kokouksessa vuonna 1998. Kaikkien valtioiden sitoutuminen ohjelmaan on vähentänyt poliotapauksia yli 99-prosenttaisesti, ja taudin kitkeminen maapallolta astuu aimo askeleen eteenpäin Afrikan viimeisen pesäkkeen hävittämisellä (WHO & UNICEF, 23.3.2017; http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/africa-tackles-polio/en/

Pöllön suojelu rauhanrakentajana Lähi-idässä

Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tornipöllön kohtalo yhdistää Israelin juutalaisia, palestiinalaisia ja jordanialaisia

Tornipöllö jordanialaisen viljelijän käsissä, ja taustalla pöllön pöntön asennustyössä israelilainen viljelijä. Kuva: Hagai Aharon, via Trends in Ecology & Evolution.

Sukupolvesta toiseen jatkunut vihanpito ja sotiminen Israelin ja itsenäisyydestä kamppailevien palestiinalaisalueiden välillä tuntuu ratkaisemattomalta asenteiden jumiuduttua ikiaikaisiin erimielisyyksiin. Mutta Israelin juutalaisilla ja palestiinalaisilla on ainakin yhdellä seudulla ja yhdessä asiassa yhteneväiset tavoitteet, joiden ratkaisussa on päästy läheiseen yhteistyöhön – ja myös eri puolilla rajaa asuvien ihmisten väliseen ystävyyteen. Kysymys on Pohjois-Israelissa, lähellä Jordanian ja palestiinalaisalueen rajaa sijaitsevassa, muuttolintujen levähdyspaikkana kuuluisassa Hula-joen laaksossa Beit She’anin alueella elävien tornipöllöjen (Tyto alba) suojelusta ja elinmahdollisuuksien turvaamisesta.

Israelin ja palestiinalaisalueen rajamailla elävien tornipöllöjen kanta hupeni vuosia jatkuneen maatilatalouden käyttämien myrkkyjen takia. Pöllöt söivät tuholaistorjunnan kemikaaleihin heikentyneiden tai kuolleiden eläinten ruumiita, ja vähitellen myrkkyjä alkoi kertyä petolintuihin sellaisia määriä, että lintuja alkoi kuolla myrkytyksiin. Ongelma, jollaiseen meillä Suomessa havahduttiin merikotkien poikastuotannon tyrehdyttyä ja majesteettisen kotkan kannan hiivuttua paikallisen sukupuuton partaalle. Meillä merikotkien ruokinta puhtailla ruhoilla pelasti lajin, ja vastaavaan toimeen ryhdyttiin myös Lähi-idän konfliktialueella.

Israelilaisen, palestiinalaisten ja jordanialaisten ihmisten yhteiseksi tavoitteeksi nousi tornipöllön pelastaminen paikalliselta tuholta, sekä paikallisin voimin että eurooppalaisten asiantuntijoiden ohjauksessa. Pöllöille on rakennettu pesäpönttöjä, ja linnuille on turvattu puhdasta, myrkytöntä ravintoa – tämä kaikki valtiollisista, uskonnollisista tai kulttuurisista rajoista ja perinteistä riippumatta. Noin sata henkilöä on liittynyt yhteiseen rintamaan tornipöllöjen pelastamiseksi, ja lintujensuojelu on lähentänyt väestöryhmiä muissakin asioissa – ulkopuolisten tutkijoiden mukaan tornipöllöyhteistyö on rakentanut rauhaa ja ystävyyttä vihollisuuksiin jumiutuneiden kansojen edustajien välille.

Vapaaehtoishankkeella on paitsi luonnonsuojelullinen myös suuri symbolinen arvo. Rauhanrakentajaksi muodostunutta tornipöllöä on perinteisesti pidetty alueella huonon onnen ennustajana ja tuojana. Tätä nykyä pöllö tuo pikemminkin vakautta ja hyvinvointia.

Kansainvälisestä, etnistä yhteistyötä ja rauhaa rakentavan projektin vaiheista ja onnistumisesta on julkaistu myös tieteellinen artikkeli sveitsiläisen Lausannen yliopiston professorin Alexandre Roulinin johdolla. Luonto ei tunne rajoja (Nature Knows No Boudaries: The Role of Nature Conservation in Peacebuilding -artikkeli julkaistiin Trends in Ecology & Evolution -tiedelehden verkkopainoksessa 22.3.2017 (http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(17)30057-5

Hämähäkit syövät enemmän lihaa kuin koko ihmiskunta yhteensä

Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Yli 90 % hämähäkkien liharavinnosta koostuu hyönteisistä. Kuva: iclipart.com.

