Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kansainvälinen kestävän matkailun vuosi 2017.

Kansainvälinen kestävän matkailun vuosi 2017.

Matkailu on noussut yhdeksi suurimmista ja taloudellisesti merkittävimmistä elinkeinoista, jonka osuus koko maailman vuotuisesta bruttokansantuotteesta on 10 prosenttia, osuus kansainvälisestä kaupasta on 11 prosenttia, ja turismi työllistää noin 9 prosenttia kaikista työllisistä. Turismielinkeinon taloudellinen merkitys on korostunut alan markkinoinnissa ja kehityssuunnitelmissa, mutta viime vuosina ala on alkanut selvästi ”vihertyä” sekä kuluttajien ympäristötietoisuuden että massaturismin myötä valitettavan monessa turistikohteessa havaittujen infrastruktuurin häiriöiden takia. Kestävän kehityksen mukainen matkailu, ekoturismi ja muut ympäristöä, paikallisia kulttuureita sekä alkuperäisväestöjä kunnioittavat turismin muodot ovat nousseet yhä suositummiksi, ja tämä suuntaus on tietysti huomattu myös matkailuelinkeinon tuottajapiireissä.

Pelisääntöjä kestävän matkailun harjoittamiseen ja kehittämiseen etsitään nyt korkeimmalla mahdollisella tasolla, sillä YK:n yleiskokouksen päätöksellä vuosi 2017 on julistettu Kansainväliseksi kestävän matkailun ja kehityksen vuodeksi (International Year of Sustainable Tourism for Development). Teemavuosi käynnistyy Espanjan pääkaupungissa Madridissa 18.1.‒22.1.2017 järjestettävien, Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, WTO) kansainvälisten matkailumessujen (FITUR; Spanish Tourism Fair, 2017) aikana.

YK-vetoisen teemavuoden tavoitteena on liittää matkailuelinkeino elimelliseksi osaksi yleismaailmallista, vuoteen 2030 tähtäävää kestävän kehityksen ohjelmaa (Agenda for Sustainable Development), jonka konkreettiset tavoitteet on kirjattu 17-kohtaiseen Sustainable Development Goals -ohjelmaan.

Kestävän matkailun ja kehityksen vuoden teemat ulottuvat paikallisista maailmanlaajuisiin sekä taloudesta eettisiin valintoihin. Kestävän matkailun arvoihin liittyviä  ja matkailuelinkeinon painopisteiksi osoitettuja  teemoja ovat muun muassa turismin, talouden ja sosiaalisten suhteiden yhteensulauttaminen, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, paikallisten kulttuurien huomioiminen ja paikallisen työllisyyden edistäminen matkailukohteissa, paikallisen ympäristön, alkuperäisluonnon ja koko maapallon ilmaston suojelu, kulttuuriarvojen ja kulttuuriperintöjen vaaliminen sekä väestöryhmien välisen yhteisymmärryksen ja rauhan edistäminen (https://www.traveldailynews.com/post/2017-is-the-international-year-of-sustainable-tourism-for-development#sthash.A1L0BtDJ.dpuf

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Luontoturismi ja luonto: Suurilta matkanjärjestäjiltä tiukat vaatimukset eläinten oikeuksien kunnioittamisessa. Tiedebasaari 20.12.2016; https://tiedebasaari.com/2016/12/20

Mainokset