Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Karhujen talviuni on lyhentynyt sekä talvien leudontumisen että ihmiseltä saatavan ruokatarjoilun seurauksena. Kuva: slovenianbears.com.

Oppikirjatietojen mukaan karhut (Ursus arctos) viettävät talvipesäsään puolisen vuotta, mutta todellisuudessa nykyajan karhujen talviunen pituus jää joskus vain pariin kuukauteen. Talviunen keskeytyminen ja karhujen kömpiminen ulos talvipesistään on sekin yleistynyt. Laadultaan heikentyneen ja ajallisesti lyhentyneen talviunen syyksi on osoitettu ilmastonmuutoksen myötä leudontuneet talvet ja useilla viikoilla lyhentyneet pakkas- ja lumijaksot. Mutta tärkeä osuutensa karhujen talvilevon lyhenemiseen näyttää olevan – ainakin paikallisesti – myös ihmisen tarjoamalla, usein ympärivuotisella ruokinnalla.

Slovenialaisen Ljubljanan yliopiston Bioteknisen tiedekunnan tutkijan Miha Krofelin johdolla Journal of Zoology -tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon julkaistussa tutkimuksessa seurattiin ruskeakarhujen – eli Suomessakin tavattavan karhun – talvipesäänsä vetäytymisen ajankohtaa, talviunen tai pesässä vietetyn ajan pituutta sekä pesästä kesken lepokauden poistumisen yleisyyttä seuduilla, joilla karhuille oli ihmisen tarjoamaa ruokintaa ja seuduilla, joilla nallet olivat vain omatoimisen ravinnonhankinnan varassa. Tutkimuksessa verrattiin karhujen talvista käyttäytymistä ja ajankäyttöä paitsi Sloveniassa myös muilla maantieteellisillä alueilla Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Karhujen talvipesässä viettämän ajan pituus on tutkimuksen perusteella suoraan verrannollinen siihen, kuinka pohjoisessa yksilöt elävät. Suorien sekä kirjallisuudessa eri maista ja maanosista julkaistujen tietojen mukaan yhden leveysasteen siirtyminen kohti pohjoista merkitsee karhun talviunen pituuteen keskimäärin 3.1 vuorokauden pidennystä. Leveysasteen mukainen ero on yhtä suuri uros- ja naaraskarhuilla. Talviunen kokonaispituudessa on sen sijaan huomattava ero sukupuolten välillä. Vertailun mukaan uroskarhut viettävät talvipesässä keskimäärin 10.3 vuorokautta kauemmin kuin naaraat. Ihmisen tarjoama ruokinta kuitenkin muuttaa karhujen talvikäyttäytymistä ratkaisevasti.

Sloveniassa, joka sijaitsee Keski-Euroopassa, ja jossa karhujen ympärivuotinen ruokinta on tavallista, uroskarhut viettivät talvipesässä keskimäärin 82 vuorokautta, kun naarailla vastaava lepoaika oli vain 57 vuorokautta. Nämä lepoajat ovat uroksilla 45 prosenttia ja naarailla 56 prosenttia lyhempiä kuin muualla samoilla leveysasteilla ja ilman ihmisen tarjoamaa ruokintaa elävillä lajitovereillaan.

Ruokinta saa karhut myös keskeyttämään talvileponsa tavallista useammin. Krofelin ja kumppanien aineistossa 61 prosenttia seuratuista karhuista lähti ulos talvipesästä kesken lepokauden ainakin yhden kerran talvessa. Keskimäärin seurannassa olleet karhut keskeyttivät talvilevon ja kömpivät ulkosalle 1.9 kertaa talven aikana.

Laajan ja kansainvälisestikin kattavan aineiston perusteella slovenialaistutkijat toteavat karhujen talvilevon ja lepoajan käyttäytymisen muuttuvan merkittävästi, jos ihmisen tarjoamaa ruokaa on jatkuvasti tarjolla. Ruokinnan seurauksena talvilepo lyhenee, ja karhujen aktiivinen ulkonaoloaika vastaavasti pitenee. Muuttuneen käyttäytymisen seurauksena suurten petoeläinten läsnäolo korostuu luonnossa, mikä tietysti vaikuttaa useiden luonnonvaraisten eläinten elämään ja elinmahdollisuuksiin, ja myös ihmisten ja karhujen kohtaamiset tulevat aikaisempaa todennäköisemmiksi (Journal of Zoology 302(1), May 2017; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12421/full

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Leudot talvet lyhentävät karhun talviunta: Italiassa uroskarhun lepo vain 48 vuorokautta. 25.2.2017; Tiedebasaari 25.2.2017; https://tiedebasaari.com/2017/02/25

Mainokset