Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vuosisadan lopulla lunta enää vuoriston huipuilla

Lumen vähyys ja lumikauden lyheneminen aiheuttavat ongelmia ja taloudellisia menetyksiä Alppien hiihtokeskuksille – ja tulevina vuosina lumen puute vain pahenee. Zell am See, Itävalta. Kuva: Kai Aulio.

Lumen vähyys ja lumikauden lyheneminen aiheuttavat ongelmia ja taloudellisia menetyksiä Alppien hiihtokeskuksille – ja tulevina vuosina lumen puute vain pahenee. Zell am See, Itävalta. Kuva: Kai Aulio.

Talvi 2016 – 2017 on ollut Keski- ja Pohjois-Euroopan talviurheilun harrastajille ja hiihtokeskuksille koettelemusten aikaa lumentulon ja pakkasten viipyessä tavallista myöhempään ja lumisateiden jäätyä etenkin alkutalvella hyvin niukoiksi. Alppien hiihtokeskuksille jo lähes vakioiksi muodostuneet leudot talvet ovat taloudellisesti ankaria. Esimerkiksi Alpeilla joulu 2016 oli kolmas peräkkäinen, jolloin lumiolot ovat olleet hyvin heikot. Eikä tulevaisuus näytä nykyistä valoisammalta maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen edetessä. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista on ollut yksittäisiä havaintoja ja ennusteita, mutta kokonnaisvaikutusta on vaikea arvioida. Talviurheilun ja -harrastusten kannalta keskeistä on lumen määrä ja pysyvyys. Useimmissa malleissa on arvioitu, että jatkossa talvikuukausien sademäärät lisääntyvät. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pelasta Alppien hiihtokeskuksia, sillä suuri osa tulevien talvikuukausien sateista saadaan vesisateina. Uusimman kattavan ilmastotutkimuksen ja -mallinnuksen mukaan Alppien lumiolot heikkenevät ratkaisevasti kuluvan vuosisadan aikana.

Sveitsiläisen WSL Institute for Snow and Avalanche Research (SLF) -tutkimuslaitoksen tutkijan Christoph Martyn johdolla The Cryosphere -tiedelehdessä 16.2.2017 julkaistun analyysin mukaan Alppien lumioloissa tapahtuu merkittäviä muutoksia – lumen määrän ja syvyyden vähenemistä ja lumipeitteisen ajan lyhenemistä – kaikissa odotettavissa olevissa ilmastonmuutoksen vaihtoehdoissa. Pahiten ilmaston lämpeneminen iskee alle 1200 merin korkeudella sijaitseviin talviurheilukeskuksiin. Monet suurista ja suosituimmista hiihtokeskuksista toimivat tällaisilla rinteillä. Vuosisadan lopulla näillä korkeuksilla ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan pysyvää luonnollista lumipeitettä.

Talven tulo viivästyy 2–4 viikolla

Martyn ja kumppanien mallilaskelman mukaan Alppien alue voi menettää jopa 70 prosenttia lumipeitteisestä alasta kuluvan vuosisadan loppuun mennessä. Vakavin muutos tapahtuu, jos ilmastonmuutos etenee viime vuosina ja vuosikymmeninä toteutuneeseen tahtiin. Toivoa paremmasta on kuitenkin onneksi tarjolla. Jos ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitetuksi korkeintaan kahteen celsiusasteeseen (2 oC) – joulukuussa 2015 Pariisissa solmitun kansainvälisen sopimuksen mukaisesti – Alppien lumipeitteinen ala on vuosisadan lopulla 30 prosenttia pienempi kuin nykyisin. Vakavin johtopäätös on kuitenkin se, että tehdään mitä tahansa, Alppien ja koko Keski- ja Pohjois-Euroopan lumiolot heikkenevät väistämättä.

