Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Tassujen rauhasista erittyy ainakin 26 erilaista tunnisteyhdistettä

Karhut merkitsevät elintilaansa ja reittejään polkemalla tassuillaan maata, johon käpälän pohjien rauhaseista jää yksilöllinen hajusignaali. Kuva: wildlifeworldwide.com.

Karhut vaeltavat asumattomilla metsäseuduilla laajoilla alueilla pääosin yksinään, mutta aika ajoin – etenkin lisääntymisaikoina – on tärkeää pystyä viestittelemään lajikumppanien kanssa. Monilta nisäkkäiltä tunnetaan reviirien ja liikkumisreittien kemiallisia tai mekaanisia merkitsemistapoja kuten virtsan tai erityisten rauhasten eritteiden kautta puunrukoihin tai muihin kiinteisiin alustoihin jätettävät hajujäljet tai puunkuoren tai muun kasvillisuuden vaurioittamiset. Karhuilla (ruskeakarhulla; Ursus arctos) on myös tällainen, hyvin vähän tunnettu ja tutkittu yksilöllisten jälkien merkkaamistapa. Karhut hierovat raajojensa pohjia – tassuja/käpäliä – maaperään, johon jää kemiallinen, lajikumppanien tunnistettavissa oleva merkintä.

Karhujen tassunpohjien kautta tapahtuvaa viestintää tutkinut Puolan Tiedeakatemian Luonnonsuojeluinstituutin tutkijan Agnieszka Sergielin johtama tutkijaryhmä esittää Scientific Reports -tiedelehdessä tulokset kaikkiaan 31 karhuyksilön seurannasta Pohjois-Espanjan Kantabrian vuoristosta.

Tutkijat analysoivat karhujen tassujen pohjien rauhasten erittämiä yhdisteitä sekä karhuyksilöiden käytöstä maastossa kameraseurannan avulla kolmen vuoden aikana. Kemiallisia analyysejä varten tutkijat analysoivat kuuden Puolan eteläosassa, Karpaattien vuoristosta elävän, tilapäisesti kiinni otetun luonnonvaraisen karhun tassujen rauhasten erittämiä yhdisteitä.

Maastohavainnot vahvistivat, että karhut vapauttavat kemiallisia yhdisteitä hieromalla tassuja maapohjaa vastaan. Tassujen kemikaaleista Sergiel ja kumppanit erottivat kaikkiaan 26 erilaista yhdistettä – muun muassa karboksyylihappoja – joista kuusi yhdistettä tavattiin vain uroskarhuilla. Tutkijat seurasivat kolmen vuoden aikaan kaikkiaan 15 eri karhuyksilöä ja todistivat kaikkiaan 323 videokuvauksessa 81 tassujen kautta tapahtunutta viestintätapahtumaa, eli 35 prosentissa kuvauksen kohteena ollut karhu – useimmiten uros – viestitti lajikumppaneilleen tassujen kautta jätettävällä merkinnällä.

Tassujen jättämien kemiallisten signaalien tarkkaa merkitystä tutkijat eivät tiedä, mutta tällaisilla signaaleille on nisäkkäiden keskuudessa tärkeä osuus etenkin lajin lisääntymisajankohtien ja -halukkuuden ilmaisemisessa, ja varsinkin uroskarhuille on tärkeää viestittää kilpaileville uroksille omia yksilöllisiä ominaisuuksia (Scientific Reports, 7 (1052); http://www.nature.com/articles/s41598-017-01136-1

Mainokset