Araknofobia eli hämähäkkejä kohtaan tunnettava pelko tai kauhu on varsin yleistä, vaikka ihmisillä ei juurikaan ole tarvetta noita kahdeksanraajaisia selkärangattomia kauhistella. Tosin hämähäkkien suuressa joukossa on myös myrkyllisiä, jopa tappavan vaarallisia lajeja, mutta valtaosa hämähäkeistä on haitatonta ja suorastaan hyödyllistä faunaa. Hyönteisillä sen sijaan on todella syytä pelätä hämähäkkejä, joiden pääasiallista ravintoa pikkueläimet ovat. Koko maapallon hämähäkkiyhdyskunnat ovat todella merkittävä lihansyöjien joukko – itse asiassa suurin petoeläinryhmä koko planeetallamme.

Sveitsiläisen Baselin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen tutkijan Martin Nyffelerin johdolla Science of Nature -tiedelehdessä 16.3.2017 julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että hämähäkkien kuluttaman liharavinnon kokonaismäärä nousee 400–800 miljoonaan tonniaan vuodessa. Hämähäkkien ruokavalio koostuu lähes yksinomaan selkärangattomista eläimistä, joista hyönteisten ja hyppyhäntäisten osuus on yli 90 prosenttia. Hämähäkkien saaliiksi joutuvien selkärangattomien eläinten kokonaisbiomassa vastaa 0.1 prosenttia koko maapallon vuotuisesta perustuotannosta. Uusimman arvion mukaan hämähäkkien syömän hyönteisravinnon määrä on yhdenmukainen aikaisemmin tehtyjen ekosysteemin lajistollisten manipulaatiokokeiden kanssa. Kun erilaisista yhteisöistä on keinotekoisesti poistettu hämähäkit, hyönteisten määrät ovat lisääntyneet nopeasti ja merkittävästi.

Hämähäkkien saalistus keskittyy luonnontilaisiin ekosysteemeihin. Yli 95 prosenttia hämähäkkien syömästä liharavinnosta saalistetaan metsistä tai luonnon ruohostoilta. Ihmisen käytössä ja hoidossa olevien viljelymaiden osuus hämähäkkien saalistuksessa on vain noin kaksi prosenttia. Viljelymailla hämähäkkien saalistusaika kattaa vain pienen osan vuotta, ja lisäksi näissä ”luonnottomissa”, usein yksilajisissa yhteisöissä luontainen eläimistö on rajallista.

Hämähäkkien saalistaman ja syömän liharavinnon kokonaismäärää voidaan verrata muihin lihankuluttajiin. Koko reilun 7.3 miljardin yksilön ihmiskunta syö vuosittain lihaa noin 400 miljoonaa tonnia, eli hämähäkkien ruokavalion lihaosuus on alhaisimmankin arvion mukaan ainakin yhtä suuri kuin kaikilla ihmisillä yhteensä. Luonnon suurikokoisista lihansyöjistä tunnetaan kalaa, äyriäisiä ja muita mereneläviä syövien valaiden ravinnonkäyttö. Kaikkien merien kaikki valaat syövät vuodessa kalaa ja muita vesieläimiä yhteensä 280–400 miljoona tonnia.

Suurista petoeläimistä tiikeri kuvannee parhaiten mielikuvaamme tehokkaasti saalistavasta lihansyöjästä. Uhanalaisten tiikerien jatkuvasti kutistunut kanta käsittää tätä nykyä noin 3’200 yksilöä. Kukin tiikeri syö keskimäärin noin 11 kiloa lihaa päivässä. Yhteensä maailman kaikkien tiikerien vuosittainen lihankulutus on näin ”vain” 13 miljoonaa kiloa.

Hämähäkkien kokonaismäärää ei tunneta, mutta ryhmän monimuotoisuus on suuri. Maailmasta tunnetaan kaikkiaan noin 45’000 erilaista hämähäkkilajia (Science of Nature 104(3–4), April 2017; https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-017-1440-1

 

 

Flamingo levittäytyy kohti pohjoista: Aikaisempaa useampia lintuja Bulgariassa

Avainsanat

, , , , , , , ,

Flamingo on kotiutumassa Eurooppaan. Kuva: iclipart.com.

Afrikkalaisilta kansallispuistojen järviltä tutut, jopa miljoonien yksilöiden vaaleanpunaisina ryhminä elävät flamingot (Phoenicopterus roseus) ovat levittäytymässä myös Eurooppaan. Kevään 2017 edetessä Bulgariassa, Mustanmeren tuntumassa on havaittu useita flamingoja, kun aikaisemmin näitä vierailijoita on ollut vain yksittäin. Bourgasin kaupungin lähistöllä sijaitsevalla Atanassovsko-järvellä on maaliskuun puolivälin tuntumassa tavattu 13 flamingoa, ja lähiseudulla viisi muuta yksilöä.

Järvet ja kosteikot, joille flamingot ovat saapuneet, ovat lajille tyypillisiä ja soveliaita elinympäristöjä, mutta pesinnästä ei vielä ole merkkejä. Flamingo kuuluu kyllä eurooppalaiseen linnustoon. Välimeren pohjoispuolella pesiviä flamingoyhdyskuntia on Turkissa ja Kreikassa (Bulgarian News Agency, BTA, 21.3.2017: http://www.bta.bg/en/c/NW/id/1541568

Grimsby on Englannin puutarhapääkaupunki

Avainsanat

, , , , , , , , ,

Vihreä on vallitseva värisävy Grimsbyn ilmakuvassa. Kuva: static.panoramio.com.

