Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Ääntelyn tarkoitusta ei vielä tunneta

Sanonta ”mykkä kuin kala” joutaa romukoppaan. Siipisimpullakin on ainakin kaksi erilaista ääntelytyyppiä. Kuva: iclipart.com.

Vedenalainen maailma on kaikkea muuta kuin hiljainen, sillä useat vesieläimet ääntelevät usein ja monin eri tavoin. Kaloja ei yleensä pidetä erityisen sosiaalisina keskustelijoina, mutta useimmilla kalalajeilla on lajityypillisiä, usein monenlaisia ja eri yhteyksissä vaihtelevia ääniä. Onpa useiden kalalajien samanaikaista ääntelyä verrattu jopa keväiseen linnunlaulun konserttiin. Uusimpana todisteena kalojen äänimaailmasta ovat kokeelliset havainnot maailman merillä erittäin aggressiivisesti levittäytyvästä ja monille elämän muodoille vaarallisesta siipisimpusta (Pterois miles).

Yhdysvaltalaisen Duke University -yliopiston Merentutkimuslaboratorion tutkijan M. Beattien johdolla Journal of Fish Biology -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 3.5.2017 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin eri puolilla maailmaa tarkoin seurattavan siipisimpun (Pterois miles) ja sen lähisukulaisen Pterois volitans -lajin ääntelyä kokeellisissa akvaario-oloissa.

Tutkijat pitivät siipisimppuja viiden vuorokauden ajan betonisissa altaissa ja äänittivät kalojen vedenalaisen ääntelyn koko ajan. Erilaisten ympäristön hälyäänien pois suodattamisen jälkeen paljastui, että siipisimpuilla on kaksi pääasiallista ääntelytyyppiä ‒ hyrinän kaltaista ääntelyä sekä rummutukseen verrattavaa, samankaltaisena toistuvia sykäyksiä. Siipisimppujen ääntelyn tai eri äänityyppien tarkoitusta ei tunneta, mutta äänillä tiedetään olevan osuutta kalaparvien yksilöiden välisessä kommunikoinnissa kuten uintisuunnan määrittelyssä, parvikalojen yhteisen saalistuksen ohjauksessa, kutukäyttäytymisessä sekä vaaran uhatessa annettavissa varoituksissa (Journal of Fish Biology, 3.5.2017; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfb.13321/full

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Syvänmeren kalat kommunikoivat äänten välityksellä. Tiedebasaari 31.1.2012; https://tiedebasaari.com/2012/01/31

Piraijat ärjyvät olleessaan vihaisia. Tiedebasaari 18.10.2011; https://tiedebasaari.com/2011/10/18

Rehevöityminen muuttaa vahingollisesti vesieläinten äänimaailmaa. Tiedebasaari 1.10.2016; https://tiedebasaari.com/2016/10/01

Vaarallinen siipisimppu tavattu ensi kerran Italian vesillä. Tiedebasaari 31.3.2017; https://tiedebasaari.com/2017/03/31

Aggressiivisesti maailman merillä levittäytyvä siipisimppu on kotiutunut Välimerelle. Tiedebasaari 27.6.2016; https://tiedebasaari.com/2016/06/27

Mainokset