Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Virtaaman väheneminen on laskenut järven pintaa jo 1.5 metrillä

Gibe III on Afrikan korkein pato. Kuva: Wanted in Africa.com

Gibe III on Afrikan korkein pato. Kuva: Wanted in Africa.com

Taistelu maapallon rajallisista suolattoman veden varannoista on paikoin ankaraa, ja puhtaan käyttöveden saatavuuden on oletettu aiheuttavan valtioiden välisiä konflikteja tai jopa sotia.  Yksi tällainen kiista on puhjennut Itä-Afrikassa Etiopian ja Kenian välillä, kun etiopialaiset rakensivat Kenian puolella Turkana-järveen laskevaan Omo-jokeen padon sekä maatilatalouden kasteluveden varastointiin että sähköä tuottavan voimalaitoksen tarpeisiin.

Vuonna 2015 padon valmistuttua aloitettu patoaltaan täyttäminen on kutistanut Omo-joen virtaamaa ratkaisevasti, ja tämä näkyy joen laskualtaassa Turkana-järvessä. Kansainvälisen Human Rights Watch -järjestön mukaan järven vedenpinta on alentunut jo 1.5 metrillä, ja vesimassan väheneminen on siirtänyt/paljastanut matalaa rantaa jopa parilla kilometrillä. Veden väheneminen ja rantaviivan muutokset ovat vakavasti vahingoittaneet alueen ammattikalastajien toimeentulomahdollisuuksia.

Etiopia on investoinut Gibe III -patoon 1.5 miljardin euron verran, ja padon yhteyteen rakennetun 1870 megawatin voimalaitoksen on tarkoitus tuottaa sähköä paitsi oman maan tarpeisiin myös myytäväksi naapurivaltioille. Gibe III on Afrikan korkein (243 metriä) pato ja maanosan kolmanneksi suurin patorakennelma. Omo-joen patoaminen ja säännöstely palvelevat myös laajamittaista, vientiteollisuuden tarpeisiin suunnattua sokeriruo’on viljelyä. Etiopian tavoitteena on perustaa 100 000 hehtaarin laajuiset sokeriruokoplantaasit Omo-joen laaksoon – säännöstelyn turvaaman vesivarannon mahdollistamana. Tätä nykyä sokeriruokoviljelmiä on perustettu jo kymmeniä tuhansia hehtaareja.

Kenian puolella patohanketta on alusta alkaen vastustettu, ja myös YK:n Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO) on arvostellut Etiopian yksipuolista vesivarojen haltuunottoa valtioiden välillä virtaavassa vesistössä (News24.com, 14.2.2017; http://www.news24.com/Africa/News/ethiopia-dam-causes-kenya-water-shortage-rights-group-20170214

 

Mainokset