Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lasten tulee saada kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet – riippumatta vanhempien tahdosta tai lapsen tuntemasta pelosta. Kuva: iclipart.com.

Useimmilla kehittyneillä mailla on vakiintunut kansallinen rokotusohjelma, jonka mukaisesti kaikki kansalaiset – vastasyntyneistä alkaen ikäkausiensa mukaan – rokotetaan vaarallisimmiksi luokiteltuja tartuntatauteja vastaan. Kaikkialla on kuitenkin piirejä, jotka uskonnollisista, etnisisiä tai muista perinteistä johtuen kieltäytyvät rokotuksista ja estävät myös alaikäisten lastensa rokottamisen. Rokottamattomien yksilöiden eläminen väestössä aiheuttaa vaaraa muillekin, koska kattavien rokotusten myötä pitkään kurissa pysyneiden tartuntatautien uudelleen ilmaantumisen mahdollisuus kasvaa. Tällaisia pelkoja on koettu myös meillä Suomessa viime vuosina. Britanniassa lasten rokotukset kieltäneen äidin vastarinta murrettiin oikeuden päätöksellä, ja lapsille määrättiin annettavaksi kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Poikkeuksellinen oikeustapaus koski 2- ja 4-vuotiaita poikia, joiden vegaaniäiti kieltäytyi lastensa rokottamisesta perustellen päätöstään lasten pitämisellä mahdollisimman puhtaina. Lapsille saa äidin mukaan antaa vain ”luonnollisia tuotteita”, eikä yksikään rokote täytä äidin kriteereitä – ja näin ”lasten keho säilyy vapaana myrkyistä”. Britannian kansallisen rokotusohjelman mukaan lapsille tulee antaa määrättynä aikana rokotteet muun muassa keuhkokuumetta, kurkkumätää, poliota, uhkarokkoa ja vihurirokkoa vastaan.

Pakkorokotuspäätöksen tehnyt tuomari Mark Rogers vahvisti alemman tason päätöksen rokotusten välttämättömyydestä. Lasten äiti ei onnistunut saamaan oikeuden käsittelyyn yhdenkään lääkärin lausuntoa rokotuksista kieltäytymisen oikeutuksesta. Kyseessä olevista lapsista 4-vuotias poika oli saanut aikaisemmin joitakin rokotteita, ja äidin mukaan näistä oli aiheutunut ongelmia kuten iho-oireita ja jatkuvaa yskää.

Tuomarin päätöksen muodollinen peruste on vuonna 1989 voimaan tullessa lasten terveydenhuoltoa koskevassa laissa (Childrens’ Act), jonka mukaan oikeuden päätöksillä voidaan kumota vanhempien tahto lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vastaavasta kiistasta on ennakkotapaus, jossa oikeus määräsi 11- ja 15-vuotiaat lapset rokotettavaksi ohjelman mukaisella MMR- eli MPR-rokotteella, joka antaa suojan tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan, vaikka lasten äiti vastusti rokotuksia  (The Independent, 6.4.2017; http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/vegan-mother-vaccinate-children-high-court-toxin-free-kids-mmr-anti-vaxxer-a7670881.html

Mainokset