Avainsanat

, , , , , , ,

Pianotunneilla soitetut kappaleet voivat kuulua tekijänoikeuskorvausten piiriin – ainakin Japanissa. Kuva: iclipart.com.

Pianotunneilla soitetut kappaleet voivat kuulua tekijänoikeuskorvausten piiriin – ainakin Japanissa. Kuva: iclipart.com.

Japanilaisia musiikin tekijöitä – säveltäjiä ja sanoittajia – sekä kustantajia edustavan järjestön aikomuksena on aloittaa tekijänoikeusmaksujen kokoaminen kaupallisessa tarkoituksessa musiikin opetusta harjoittavilta kouluilta. Tavoitteena on ulottaa tekijänoikeuskorvausten järjestelmä kattamaan piano-, kitara- ja muut soitinopetustunnit jo nykyisellään voimassa olevan laulutuntien maksujärjestelmän mukaisesti. Järjestelmä on tarkoitus saada voimaan vuoden 2018 alusta alkaen. Vuoden 2016 huhtikuussa Japanissa astui jo voimaan käytäntö, jossa laulutunneilla esitettävistä kappaleista on maksettava tekijänoikeuskorvaukset.

Japanilaisia luovan työn tekijöitä – kuten kirjailijoita, säveltäjiä ja sanoittajia – edustavan järjestön mukaan kouluissa ja vastaavilla kaupallista musiikinopetusta tarjoavilla tahoilla olisi mahdollisuus valita kiinteä, esimerkiksi kuukausittainen korvausmaksu tai maksaa erikseen jokaisesta, eritellystä tekijänoikeuslain alaisesta teoksesta. Maksun suuruudeksi kaavaillaan 2.5 prosenttia musiikkikoulujen vuosituloista (News On Japan, 5.2.2017; http://newsonjapan.com/html/newsdesk/article/118936.php

Mainokset