Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisin tavoite – rajoittaa lämpeneminen 1.5 asteeseen – romuttui hetkeksi jo helmikuussa 2016

Maapallon ilmakehän keskilämpötila vuonna 2016 (pintalämpötila, mitattuna vakio-oloissa 2 metrin korkeudelta). Vuoden 2016 ero verrattuna pitkäaikaiseen (1981‒2010) keskiarvoon.  Kuva: Copernicus Climate Change Service.

Maapallon ilmakehän keskilämpötila vuonna 2016 (pintalämpötila, mitattuna vakio-oloissa 2 metrin korkeudelta). Vuoden 2016 ero verrattuna pitkäaikaiseen (1981‒2010) keskiarvoon. Kuva: Copernicus Climate Change Service.

Ensimmäinen virallinen yhteenveto vuoden 2016 maapallon ilmakehän lämpötiloista vahvisti jo kuukausien ajan ennakoidun johtopäätöksen: Vuosi 2016 oli lämpimämpi kuin yksikään vertailukelpoisin menetelmin lähes puolentoista vuosisadan ajan toteutetun seurannan vuosi. Ennätystä osattiin odottaa – olihan vuoden 2016 aikana raportoitu kuukausi toisensa jälkeen kaikkien aikojen lämpimimpiä jaksoja koko planeetalla tai alueellisesti. Euroopan unionin virallisen Copernicus Climate Change Servicen laatiman yhteenvedon mukaan vuoden 2016 keskilämpötila koko maapallolla ylitti edellisen ennätyksen eli vuoden 2015 lämpötilan 0.2 celsiusasteella. Maapallon ilmakehän vuoden 2016 keskilämpötila oli 14.8 oC, mikä on noin 1.3 celsiusastetta korkeampi kuin esiteollisen ajan, 1800-luvun jälkipuoliskon keskilämpötila.

Vuoden 2016 helmikuussa maapallon ilmakehän keskilämpötila ylitti 1.5 asteella pitkän aikavälin keskiarvon. Tämä 1.5 oC on tärkeä raja, joka asetettiin joulukuussa 2015 Pariisissa solmitun ilmastosopimuksen mukaiseksi tavoiteltavaksi rajaksi, jota korkeammalle planeettamme ei saisi lämmetä. Sitovaksi lämpenemisen katoksi Pariisin sopimuksessa määriteltiin, ettei ilmakehän keskilämpötila saisi nousta kahta astetta (2 oC) lämpimämmäksi kuin esiteollisella aikakaudella. Mittavien inhimillisten, ekologisten ja taloudellisten haittojen ja katastrofien lieventämiseksi tavoitteena on kuitenkin rajoittaa väistämättä yhä etenevä lämpeneminen maksimissaan 1.5 asteeseen – ja tämä kriittinen raja saavutettiin siis jo vuoden 2016 alussa yhden kuukauden keskilämpötiloissa.

Keskilämpötila 14.8 astetta on 1.3 oC enemmän kuin esiteollisella ajalla

Vuoden 2016 ilmakehän lämpötilat olivat kattavasti pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella lähes koko maapallolla, mutta erityisen voimakasta lämpeneminen oli – useimpien ilmastomallien ennusteiden mukaisesti – pohjoisilla leveysasteilla. Arktikumissa ilman lämpötila oli monin paikoin jopa 5–6 celsiusastetta pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Maapallon ilmakehän vuosittaiset keskilämpötilat jaksolta 1880–2016. Asteikko vasemmalla = Todellinen lämpötila celsiusasteina; asteikko oikealle = lämpötilaero verrattuna esiteolliseen aikaan. Kuva: Copernicus Climate Change Service.

Maapallon ilmakehän vuosittaiset keskilämpötilat jaksolta 1880–2016. Asteikko vasemmalla = Todellinen lämpötila celsiusasteina; asteikko oikealle = lämpötilaero verrattuna esiteolliseen aikaan. Kuva: Copernicus Climate Change Service.

Vuoden 2016 ennätyksellisen lämpenemisen taustalla on sekä ihmisen toimista että luontaisista syistä johtuvia tekijöitä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja maankäytön muutokset kuten laajat metsien hakkuut ovat tärkeimpiä – joskaan eivät ainoita – ihmisen aiheuttamia lämpenemisen edistäjiä. Vuoden 2016 voimakkaaseen lämpenemiseen oli kuitenkin osallisena myös luontainen, valtamerten pintalämpötilan lämpenemisestä johtuva ja varsin säännöllisesti joidenkin vuosien välein toistuva El Niño -sääilmiö, jonka vaikutuksesta planeettamme lämpeni poikkeuksellisen voimakkaasti myös esimerkiksi vuonna 1998.

Yksittäisen vuoden lämpötila ei ole varsinainen huolen aihe, mutta pitkään jatkunut ja vääjäämättä yhä korkeampiin lämpötiloihin johtava suuntaus on vakava ilmiö, jonka hillitsemiseksi niin Pariisin sopimuksen noudattaminen että lämpenemistä aiheuttavien päästöjen hillitseminen ovat välttämättömiä. Pitkän aikavälin kehitys – alkaen esiteollisen ajan 1880-luvun alusta nykypäivään – osoittaa maapallon ilmakehän lämpenemisen etenevän kiistattomasti (Copernicus Climate Change Service, 5.1.2017;  https://climate.copernicus.eu/news-and-media/press-room/press-releases/earth-edge-record-breaking-2016-was-close-15%C2%B0c-warming

 

Mainokset