Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Perinnelääketiedettä sisällytettävä myös kaikkiin sairaaloihin ja hoitolaitoksiin

Rohdoksilla on keskeinen osuus kiinalaisessa perinnelääketieteessä. Uusissa virallisissa normeissa pyritään takaamaan valmisteiden laatu ja turvallisuus. Kuva: travlifestyle.com.

Rohdoksilla on keskeinen osuus kiinalaisessa perinnelääketieteessä. Uusissa virallisissa normeissa pyritään takaamaan valmisteiden laatu ja turvallisuus. Kuva: travlifestyle.com.

Vuosituhansia harjoitettu kiinalainen perinnelääketiede herättää usein kysymyksiä ja kiivaita väittelyitäkin hoitomuotojen uskottavuudesta. Useissa länsimaisen lääketieteen piireissä ja oppikirjoissa kiinalainen lääketiede luokitellaan niin kutsuttujen uskomushoitojen laajaan ja tarkemmin erittelemättömään ryhmään. Toisaalta reilusti yli sadan valtion virallisissa lääketieteellisissä organisaatioissa ja virallisissa ohjeissa on osia kiinalaisen tradition mukaisista hoidoista. Perinteen syntysijoilla Kiinassa jättivaltion poliittinen johto on vahvistanut lakisääteiset vaatimukset perinnelääketieteen sisällöistä sekä kansalaisille tarjottavien hoitojen laadusta, turvallisuudesta sekä saatavuudesta ja kattavuudesta.

Kiinan Kansankongressin – ylimmän lakeja säätävän elimen kokouksen päätteeksi päättäjät hyväksyivät 25.12.2016 asiantuntijaryhmien valmisteleman esityksen kiinalaisen perinnelääketieteen virallistavista säännöistä. Koko Kiinaa kattavat, sitovat ohjeet ja määräykset astuvat voimaan 1.7.2017.

Hoidon tarjoajilla on oltava hyväksytty tutkinto

Jatkossa kaikkien perinnelääketiedettä harjoittavien henkilöiden ja yritysten on saatava toiminnalleen virallinen, paikallis- tai aluehallinnon hyväksymän viranomaisen tarkastukseen perustuva lupa. Hoitojen ja käsittelyjen tasoa turvataan vaatimalla jokaiselta hoitoja tai käsittelyjä tarjoavalta hyväksytysti suoritettu virallinen perinnelääketieteen tutkinto, ja muodollisten vaatimusten täyttämisen jälkeenkin vaaditaan vielä kahden hyväksytyn lääkärien suositus.

Normien vahvistuksen jälkeen kiinalaisen perinnelääketieteen osastot tai yksiköt on perustettava kaikkiin julkisin varoin ylläpidettäviin sairaaloihin sekä äitiys- ja lastenneuvoloihin. Valtio on vähentämässä suoraa panostustaan terveydenhuollossa, ja yksityisen rahoituksen hankkimista ja lisäämistä kannustetaan – aivan kuin Suomeen pitkään valmistellussa sosiaali- ja terveysalan kokonaisuudistuksessa (sote).

Uusilla normeilla mahdollistetaan ja kannustetaan monimuotoisiin hoitokäytäntöihin, mutta perinnelääketieteen menetelmiä ja esimerkiksi rohdosvalmisteiden käyttöä ei saa muutella miten tahansa. Virallisissa perinnelääketieteen normeissa pyritään myös turvaamana hoidoissa keskeisten rohdosvalmisteiden laatu ja turvallisuus. Valmisteiden koostumusta valvotaan, ja esimerkiksi kasvunsäätelijöiden kuten hormonien käyttöä rajoitetaan tarkoin normein.

Valtiovallan valvonnassa pysyvät tiukasti useat kiinalaisen perinnelääketieteen käytännöt, ja osa vuosituhansien traditioista pysyy tarkoin varjeltuina valtionsalaisuuksina. Paikoilleen perinnelääketieteen ei kuitenkaan tahdota juuttuvan, ja valtio lupaa tukea alan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä suojella muun muassa innovaatioiden kehittäjien tekijänoikeuksia.

Akupunktio tunnetuin ja kattavasti hyväksytty

Kansankongressin hyväksymissä uusituissa kiinalaisen perinnelääketieteen ohjeissa kannustetaan lisäämään alan kansainvälistä yhteistyötä. Toki nämä vuosituhantiset hoitomuodot tunnetaan ja ovat käytössä jo nykyisellään kaikkialla maailmassa.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan kiinalaiseen perinnelääketieteeseen keskeisenä kuuluva akupunktio on virallistettu hoitomuoto ainakin 103 eri valtiossa, ja virallisia kiinalaisen lääketieteen säädöksiä on vahvistettu 29 valtiossa. Ainakin 18 maassa akupunktion kuuluu vahvistetun sairausvakuutusjärjestelmän mukaan korvattavin hoitoihin (Uutistoimisto Xinhua, 25.12.2016; http://news.xinhuanet.com/english/2016-12/25/c_135931569.htm

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Kiinalaisen lääketieteen menetelmille kansainväliset standardit. Tiedebasaari 1.11.2016; https://tiedebasaari.com/2016/11/01

 

 

Mainokset