Avainsanat

, , , , , , , ,

Vuosisadan lopulle kiinalaisten määrä vähenee 1.1 miljardiin

Kiinan noin 1.4 miljardin asukkaan väestö kasvaa vielä reilun vuosikymmenen ajan, ja vuosisadan puolivälistä lähtien väkiluku alkaa alentua nykyistä pienemmäksi. Kuva: News24.com.

Maailman väkirikkaimman valtion Kiinan väestönkasvu on tasaantunut valtiollisen suunnittelun ja pakkokeinojen takia. Vuosikymmeniä harjoitettu yhden lapsen politiikka lopetettiin vuoden 2016 alussa, ja jo ensimmäisen ”vapautusvuoden” aikana syntyvyys nousi parilla miljoonalla. Tätä nykyä Kiinan väkiluku on reilut 1.3 miljardia – tilastosivusto Wordometersin mukaan tarkka lukumäärä 12.3.2017 oli 1’386’426’859 henkilöä. Yhden lapsen politiikan loppumisesta huolimatta Kiinan väkiluku ei ampaise uuteen nopeaan kasvuun, sillä vain harvat perheet käyttävät mahdollisuutta kahden lapsen hankkimiseen. Kiinan Kansallisen terveys- ja perhesuunnittelukomission 11.3.2017 julkistaman katsauksen ja laskelman mukaan Kiinan väkiluku saavuttaa absoluuttisen huippunsa vuoden 2030 tienoilla, jolloin kiinalaisia olisi 1.45 miljardia.

Huipun saavuttamisen ja väestönkasvun tyrehtymisen jälkeen väkiluku alkaa alentua. Vuonna 2050 kiinalaisia on komission laskelman mukaan jokseenkin yhtä paljon kuin nyt, 1.4 miljardia henkilöä. Vuosisadan loppuun (eli vuoteen 2100) mennessä Kiinan väkiluvun lasketaan alentuvan 1.1 miljardiin. Muutokset saattavat näyttää paperilla pieniltä, mutta todellisuudessa muutokset ovat huomattavia. Miljardi on tuhat miljoonaa, eli 0.1 miljardin muutos merkitse 100 000 000 henkilön verran muutosta kiinalaisten määrässä.

Ihmisten lukumäärä riittää Kiinalle nyt ja alenevan syntyvyyden jälkeen jatkossakin, mutta väestön ikäjakauma, sosiaalinen asema ja koulutustaso saattavat tulla ongelmallisiksi. Tätä nykyä Kiinan väestöstä on työikäisiä – eli ikäluokissa 15–64 -vuotiaat – hieman yli miljardi kansalaista eli 73 prosenttia väestöstä. Keski-iän nopean kasvun seurauksena työikäisten määrä alenee jo vuoteen 2020 mennessä 985 miljoonaan ja noin 800 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. ”Harmaantuminen ” on jo nyt ja korostetusti tulevaisuudessa ongelma myös useimmissa kehittyneissä teollisuusmaissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa työikäisten osuus väestöstä on nyt 66 prosenttia, Euroopan valtiossa 67 prosenttia ja Japanissa 61 prosenttia.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on yhteensä noin 730 miljoona työikäistä – verrattuna Kiinan tuhanteen miljoonaan – mutta länsimaissa työvoiman tuottavuus on suurempaa paremman koulutustason ansiosta. Työikäisen väestön suhteellisesta vähenemisestä huolimatta kokonaistuottavuus voi säilyä tai nousta teknologian kehittymisen ansiosta (People’s Daily Online, 12.3.2017: http://en.people.cn/n3/2017/0312/c90000-9189291.html

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Kiina lakkautti yhden lapsen politiikan. Tiedebasaari 1.1.2016; https://tiedebasaari.com/2016/01/01

Ikääntyminen ja kaupungistuminen Kiinan väestönkehityksen merkittävimmät muutokset. Tiedebasaari 1.7.2016; https://tiedebasaari.com/2016/07/01

Kiinan väestö harmaantuu nopeasti. Tiedebasaari 11.7.2011; https://tiedebasaari.com/2011/07/11

Mainokset