Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Ilmaiset tai halvat länsituotteet romuttavat paikallisen tuotannon

Hyvää tarkoittava vaatteiden keräys ja kierrätysvienti Afrikkaan voi olla vahingoksi vastaanottajamaille. Kuva: Nordic Council of Ministers.

Varsin monet eurooppalaisissa maissa käytöstä poistetut vaatteet päätyvät hyväntekeväisyysjärjestöjen keräyspisteisiin ja näistä lajittelun jälkeen suuri osa toimitetaan avustuksina kehittyviin maihin. Hyväntekeväisyydellä ja kehitysavulla on tällaisissa tapauksissa hyvän tarkoituksen vastapainona myös haitallisia seurauksia. Halpojen ja useimmiten ilmaisten vaatteiden tulva esimerkiksi Afrikkaan on johtanut paikallisen vaateteollisuuden suuriin vaikeuksiin monissa maissa. Kun laadukkaita länsimaisia vaatteita on saatavilla erittäin edullisesti, paikalliset valmistajat ja kauppiaat jäävät ilman asiakkaita. Siksi itäisen Afrikan valtioiden East African Community -yhteenliittymä ehdottaa  kierrätysvaatteiden ja -kenkien  lahjoitusten ja tuonnin kieltämistä.

Lahjoitusvaatteiden tulvan on ottanut esille muun muassa Ugandan presidentti Yoweri Museveni, jonka mukaan jopa 80 prosenttia maassa myytävistä vaatteista on länsimaista tuotua kierrätystavaraa. Tällaisessa maksutta saadun ulkomaisen tarjonnan puristuksessa paikallinen vaateteollisuus ja -ala ovat kuolemassa. Ongelma tunnetaan myös muualla Afrikassa. Esimerkiksi Keniassa vaateteollisuus työllisti parhaimmillaan 500 000 henkilöä, mutta tätä nykyä jäljellä on vain noin 20 000 työpaikkaa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston (Nordic Council of Ministers) selvityksen ja raportin mukaan halpa- tai ilmaistuonti länsimaista ei ole kuitenkaan ainoa Afrikan vaateteollisuuden ongelma. Jos läntisten kierrätysvaatteiden tuonti lopetetaan, paikan valtaavat mitä todennäköisimmin aasialaiset halpatuotteet (The Copenhagen Post, 24.3.2017; http://cphpost.dk/news/business/african-countries-propose-ban-on-imports-of-second-hand-clothes.html

Pohjoismaiden ministerineuvoston raportti:

Nordic Council of Ministers, 2016. David Watson & David Palm: Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts; https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1058123/FULLTEXT01.pdf

Mainokset