Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Kosteikot kattavat noin 5.6 prosenttia Kiinan maa-alasta. Monet arvokkaimmat kiinalaiskosteikot on liitetty kansainväliseen Ramsar-kosteikkojensuojeluohjelmaan. Kuva: Ramsar.org.

Kosteikot kattavat noin 5.6 prosenttia Kiinan maa-alasta. Monet arvokkaimmat kiinalaiskosteikot on liitetty kansainväliseen Ramsar-kosteikkojensuojeluohjelmaan. Kuva: Ramsar.org.

Kiinan hallitus on vahvistanut jo aikaisemmin hyväksymiään suunnitelmia ja ohjeita jättivaltion luonnonsuojelun tehostamiseksi erityisesti kosteikkoekosysteemien tulevaisuutta turvaamaan. 12.12.2016 julkaistussa ohjeistossa kosteikot jaetaan kolmeen luokkaan, joille kullekin on määritelty tarkoituksenmukaiset suojelu- ja hoito-ohjeet. Luokituksessa huomioidaan alueellisista maantieteellisistä eroista johtuvat luonnonolot, kosteikkojen eliölajiston monimuotoisuus (biodiversiteetti) sekä eliölajien toiminnalliset vuorovaikutussuhteet.

Valtakunnallisesti kattavien ohjeiden tavoitteena on lisätä Kiinan luonnontilassa säilytettävien kosteikkojen pinta-alaa noin 200 000 hehtaarilla (kiinalaisen maatalousmaiden pinta-alaa ilmaisevan yksikön mukaan kolme miljoonaa mu), ja turvata lainsäädännöllä kosteikkojen täysi suojelustatus ainakin 50 prosentille kosteikkoalasta. Ohjelman mukaan Kiinan hallitus takaa, että kosteikkoekosysteemien hallitsemia alueita on vuoteen 2020 mennessä vähintään noin 53 miljoonaa hehtaaria (800 miljoonaa mu).

Uusimpien arvioiden mukaan Kiinassa on tätä nykyä kosteikoiksi luokiteltavia alueita 53.3 miljoonaa hehtaaria (804 mu), mikä vastaa 5.58 prosenttia valtion maapinta-alasta (China.org.cn, 12.12.2016; http://www.china.org.cn/china/2016-12/12/content_39903311.htm

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Kiina panostaa kosteikkojen suojeluun. Tiedebasaari 29.12.2013; https://tiedebasaari.com/2013/12/29

Pekingin kosteikkosuojelualueella 302 lintulajia. Tiedebasaari 7.11.2016; https://tiedebasaari.com/2016/11/07

Mainokset