Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Evakuointimääräyksiä purettu vuosina 2014 ja 2016

Asukkaat alkavat palailla vuosien evakkokomennuksen jälkeen Narahan kaupunkiin. Kuva: townhall.com.

Asukkaat alkavat palata vuosien evakkokomennuksen jälkeen Narahan kaupunkiin. Kuva: townhall.com.

Pelko vakavan ydinvoimalaonnettomuuden ympäristöön levittämän radioaktiivisuuden haitoista ja vaaroista säilyy, vaikka tutkimukset ja viranomaisten lausunnot kertoisivat laskeumia saaneiden alueiden puhdistuneen turvallisiksi. Maaliskuussa 2011 Japanin itärannikolla sattunut, merenalaisesta maanjäristyksestä ja sitä seuranneesta tsunamista vaurioituneen Fukushima Daichii -ydinvoimalan katastrofaalisen tuhoutumisen seurauksena lähiseutujen asukkaat evakuoitiin säteilyvaaran takia. Noin viiden vuoden kuluttua tapahtumasta suuri osa evakuoinnin kohteiksi joutuneista kaupungeista ja kunnista on todettu turvallisiksi, ja asukkaille on annettu lupa palata koteihinsa. Vain harvat ovat kuitenkaan palanneet.

Fukushiman paikallishallinnon (prefektuurin) viranomaiset kertoivat 28.1.2017, että 13 prosenttia säteilyvaaran takia tyhjennetyltä alueelta evakuoiduista mutta nyt kotiinpaluuluvan saaneita on palannut. Evakuointimääräysten mukainen kotipaikoilta lähtö ja poissaolopakko kumottiin osin jo huhtikuussa 2014, ja uusilta alueilta viimeksi heinäkuussa 2016. Uusin paluun mahdollistava lupa koski kolmea kaupunkia (Tamura, Minamisoma ja Nahara) ja kahta kylää (Kawauchi ja Katsurao), joissa asui ennen evakuointia 19 460 asukasta. Näistä oli tammikuun 2017 lopulla palannut noin 2 500 henkilöä. Vähäinen kotiin palanneiden joukko osoittaa, että pelko säteilyn haitoista on edelleen lujassa. Pelko etenkin lasten altistumisesta vähäisellekin ylimääräiselle radioaktiivisuudelle estää evakuoituja palaamasta.

Evakuointimääräyksien purkamista neljässä muussakin taajamassa odotetaan kevään 2017 aikana, mutta kahdeksassa kaupungissa tai kunnassa voimalaitosonnettomuuden aiheuttamat radioaktiivisuustasot ovat edelleen – ja varmasti vielä pitkään – liian korkeita, jotta ihmisten olisi turvallista palata alueelle (Japan Today, 29.1.2017; https://www.japantoday.com/category/national/view/only-13-of-evacuees-in-5-fukushima-municipalities-have-returned-home

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Japani käynnistää taas ydinvoimaloitaan Fukushiman onnettomuuden aiheuttamasta shokista ja pelosta huolimatta. Tiedebasaari 16.6.2012; https://tiedebasaari.com/2012/06/16

Kymmeniä Fukushiman ydinvoimalaturman haitoista tehtyjä valituksia ja korvausvaatimuksia on kadonnut. Tiedebasaari 17.6.2013; https://tiedebasaari.com/2013/06/17

Fukushiman ydinturman jälkihoidon kustannukset kaksinkertaisiksi; Tiedebasaari 29.11.2016; https://tiedebasaari.com/2016/11/29

Mainokset