Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Alkuaineiden löytäjät/syntetisoijat saivat nimetä uudet alkuaineet ja perustella valinnat

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän seitsemäs ryhmä täydentyi neljän uuden superraskaan alkuaineen vahvistamisella.

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän seitsemäs ryhmä täydentyi neljän uuden superraskaan alkuaineen vahvistamisella.

Kansainvälinen puhtaan ja sovelletun kemian järjestö (International Union of Pure and Applied Chemistry; IUPAC) vahvisti 28.11.2016 neljän aikaisemmin tuntemattoman ja tammikuussa 2016 todellisiksi tunnustetun alkuaineen viralliset nimet ja kemialliset merkit. Alkuaineiden nimeämisessä on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan nimien perustaksi valitaan historiallinen tai mytologinen henkilö tai kohde, maantieteellinen/geologinen kohde, henkilö tai alkuaineen ominaisuus. Jo tammikuussa 2016 järjestö hyväksyi näiden superraskaiden alkuaineiden löytäjien/luojien ehdottamat nimet, mutta lopullinen vahvistus neljän alkuaineen nimille annettiin vasta kansainvälisen kuulemiskierroksen jälkeen.

Neljä uutta alkuainetta kuuluvat alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä niin kutsuttuihin superraskaisiin alkuaineisiin, joita ei esiinny sellaisinaan luonnossa. Koeoloissa hiukkaskiihdyttimillä aikaansaadut alkuaineet ovat hyvin lyhytikäisiä. Neljän uuden alkuaineen syntymisen johtaneet kokeet suoritettiin Japanissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa toimivissa tutkimuslaitoksissa.

Alkuaine 113 luotiin japanilaisessa RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science –tutkimuslaitoksessa. Nihoniumin syntyyn johtavissa kokeissa tutkijat pommittivat äärimmäisen suurella nopeudella vismutti (Bi) -alkuainetta sinkki-70-alkuaineisotoopilla. Uuden superraskaan alkuaineen syntyyn johtaneet kokeet tehtiin vuosina 2004 ja 2012. Nihonium (Nh) on ensimmäinen alkuaine, jonka aasialainen tutkija tai tutkimusorganisaatio on nimennyt jaksolliseen järjestelmään. Sana nihonium on toinen vaihtoehto nimelle ”Japani”, ja sana merkitsee sananmukaisesti ”Nousevan auringon maa”.

Alkuaineiden 115 ja 117 synnyn/löytämisen taustalla on lukuisia eri aikoina ehtyjä kokeita venäläisessä Joint Institute of Nuclear Research, Dubna -tutkimuslaitoksessa sekä yhdysvaltalaisissa Oak Ridge National Laboratory , Vanderbilt University ja Lawrence Livermore National Laboratory -tutkimuslaitoksessa. Sekä moscovium (Mc; 115) että tennessine (Ts; 117) kehitettiin/todennettiin vuonna 2010. Nimien taustalla ovat tulokselliseen alkuainetutkimukseen keskittyneiden tutkimuslaitosten sijaitipaikat.

Alkuaine 118 oganesson (Og) luotiin/havaittiin samassa tutkimusryhmässä. Nimen taustalla on venäläinen ydinfyysikko Juri Oganessian, joka johti alkuaine 117:n syntyyn johtaneita kokeita.

Neljän uuden superraskaan ehdotetut ja IUPACin hyväksymät nimet ovat vielä lopullista vahvistusta vaille. Järjestön julkistuksen jälkeen sekä tiedeyhteisöillä että yleisöllä on kaikkialla maailmassa viisi kuukautta aikaa ilmaista mielipiteensä nimistä ja perustella mahdollista vastustamista. Lausuntokierroksella varmistetaan, että yleiseen ja ikuiseen globaaliin käyttöön tulevat nimet sopivat kaikille kielille ja kaikissa kulttuureissa (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, 30.11.2016; https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/

Mainokset