Ihminen ja ympäristö

Ympäristö on laaja kokonaisuus

Mitä ympäristö käsitteenä tarkoittaa? Entä mitä ympäristö kokonaisuutena merkitsee juuri sinulle? Ympäristö voi tarkoittaa monia erilaisia asioita, kuten luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä tai jokaisen henkilön omaa sosiaalista ympäristöä. Viime vuosina on kaikkialla ollut paljon puhetta ilmastonmuutoksesta. Ekologisuus, vehreys ja luontoarvot ovat nykyään erittäin tärkeitä, sillä ympäristön vaikutukset tulevat kestämään sukupolvelta toiselle. Jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa sekä lähellä olevaan että maailmanlaajuiseen ympäristöön.

Sosiaalinen ympäristö tarkoittaa kokonaisuutta, johon kuuluu ystävät, tuttavat, perhe ja muut läheiset ihmiset, sekä heidän kanssaan muodostuneet toimivat ihmissuhteet. Hyvä sosiaalinen ympäristö on erittäin tärkeä terveydellemme ja hyvinvoinnillemme. Sosiaalipsykologia tutkii omaa, nykyistä sosiaalista ympäristöämme.

Ekologinen eli luonnonympäristö

Ekologinen ympäristö tarkoittaa luonnonläheisyyttä, eläimiä, hyönteisiä, perhosia, lintuja, metsiä, peltoja, vesistöjä ja kukkia. Useampi luonnonystävä on kuullut puhuttavan myös ekologisesta jalanjäljestä, mikähän se on? Tutkitaanpa hieman.

Ekologinen jalanjälki mittaa sitä, kuinka huomattava vesi- tai maa-alue tarvitaan koko yhteisen ihmiskunnan tai yksittäisen ihmisen kuluttaman energian, materiaalien ja ravinnon tuottamiseen. Ympäristö nähdään usein siis yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna tai vaihtoehtoisesti itse koettuna, tuttuna alueena. Ekologiseen ympäristöön lasketaan kuuluviksi maaperä, ilmakehä, biosfääri ja vesistöt. Ympäristöstä saadaan happea, energiaa, vettä ja ravintoa jokaisen maapallolla asuvan ihmisen käyttöön. Luonnonsuojelun avulla halutaan maailmanlaajuisesti säilyttää ihmisen, eläinten, kasvien ja ympärillämme olevan biosfäärin nykyiset ja tulevat elinmahdollisuudet koko maapallolla.

Rakennettu ympäristö

Mitä rakennettu ympäristö tarkoittaa? Tutkitaanpa. Rakennetusta ympäristöstä puhuttaessa tarkoitetaan aina ihmisten suunnittelemaa ja rakentamaa paikallista tai kansainvälistä ympäristöä, kuten infrastruktuuria tai erilaisia rakennuksia. Monet kuuluisat ja arvostetut rakennukset ovat tärkeä osa rakennettua ympäristöä. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa Finlandiatalo tai Arabian tehdas.

Suojeltuun rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluu muun muassa mainittu Arabian tehdas Helsingissä. Arabian keramiikkatehtaalla kaikki tuotanto seisahtui vuoden 2016 aikana. Arabian tunnettu keramiikkatehdas perustettiin jo vuonna 1847 ja suomalaisomistukseen tehdas siirtyi vuonna 1916. Arabian tehtaan omistajina ovat toimineet muun muassa Wärtsilä, Hackman, Iittala Goup ja Fiskars. Arabian tuottamat astiat ja astiastot ovat säilyneet vuodesta toiseen, eli sukupolvelta toiselle. Arabia-brändin tuotteet ovat aina olleet todella suosittuja, joten ei ihmekään, että ne ovat siirtyneet perintönä eteenpäin.

Kaupunkiympäristö

Asutko maalla vai kaupungissa? Taajamassa vai haja-asutusalueella? Ympäristö on aina tärkeä jokaiselle huolimatta siitä, missä asuu. Kaupunki- ja aluesuunnittelu tulee asukasta vastaan kaikissa mahdollisissa omaa elinympäristöä koskevissa asioissa. Asukkaalla on aina mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, sen ulkoiseen olemukseen ja kehittymiseen. Mitä asukkaat omalta asuinalueeltaan yleisesti haluavat? Luontoa, lenkkeilymaastoja, uimahallin, toimivan terveydenhuollon, kauppoja ja kaikkea muuta päivittäiseen elämään kuuluvaa.

Kaupunkisuunnittelu luo toimivan ympäristön

Kaupunkisuunnittelu tarkoittaa kaupunkien suunnitelmien mukaista maankäyttöä, kiinteistöjen ja teollisuusrakennusten sijoittelua ja tarvittavien toimintojen suunnittelua. Kaupunkisuunnittelun avulla pyritään tärkeiden rakennusten säilyttämiseen ja suunnitteluun sekä sosiaalisiin, taloudellisiin että ekologisiin päämääriin.

Hyvän kaupunkisuunnittelun myötä pystytään luomaan turvallinen, taloudellinen, viihtyisä, pitkään elinkelpoinen ja toimiva elinympäristö. Luontoarvot ja tulevien, mahdollisten ympäristövaikutusten arviointi on nykyään todella tärkeää. Rakennettu ympäristö voi toimia nykyään ja tulevaisuudessa tärkeänä kulttuuriperintönä. Alueiden kaavoituksessa otetaan aina huomioon ympäristön omat ainutlaatuiset kohteet ja ominaisuudet sekä kulttuuriarvot.