Britit ovat kuuluisia – ja ylpeitä – hyvin hoidetuista puutarhoistaan. Nurmikoiden ja istutusten hyvä kunto on kunnia-asia niin taajamien yleisten alueiden hoitajille kuin omakotiasukkaille. Puutarhainnostus näkyy myös maisemassa, sekä maatiloilla että kaupunkien pientalojen pihoilla, ja keväiset taimi- ja kukkanäyttelyt ovat erittäin suosittuja. Taajamissa maan arvon nopea nousu on kuitenkin vaikeuttanut viherpeukaloiden mahdollisuuksia saada unelmiaan täytetyiksi, sillä yhä useammissa uusissa kiinteistöissä ei ole puutarhoja. Kiinteistöjen myyntihinnoissa ja -ajoissa puutarhalla on kuitenkin hyvin myönteinen vaikutus. Kiinteistövälittäjien myynti-ilmoituksissa puutarhalla on keskeinen sija, ja ala julkaisee tietoja puutarhaystävällisimmistä paikkakunnista.

Uusimman vertailun kärkeen nousi Keski-Englannin Lincolnshiressä sijaitseva, Pohjanmeren rannikko- ja satamakaupunki Grimbsby. Noin 90 000 asukkaan Grimsbyssä myynnissä olevista kiinteistöistä 93 prosentilla on puutarha. Seuraavina listalla ovat Crawley (91 %) ja Chesterfield (88 %). Suurista kaupungeista asunnonmyyjien listalla puutarhaystävällisimmäksi mainitaan Liverpool, jossa myynnissä olevista kiinteistöistä noin 60 prosentilla on valttinaan oma puutarha.

Kaupunkitonttien keskikoon pieneneminen on vähentänyt puutarhanhoidon mahdollisuuksia ja viheralueiden ylläpitoa. Uusimman selvityksen mukaan kuningaskunnassa parhaillaan myynnissä olevista kiinteistöistä 31.4 prosentilla ei ole puutarhaa (Metro.co.uk, 20.3.2017; http://metro.co.uk/2017/03/20/town-is-declared-the-garden-capital-of-britain-6522425/

Kiinan köyhyyden poisto-ohjelmassa hyviä tuloksia etnisten vähemmistöjen alueilla

Avainsanat

, , , , , ,

Yli neljä miljoonaa kansalaista päässyt köyhyydestä kahdeksalla alueella

Sisä-Mongolian autonominen alue on yksi etnisten vähemmistöjen alueista, joille Kiinan hallituksen talouden kehitysohjelma painottuu. Kuva: chinese-embassy.org.uk.

Kiinan valtion virallisena, hallituksen vahvistamana tavoitteena on poistaa köyhyys vuoteen 2020 mennessä, ja viime vuosina on saavutettu lupaavia tuloksia – sekä hallinnollisten että taloudellisten panostusten ansiosta. Vuonna 2016 taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen valtavirrasta jälkeen jääneitä etnisten vähemmistöjen asuinalueita on kehitetty suurin panoksin. Vuoden aikana yli neljän miljoonan kiinalaisen sanotaan nousseen köyhyysrajan yläpuolelle kahdeksassa maakunnassa tai hallinnollisella alueella, joissa väestön enemmistö kuuluu yli 1.3 miljardin asukaan Kiinan lukuisiin etnisiin vähemmistöihin.

Taloudellisten kohennusohjelmien positiivisia tuloksia Kiinan viralliset tilastot esittävät muun muassa Sisä-Mongolian, Tiibetin sekä Xinjiangin uiguurien autonomisilta alueilta. Tiedotteen mukaan kahdeksalla etnisten vähemmistöjen alueilla käytetiin köyhyyden poistamiseen johtaneisiin toimiin kaikkiaan 28 miljardia yuania eli noin neljä miljardia euroa, mikä on lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Etnisten vähemmistöjen valta-alueiden osuus Kiinan köyhyyden poisto-ohjelman koko rahoituksesta oli noin 42 prosenttia (China.org.cn, 18.3.2017; http://www.china.org.cn/china/2017-03/18/content_40471607.htm

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Kiina siirtää miljoonia ihmisiä uusille alueille köyhyyden poisto-ohjelmassa. Tiedebasaari 18.2.2017; https://tiedebasaari.com/2017/02/18

Köyhyys vähenee nopeasti Kiinassa. Tiedebasaari 12.2.2014; https://tiedebasaari.com/2014/02/12

Kiina nostaa köyhyysrajaa kansainvälisesti noudatetulla tasolle. Tiedebasaari 13.1.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/01/13