Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Suuri osa sähköstä ostetaan ulkomailta

Hollantilaiset junat kulkevat tuulisähkön voimalla. Kuva: Quintus Vosman, via International Railway Journal.

Hollantilaiset junat kulkevat tuulisähkön voimalla. Kuva: Quintus Vosman, via International Railway Journal.

Rautatiet tunnustetaan ympäristön kannalta parhaisiin lukeutuvaksi liikennemuodoksi, jossa junien käyttämän energian lähde on ratkaiseva. Sähköveturien ympäristövaikutukset ja -haitat ovat monin veroin pienemmät kuin vanhojen dieselveturien, mutta sähkön tuotantotavallakin on merkitystä liikenteen kokonaisvaikutuksiin. Uusiutuvilla, saastuttamattomilla ja ehtymättömillä tavoilla tuotettu sähkö on tietysti ykkösvaihtoehto kaikkialla. Alankomaissa tähän haasteeseen on tartuttu – ja tulokset ovat ennen näkemättömän myönteiset. Vuoden 2017 alussa hollantilaiset voivat ylpeillä siitä, että maan rataverkon koko junaliikenne toimii sataprosenttisesti tuulisähköllä. Kotimaasta hollantilaiset eivät kuitenkaan pysty koko uusiutuvan sähkön tarvettaan hankkimaan. Maan rataliikenteen toimijoiden yhteinen tavoite oli asetettu siihen, että koko junaliikenne toimisi uusiutuvalla energialla vuoteen 2018 mennessä, mutta toivottu tulos saavutettiin etuajassa – paljolti ulkomailta ostetun tuulisähkön ansiosta.

Alankomaiden suurin junaliikennettä harjoittava NS (National Railways) kuljettaa päivittäin noin 600 000 matkustajaa. Tämän joukon liikutteluun tarvittavat junat kuluttavat sähköä vuodessa 1.2 miljardia kilowattitunnin edestä. Junien sähkönkulutus vastaa koko pääkaupunki Amsterdamin kaikkien kotitalouksien vuosittaista kulutusta.

Hollannin oma tuulivoimakapasiteetti ei riitä tyydyttämään junaliikenteen tarvetta. Alankomaiden tuulivoimaloiden vuotuinen tuotanto on suuruusluokaltaan noin 7.4 miljardia kilowattituntia. Koko maassa kulutettiin vuonna 2015 kaikkiaan 12.5 miljardia kilowattituntia tuulisähkön tilauksiin perustuvaa sähköä, joten kysyntää on tyydytettävä ostamalla tuulisvoimalla tuotettua sähköä ulkomailta.

Ostaja ”vihertyy”, mutta myyjä ei saa kunniaa kestävästä tuotannosta

Kansainvälisessä energiakaupassa käytetään alkuperätodistuksia, joissa uusiutuvilla lähteillä sähköä tuottavat yritykset voivat myydä käyttöoikeuksia. Tällaisia tuulisähkösitoumuksia hollantilainen Eneco-yhtiö – joka vastaa valtaosasta maan sähköjunien energiantarpeen tyydyttämisestä – on ostanut kotimaan lisäksi Belgiasta ja Suomesta. Tuulisähkön ostosopimusten järjestelmä on teoriassa erinomainen tapa yritykselle tai yhteisölle osoittaa kestävän kehityksen mukaista vastuullista energiapolitikkaa.

Mutta kaupankäynnissä on myös yleisessä keskustelussa unohdettu varjopuolensa: Kun tuulivoiman tuottaja on myynyt uusiutuvan sähkön kiintiön ulkomaiselle ostajalle, yritys tai sen kotimaa ei enää voikaan laskea tätä uusiutuvaa energiaa omiin kestävän kehityksen mukaisiin saasteettomiin taseisiinsa. Toisin sanoen ostaja – jolla ei ole välttämättä mitään osuutta todelliseen tuotantoon – saa sähkönsä ”vihreäksi”, kun taas todellinen tuottaja ei voi luokitella tai myydä tätä sähköä kestävän kehityksen mukaisena Clean Technica, 8.1.2017; https://cleantechnica.com/2017/01/08/dutch-trains-now-run-100-wind-power/

Mainokset