Aurinkoenergian tuomat hyödyt ja haitat

Mitä on aurinkoenergia?

Aurinkoenergialla tarkoitetaan auringonsäteilystä muodostuvan energian hyödyntämistä lämpö- tai sähköenergian avulla. Säteilyenergiaa voidaan ottaa käyttöön kahdella eri tapaa, eli aurinkokeräimen tai aurinkokennojen avulla. Aurinkoenergia on aitoa, luonnonmukaista, ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa energiaa. Aurinkoenergia on ehtymätön ja päästötön energianmuoto, jonka hyödyntäminen lisääntyy tulevaisuudessa erilaisten teknisten laitteiden avulla. Ennen kaikkea, aurinkoenergia saa käyttäjänsä hyvälle mielelle.

Hyödyt

Aurinko saa ihmisen iloiselle mielelle ja tarjoaa sopivan määrän elintärkeää D-vitamiinia. Jokaisen ihmisen iho muodostaa itse D-vitamiinia yhteistyössä auringon UVB-säteilyn kanssa. Uusiutuvan energianlähteen, eli auringon katsotaan riittävän ihmiskunnalle vielä pitkään, eli suunnilleen noin 6,5 miljardin vuoden ajan. Aurinko luovuttaa ihmisten, kasvien sekä eläinten että koko luonnon ekosysteemin hyödyksi kestävää aurinkoenergiaa. Ekosysteemillä tarkoitetaan kaikkia tietyn yhtenäisen rajatun alueen elottomien ja elollisten ympäristötekijöiden tuottamaa toiminnallista kokonaisuutta.

Tulevaisuudessa aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää yhä suuremmissa määrin myös vähentämällä riippuvuutta monista uusiutumattomista energialähteistä. Uusiutumattomia energianlähteitä ovat muun muassa turve, ydinenergia, kivihiili, öljy ja maakaasu. Uusiutumattomat energianlähteet ehtyvät jonakin päivänä maapallolta, jonka lisäksi kaikki uusiutumaton energia saastuttaa ympäristöä, merta ja ilmakehää.

Aurinkoenergiaa on kaikkialla

Aurinkoenergiaa riittää maailmalla aina päiväntasaajalta Pohjolan perille asti. Kukapa ei aurinkoa rakastaisi, se saa kasvit ja puut kasvamaan ja viljelysmaat tuottamaan ravintoa. Aurinkoenergian käytössä ei tarvita erillisiä liikkuvia tai ääntä pitäviä osia, aurinkopaneelit eivät edellytä säännöllistä kunnossapitoa ja niiden käyttöikä on pitkä. Lyhyesti sanottuna, ylläpitokustannukset ovat todella vähäiset.

Haitat ja ongelmat

Aurinkoenergian käytöstä ei tule päästöjä, mutta välilliset päästöt syntyvät tuotantoon sitoutuneista materiaaleista, energiasta, asennuksesta ja logistiikasta. Aurinkoenergiaa voidaan tuottaa ainoastaan vuorokauden valoisien tuntien aikana. Aurinkoenergiaa on saatavilla runsaasti, mutta maailmanlaajuisesti aurinkopaneeleihin käytettäviä tärkeitä osia ei ole maapallolla tarpeeksi.

Aurinkopaneeleita asennetaan yleensä vain omakotitaloihin; rivi- ja kerrostaloissa ei niitä ole käytössä. Taloyhtiöiltä puuttuu toimiva tapa saada aurinkovoimalan tuottama sähkö jaetuksi tasaisesti kaikille taloyhtiöiden asukkaille. Taloyhtiöillä aurinkosähkön hyödyntäminen vaatii paitsi erittäin tarkkaa ja huolellista suunnittelua, myös hintavia investointeja sekä yhteistä sähkösopimusta. Aurinkoenergiaa koskeva lainsäädäntö ei Suomessa ole todellakaan ajan tasalla. Lähitulevaisuudessa tarvitaankin useita muutoksia, jotta myös kerros- ja rivitaloissa asuvat voisivat hyötyä uusiutuvasta aurinkoenergiasta.

Suomalainen lainsäädäntö suorastaan siis estää aurinkosähkön jakamisen taloyhtiöissä, joten tarvittavia muutoksia lakiin todella kaivataan. Käytännössä tarvitaan myös uusia mittareita, sillä nykyiset sähköyhtiöiden mittarit eivät sovi lainkaan aurinkosähkön hyödyntämiseen. Monta asiaa on siis mietittävä uudelleen ja toimenpiteitä suoritettava, ennen kuin aurinkoenergiaa voidaan kunnolla hyödyntää.

Aurinkopaneeleiden oikeassa sijoittamisessa on myös paljon tehtävää, sillä aurinkopaneelit tulevat tarvitsemaan runsaasti tilaa, eli paneeleiden omaa hyötysuhdetta ajatellen noin 6–8 m2/kWp. Suomessa aurinkopaneeleiden tuottamasta energiasta voi siis toistaiseksi nauttia vain omakotitaloissa. Aurinkopaneeleita näkyy eri puolilla Suomea talojen katoilla, seinissä ja jopa maassa.