Ilmaston lämpeneminen viivästyttää pakkaskauden alkua uuden sveitsiläislaskelman mukaan 2–4 viikolla – riippuen ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Vastaava muutos on jo nyt nähtävissä kevään – ja lumen sulamiskauden – aikaistumisessa. Hiihtokeskuksia ajatellen Marty ja kumppanit antavat vakavan varoituksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan päättäjille: Jos nykyisin käynnissä olevaa lämpenemistä ei pystytä hillitsemään, kuluvan vuosisadan lopulla Alpeilla ei voi toimia yhtään hiihtokeskusta alle 2500 metrin korkeudella merenpinnasta.

Lumen syvyys alenee 40 % myös yli 3000 metrissä

Alppien huipuilla on pysyvä lumi- ja jääpeite, mutta kuluvan vuosisadan loppupuolella lumen syvyys voi vähetä lähes puolella. Kaprun, Zell am See, Itävalta – yli 3000 metrin korkeudella. Kuva: Kai Aulio.

Alppien huipuilla on pysyvä lumi- ja jääpeite, mutta kuluvan vuosisadan loppupuolella lumen syvyys voi vähetä lähes puolella. Kaprun, Zell am See, Itävalta – yli 3000 metrin korkeudella. Kuva: Kai Aulio.

Jos ilmastonmuutosta ei pystytä rajoittamaan alle kahteen asteeseen, myös Alppien korkeimmilla rinteillä toimivien hiihtokeskusten alueilla lumipeite heikkenee merkittävästi. Sveitsiläismalin mukaan luonnollisen lumipeitteen paksuus voi alentua jopa 40 prosentilla vuosisadan loppuun mennessä myös yli 3000 metrin korkeudella sijaitsevilla rinteillä.

Alppien lumiolojen heikkeneminen vaikuttaa alueella paljon muuhunkin kuin talviurheiluun. Ja ikävä kyllä useimmat nähtävissä olevat muutokset ovat niin luonnon eliökunnan kuin ihmisen kannalta negatiivisia.

Vesitalouden muutoksista moninaista haittaa

Vähentynyt lumen määrä ja lumen satamisen sekä sulamisen aikataulujen muutokset vaikuttavat niin luonnon kuin ihmisen talouksille tärkeään vesitalouteen. Muuttuneissa lämpö- ja kosteusoloissa varsinkin kasvillisuuden menestymismahdollisuudet muuttuvat – ja tämä muuttaa kasvilajistoa. Ihmisen taloudessa sulamisvesien virtaamamuutokset vaikuttavat maatilatalouden kasteluvesien saatavuuteen sekä yhdyskuntien talousveden hankintaan. Virtaamamuutokset voivat vaikuttaa myös vesivoimalaitosten sähköntuotantoon sekä laivaliikenteeseen, jolla on Keski-Euroopan talouselämässä suuri merkitys.

Ennuste Alppien alueen lumioloista on synkkä mutta ei toivoton. Jos lämpeneminen etenee kahteen celsiusasteeseen, menetämme ehkä 30 prosenttia lumisuudesta. Mutta tämä on kuitenkin vielä siedettävä menetys verrattuna siihen, että laiminlyömällä ilmastonmuutoksen hillinnän menettäisimme 70 prosenttia lumesta, sveitsiläistutkijat muistuttavat (The Cryosphere, Vol. 11; 16.2.2017; http://the-cryosphere.net/11/517/2017/

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Alppien jäätiköiden pinta-alan kutistuu kolmanneksella reilussa sadassa vuodessa. Tiedebasaari 8.11.2012; https://tiedebasaari.com/2012/11/08

Pysyvä jääkerros suojaa Euroopan korkeimman vuoren huippua eroosiolta. Tiedebasaari 19.7.2013; https://tiedebasaari.com/2013/07/19

Ilmastonmuutos on aikaistanut lintujen pesintäaikataulua myös Alpeilla, esimerkkinä huuhkaja. Tiedebasaari 16.11.2011; https://tiedebasaari.com/2011/11/16

Ilmastonmuutos tuo lisää kesäasukkaita Alppien lomakeskuksiin. Tiedebasaari 24.10.2011; https://tiedebasaari.com/2011/10/24

Mainokset