Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Vaaran uhatessa pesää sinitiaisilla molemmat sukupuolet osaavat varoittaa vaarasta laulamalla. Kuva: Kai Aulio.

Keväistä luontoa hallitseva linnunlaulu on pääosin koirasyksilöiden tapa ilmoittaa valtaamansa reviirin rajoista ja toisaalta yritys houkutella naaraita reviirille. Laulu on niin voittopuolisesti koiraiden toimintaa, että usein oletetaan naaraiden olevan laulukyvyttömiä. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka naaraiden laulu on paljon harvinaisempaa. Harvinaisuuden takia naaraslintujen laulua on myös tutkittu varsin vähän. Mutta todellisen vaaran uhatessa naaraskin laulaa – ja jopa koirasta useammin. Näin oli ainakin sinitiaisilla (Cyanistes caeruleus) itävaltalais-tsekkiläisessä kokeellisessa tutkimuksessa.

Wienissä toimivan Eläinlääketieteellisen yliopiston Konrad Lorenz -instituutin tutkijan Katharina Mahrin johdolla Journal of Ornithology -tiedelehdessä julkaistussa kokeellisessa tutkimuksessa sinitiaisten pesäpiiriin tuotiin varpushaukkaa (Accipiter nisus) esittävä malli, jonka aikaansaamia äänireaktioita tutkijat mittasivat.

Testitilanteissa sinitiaiset reagoivat ”haukan” lähestymiseen laulamalla, ja tämä reaktio havaittiin sekä koiras- että naarasyksilöillä. Kymmenestä koesarjasta sinitiaiset reagoivat lauluvaroituksella kuudessa tapauksessa. Ja vastoin tavanomaista, koiraiden tyypillistä reviirilaulua, varoitustilanteessa naarassinitiaiset lauloivat jopa koiraita useammin. Sinitiaisten laulussa havaittiin eroja, joiden yksityiskohtia tutkijat osoittavat sonogrammeilla – eli laulun keston ja äänitaajuuden graafisilla kuvaajilla – jotka poikkeavat toisistaan eri sukupuolilla (Journal of Ornithology, 157(3); https://link.springer.com/article/10.1007/s10336-016-1345-3

Mainokset