Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Matkoja ei myydä eikä mainosteta, jos eläimiä ei kohdella kohteessa asianmukaisesti

Matkanjärjestäjien ja paikallisten toimijoiden on taattava, että eläinten hyvinvointia kunnioitetaan luontomatkailussa. Norsuratsastus. Sigiria, Sri Lanka. Kuva: Kai Aulio.

Matkanjärjestäjien ja paikallisten toimijoiden on taattava, että eläinten hyvinvointia kunnioitetaan luontomatkailussa. Norsuratsastus. Sigiria, Sri Lanka. Kuva: Kai Aulio.

Luonto ja ennen kaikkea mahdollisuus nähdä villieläimiä oikeassa elinympäristössään on yksi matkailun tärkeimmistä kannustimista. Kansainvälisten tilastojen ja matkailijoille suunnattujen kyselyjen perusteella 40‒60 prosenttia turisteista mainitsee luonnon ja eläimet syiksi matkalle lähtöön. Joillakin keskeisiä ekoturismin kohdealueilla kuten Ecuadorin Galápagossaarilla tuo osuus on varmasti 100 %. Luontomatkailun lisääntyvän suosion ja ekoturismin huippukohteiden ruuhkautumisen myötä on herännyt kysymys, Tahtooko eläin tavata matkailijan, joka tahtoo tavata eläimen?

Turhan monissa kohteissa turisteja kuljetetaan eläinten luontaisille asuinaluille tavalla, josta on haittaa luontokappaleille. Eläinten oikeuksia poljetaan myös monissa kohteissa, joissa luonnonvaraisesta kesytetyn eläimen palveluksia tarjotaan vieraille. Esimerkiksi norsu- tai kameliratsastuksissa, mahdollisuudessa kuvauttaa itsensä tiikerien seurassa tai delfiinien kanssa uimisesta voi olla haittaa eläinosapuolelle. Eläinten oikeuksien kunnioitus on kuitenkin nousemassa matkanjärjestäjien vaatimuksissa. Ainakin alan suurimpiin ja tunnetuimpiin matkanjärjestäjiin lukeutuvat TripAdvisor sekä Thomas Cook ovat vast’ikään julkistaneet uudet periaatteet ja vaatimukset, jotka paikallisten tapahtuma- ja kohdejärjestäjien on huomioitava eläinten oikeuksien kunnioittamisessa. Jos eläimiä ei kohdella asianmukaisesti, matkanjärjestäjät lopettavat tällaisten kohteiden markkinoinnin ja matkojen välittämisen.

Thomas Cook ilmoitti joulukuun 2016 puolivälissä uudesta, eläinsuojelun asiantuntijoiden lausuntoihin perustuvasta käytännöstään. Matkanjärjestäjä oli tilannut kohdearviointeja arvostetulta Global Spirit -organisaatiolta, jonka lausunnot eläinten puutteellisesta hyvinvoinnista monissa turismin kohteissa odottamattoman negatiivisia. Tarkastuksissa käytettiin pohjana kansainvälisen turismielinkeinon noudattamia Abta Global Welfare Guidance for Animals in Tourism -ohjeiston periaatteita.

Vuoden 2017 alusta lähtien Global Spiritin asiantuntijat tekevät tarkastus- ja arviointikäynnit kaikissa Thomas Cookin ohjelmassa olevissa kohteissa. Tarkastuskäynneistä ei ilmoiteta etukäteen, ja mikäli puutteita eläinten hyvinvoinnissa havaitaan, organisaatio ilmoittaa toimijoille näistä havainnoista ja antaa kohteelle kolme kuukautta aikaa korjata olosuhteet ja toiminnot eläinten oikeuksia kunnioittaviksi. Mikäli parannuksia ei tehdä, Thomas Cook lopettaa tällaisten kohteiden markkinoinnin ja matkojen välittämisen (TTG Magazine, 13.12.2016; https://www.ttgmedia.com/news/news/thomas-cook-launches-new-animal-welfare-policy–8278

Delfiiniuinti tai norsuratsastuskin voivat loukata eläinten oikeuksia

Kansainvälisesti toimiva TripAdvisor -yritys julkisti vastaavat ukaasit lokakuussa 2016. Matkanjärjestäjä erittelee eläinten oikeuksia loukkaavia toimintoja, joita useimmat turistit eivät ehkä tule ajatelleeksikaan. Eläinten oikeuksia voidaan loukata esimerkiksi viemällä matkailijoita uimaan delfiinien kanssa tai valjastamalla aasit, kamelit tai norsut kuljettamaan vieraita kävelysafareilla. Itse ratsastustapahtumassa suurikokoinen ja vahva eläin ei varmasti kuormistaan kärsi, mutta eläinten kohtelu muina aikoina voi olla ongelmallista.

Uusien ohjeiden mukaan jokaisen matkanjärjestäjän ja paikallisen toimijan on kunnioitettava eläinten hyvinvointia, ja mikäli loukkauksia havaitaan, TripAdvisor lopettaa matkojen välittämisen tällaisiin kohteisiin. Uusia ohjeita on jo laajalti kiitelty kuluttaja- ja eläinsuojelujärjestöjen ja yksityisten matkailijoiden lausunnoissa (TravelTrends, 12.10.2016. http://www.traveltrends.biz/ttn555-tripadvisor-backs-animal-rights-bans-hundreds-of-touching-attractions/

Mainokset