Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Viisi vuotta sitten tilanne oli paljon pahempikin

Lontoon Putney High Street -kadulla on kyseenalainen maine Euroopan saastuneimman ilman katuna. Parannusta on kuitenkin luvassa uusien, vähäpäästöisten bussien korvatessa vanhat dieselautot. Kuva: Kai Aulio.

Lontoon Putney High Street -kadulla on kyseenalainen maine Euroopan saastuneimman ilman katuna. Parannusta on kuitenkin luvassa uusien, vähäpäästöisten bussien korvatessa vanhat dieselautot. Kuva: Kai Aulio.

Kymmenmiljoonaisen Lontoon suurimpia – ellei suurin – ympäristö- ja terveysongelma on hengitysilman saastuminen, jonka pääasiallinen aiheuttaja ovat raskaan liikenteen dieselajoneuvojen pakokaasupäästöt. Etenkin kapeissa katukuiluissa ruuhka-aikoina hitaasti liikkuva ja toistuvasti pysähtelevä, vanhanaikaisella kalustolla toteutettava bussiliikenne tunnustetaan pahoin likaavaksi. Metropolin pormestari Sadiq Khan on luvannut varsin ripeitä toimia joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi ja raskaan liikenteen saastehaittojen vähentämiseksi.

Näkyvimmin on ollut esillä Euroopan tärkeimpiin ostoskatuihin lukeutuvan Oxford Streetin muuttaminen kävelykaduksi. Korkeista haitta-ainepitoisuuksistaan huolimatta ydinkeskustan kadut eivät ole ongelman huippu. Thames-joen etelärannalla, keskustan kaakkoiskulmilla sijaitsevasta Putneyn kaupunginosasta löytyy jopa Euroopan saastunein katuosuus.

Vuoden saastekatto saavutettiin viikossa

Putney High Street -katu nousi taannoin otsikoihin, kun katuvarren hengitysilmassa ylitettiin Maailman terveysjärjestön (WHO) asettama saastepitoisuuksien sallittu vuosikatto tammikuussa 2016 jo noin viikossa. Myös koko vuoden 2016 tilasto on Putney High Streetillä murheellinen yli tuhannella normitason ylityksellään. Ennen tilanne on ollut tosin vielä monin verroin pahempi.

Euroopan unionin sitovien normien mukaan hengitysilman typpidioksidin (NO2) pitoisuuden yläraja 200 mikrogrammaa ilmakuutiometrissä (μg/m3) yhden tunnin keskipitoisuutena saa ylittyä korkeintaan 18 kertaa vuoden aikana. Vuoden 2016 tammikuun alusta joulukuun puoliväliin mennessä tämä normitaso oli ylittynyt Putney High Streetillä lontoolaisen Kings College -yliopiston suorittamissa seurantamittauksissa kaikkiaan 1 142 kertaa.

Dramaattisista saastelukemista – jotka vaativat ehdottomasti nopeita korjaustoimia – huolimatta Lontoon kaupunki-ilman laatu on monin paikoin parantunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenien kuluessa. Esimerkiksi Putney High Streetillä typpidioksidipitoisuuden sallittu maksimi ylitettiin vuonna 2012 kaikkiaan noin 2 700 kertaa. Vastaavaa myönteistä kehitystä kokonaisten kaupunkien keskiarvotilanteissa on tapahtunut monissa muissakin eurooppalaisissa suurkaupungeissa, mutta etenkin dieselajoneuvojen suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisääntyminen on tuonut uusia ja entistä vakavampia ongelmia.

Parannusta luvassa puhtaampien bussien myötä

Ongelmat paitsi tunnetaan myös tunnustetaan. Pormestari Khanin lupauksia Lontoon kuuluisien bussien uusimisesta vähäpäästöiksi ja suurelta osin täysin päästöttömiksi on jo alettu lunastaa. Lisäksi erikseen määriteltyjä, aikaisemmin ongelma-alueiksi luokiteltuja kaupunginosia ja katuja on nimetty vähäpäästöisiksi vyöhykkeiksi (Low Emission Bus Zone), joilla saa liikennöidä vain parhaan nykytekniikan mukaisilla ajoneuvoilla. Putney High Streetin on määrä päästä tällaiseksi erikoisvyöhykkeeksi helmikuussa 2017.

Koko kaupungin keskiarvojen kohennuksesta huolimatta esimerkiksi Putney High Streetin ilmanlaatu heikkeni jonkin verran edellisvuodesta. Vastaava negatiivinen kehitys todettiin myös esimerkiksi Kensingtonin Brompton Road –kadulla, jolla NO2-normin ylitykset lähes kaksinkertaistuivat, 97 tapauksesta vuonna 2015 kaikkiaan 187 ylityksen vuonna 2016 (joulukuun puoliväliin mennessä). Kuuluisalla ja paljon huomiota saaneella Oxford Streetillä typpidioksidirajan ylityksiä on ollut vuoden 2016 tammikuusta joulukuun puoliväliin kaikkiaan 163 yksittäisen tunnin mittaussarjoissa (Evening Standard, 21.12.2016; http://www.standard.co.uk/news/london/putney-high-steet-breached-air-pollution-limits-1000-times-this-year-a3425606.html

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Britannian hallitukselta miljoona-avustukset bussien päästöjen vähentämiseen. Tiedebasaari 11.9.2015; https://tiedebasaari.com/2015/09/11

Euroopan kaupunkien ilma puhdistuu liikennemäärien kasvusta huolimatta. Tiedebasaari 7.9.2011; https://tiedebasaari.com/2011/09/07

Lontoon bussit etenevät hitaammin kuin hevosvankkurit aikoinaan. Tiedebasaari 18.10.2016; https://tiedebasaari.com/2016/10/18

Mainokset