Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Jäätikön reunat vetäytyneet 60–80 metrillä alle vuosikymmenessä

Ruotsin suurimman jäätikön – Sálajiegna-jäätikön – pinta-ala vuonna 2008 (ylempi kuva) ja 2014 (alempi kuva). Kuva: Björn Olander, Lantmäteriet, Swedish National Land Survey.

Ruotsin suurimman jäätikön – Sálajiegna-jäätikön – pinta-ala vuonna 2008 (ylempi kuva) ja 2015 (alempi kuva). Kuva: Björn Olander, Lantmäteriet, Swedish National Land Survey.

Napa-alueiden suurten mannerjäätiköiden ja esimerkiksi Alpien ja Himalajan vuoristojäätiköiden pinta-alan supistuminen viime vuosina kiihtyneen ilmaston lämpenemisen seurauksena on paljon tutkittu ja uutisoitu tapahtumaketju, mutta vastaavaa todistetaan lähempänäkin. Ruotsin korkeimmilla, pysyvästi lumipeitteisillä vuorten huipuilla sijaitsevien jäätiköiden ala on kutistunut merkittävästi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Ruotsin maanmittauslaitoksen (Lantmäteriet, eng. National Land Survey) tutkija Björn Olander kertoo ilmakuvaseurantojen osoittavan jäätiköiden sulaneen (reunojen vetäytyneen) 60–80 metrillä vuosien 2008 ja 2014 välillä.

Ruotsin korkeimman vuorenhuipun Kebnekaisen lähituntumassa sijaitseva Rabot-jäätikkö on kutistunut 80 metrillä. Dramaattisin muutos lienee Norjan ja Ruotsin rajalla sijaitsevalla Ragujiekna-jäätiköllä, joka on kadonnut (sulanut) kokonaan Ruotsin puolelta.

Jäätiköiden sulaminen muuttaa maisemakuvaa merkittävästi ja vaikuttaa moniin elollisen ja elottoman luonnon ominaisuuksiin. Näkyvin muutos lienee Ruotsin suurimpaan jäätikköön – Sálajiegna-jäätikköön  –  rajautuvassa järvessä. Aikaisemmin jäätikkö patosi järven vesiä, mutta pysyvän jään sulaminen on avannut uusia purkautumisteitä järven vedelle. Näiden virtojen kautta vesi on virrannut pois järvestä, jonka pinta on alentunut yli seitsemällä metrillä.

Lantmäteriet on seurannut Ruotsin jäätiköitä ilmakuvauksin 4–10 vuoden välein, ja uusimmissa kartoituksissa käytettiin aikaisempaa tarkemmat tulokset turvaavaa laserkuvaustekniikkaa (Lantmäteriet (Swedish National Land Survey), 23.2.2017; https://www.lantmateriet.se/en/Pressrum/Pressmeddelande/lantmateriets-laserbilder-visar-att-glaciarerna-krymper-i-snabb-takt/

Mainokset