Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Edellisen kerran ilman hiiltä tultiin toimeen 1880-luvulla

Iso-Britannia on monien muiden kansakuntien lailla sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen maapallon ilmakehän lämpenemisen jarruttamiseksi ja lopulta pysäyttämiseksi. Tavoitteeseen pääsy edellyttää kaikkien osapuolten aktiivisia tekoja ihmisen toimista johtuvan lämpenemisen vähentämiseksi. Tärkein keino on vähentää fossiilisten polttoaineiden – kivihiilen, öljyn ja maakaasun – käyttöä. Näistä kivihiilen hiilidioksidipäästöt tuotettua energiayksikköä kohti ovat selvästi suurimmat, ja siksi hiilivoimaloiden käytön vähennys on monissa maissa ensi askel kohti hiilineutraalia tai ainakin nykyistä kestävämpää energiapolitiikkaa. Saarivaltakunnan sähkönjakeluverkoston suurin toimija, National Grid ilmoitti 21.4.2017 brittien saavuttaneen huomattavan virstanpylvään matkalla kohti tavoiteltavaa päästövähennystä. Ensi kerran sitten teollisen vallankumouksen alun   eli 1880-luvun alkuvuosien – Britannian sähköntuotannossa ei käytetty lainkaan kivihiiltä sähköntuotannossa 24 tunnin yhtenäisen jakson aikana.

Vuorokauden mittaista hiiletöntä sähköntuotantoa on Britanniassa tavoiteltu ja aiemminkin, ja jo saman viikon aikana oli tultu toimeen 19 tunnin yhtäjaksoinen aika ilman kivihiilen polttoa.

Britannian sähköntuotannossa on käytössä monipuolinen valikoima, joka koostuu sekä uusiutuvista että uusiutumattomista lähteistä. Kivihiilen poltosta luopumisen vastapainona on ydinvoimaloiden merkityksen korostuminen. Kivihiilettömän 24 tunnin aikana valtaosa sähköstä tuotettiin maakaasulla ja ydinvoimalla, ja osansa tuottivat myös uusiutuvat lähteet, joista etenkin tuulen ja aurinkoenergian osuudet ovat viime vuosina voimakkaasti kasvaneet.

Britannian ensimmäinen kaupallinen kivihiiltä polttava voimalaitos otettiin käyttöön Lontoossa vuonna 1882, ja hiilestä on muodostunut kuningaskunnan energiahuollon kulmakivi. Viime aikoihin saakka kivihiilen osuus brittien sähköntuotannossa on ollut noin 25 prosenttia, mutta vuonna 2016 osuus oli enää noin 10 prosenttia useiden vanhojen ja tekniikaltaan vanhentuneiden hiilivoimaloiden sulkemisen ansiosta. Britannian hallitus on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähennykseen, ja kivihiiltä polttavien voimalaitosten toiminta on tarkoitus lopettaa kokonaan vuoteen 2015 mennessä (International Business Times, 22.4.2017 http://www.ibtimes.co.uk/britain-has-first-day-without-using-coal-since-industrial-revolution-1618151

Mainokset