Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Silmälasikarhu eli andienkarhu on Etelä-Amerikan mantereen ainoa karhulaji. Kuva: Dinosaur-Archives.boards.net.

Silmälasikarhu eli andienkarhu on Etelä-Amerikan mantereen ainoa karhulaji. Kuva: Dinosaur-Archives.boards.net.

Maailman kuuluisimpiin ja suosituimpiin kulttuuri- ja matkailukohteisiin lukeutuva, Etelä-Amerikan Andeilla Perussa sijaitseva Machu Picchu, inka-intiaanien muinainen keskuspaikka houkuttelee turistien ohella myös eläinkunnan edustajia. Näistä erityisesti silmälasikarhun (andienkarhun, Tremarctos ornatus) runsaus on sekä hämmästyttänyt  että ilahduttanut luonnontuntijoita. YK:n Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) Maailmanperintöohjelmaan kuuluvan Machu Picchun ympärillä on 368 neliökilometrin laajuinen suojelualue, jolla andienkarhuja on tiedetty elävän, mutta karhujen määrä ja levinneisyysalueen laajuus yllättivät tutkijat.

Perulaisen Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) -suojelujärjestön sekä kansainvälisen Wildlife Conservation Society -järjestön tutkijoiden selvityksen mukaan silmälasikarhuja tavataan jopa 95 prosentilla laajan suojelualueen pinta-alasta. Silmälasikarhu on kansainvälisessä uhanalaisten lajien listalla luokiteltu vaarantuneeksi. Lajin kokonaiskannan vahvuutta ei tunneta, mutta uusimpien arvioiden mukaan silmälasikarhuja on 6’000–10’000 yksilöä. Laji on ainoa Etelä-Amerikassa tavattava karhu, jonka levinneisyysalue ulottuu Venezuelasta Argentiinan pohjoisosiin. Silmälasikarhun uhkana ovat pääsin ihmisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset ja tuhot kuten metsien hakkuut, teiden rakentaminen ja kaivosteollisuus.  Silmälasikarhuja on metsästetään – osin vuoriston karjatalouden suojelemisen nimissä, mutta salametsästäjät tappavat karhuja myös muiden villieläinten tapaan erilaisissa uskomusrituaaleissa käyttävien osien takia.

Uudet tiedot karhujen asuttamasta alueesta Machu Picchun ympäristössä ovat rohkaisevia, sillä yksittäisen turvapaikan lisäksi silmälasikarhut voivatkin liikkua vuoritoissa lajille soveliaiden alueiden välillä. Täsmentynee tiedon perustella luonnontieteilijät voivat suunnitella niin kutsuttuja ekologisia käytäviä, joiden kautta silmälasikarhut voivat liikkua ja turvata kannan säilymistä myös muuttuvissa olosuhteissa (International Business Times, 27.1.2017; http://www.ibtimes.co.uk/andean-bears-are-thriving-incan-citadel-machu-picchu-1603427

Mainokset