Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ainakaan Yhdysvaltain luvalla arktisilla merialueilla ei käynnistetä uusia öljyn tai kaasun poraustoimintoja viiteen vuoteen. Kuvalähde: iclipart.com.

Ainakaan Yhdysvaltain luvalla arktisilla merialueilla ei käynnistetä uusia öljyn tai kaasun poraustoimintoja viiteen vuoteen. Kuvalähde: iclipart.com.

Ilmastonmuutoksen seurauksena arktiset, pohjoisnavan ympäristön merivedet pysyvät jäättöminä vuosi vuodelta kauemmin ja laajemmalla alalla, mikä on lisännyt jo entisestään suurta kiinnostusta paitsi laivaliikenteen lisäämiseen myös alueen merenpohjan luonnonvarojen hyödyntämiseen. Arktisten merien tiedetään kätkevän suuria öljy- ja kaasurikkauksia, joita on osin jo alettu hyödyntää, mutta yhdelle planeettamme herkimmistä ekosysteemeistä tulisi turvata mahdollisimman häiriötön tila, ilman ihmisen aiheuttamia kemikaali-, melu- ja muita kuormituksia. Yhdysvaltain väistyvän presidentin Barack Obaman hallinto on virkakautensa loppuhetkillä suunnannut Arktikumiin selkeän suojelullisen ohjelman.

Liittovaltion sisäministeri Sally Jewell ilmoitti 18.11.2016 Obaman hallinnon päätöksestä kieltää öljyn ja kaasun koe- ja tuotantoporaukset valtaosalla pohjoisen jäämeren pinta-alasta. Rajoitukset sisältävä ohjelma vahvistettiin viideksi vuodeksi – eli porauskielto kattaa koko presidentti Donald Trumpin tammikuussa 2017 alkavan nelivuotisen virkakauden.

Porausoikeuksien myöntämisen/myyntikielto koskee luonnonvaroiltaan rikkaita, Alaskan pohjoispuolella sijaitsevia Tsuktsinmeren ja Beaufortinmeren alueita. Porauslupia voidaan sen sijaan myöntää Alaskan etelärannikolla sijaitsevassa Cook Inlet -lahdessa, jonne toimintalupa on myönnetty jo aiemmin. Merenalaisia porauksia sallitaan lisäksi kymmenellä erikseen nimetyllä vyöhykkeellä Meksikonlahdella Mississippin, Louisianan, Teksasin ja Alabaman osavaltioiden rannikoilla.

Uusien porauslupien myöntämiskiellon odotetaan kohtaavan laajaa vastarintaa uuden presidentin toimikaudella, sillä Trump tunnetaan fossiilisten polttoaineiden puolustajana, ja uusia työpaikkoja ja elinkeinoja kaipaavan Alaskan osavaltion kolme kongressiedustajaa ovat presidentin tavoin republikaaneja. Ympäristö-ja luontojärjestöjen kiittelemän kieltopäätöksen tukena on myös laaja tiedeyhteisön tuki, sillä kesällä 2016 noin 40 tutkijan ja asiantuntijan vetoomuskirje pohjoisen merialueiden suojelusta toimitetiin presidentti Obamalle.

Öljyalan etupiirien mukaan kieltopäätös on tarpeeton ja  perustuu vain poliittisiin tarkoitusperiin. Ministeri Jewell totesi päätöksen perusteita esitellessään viisivuotisohjelman pohjautuvan paitsi asiantuntijalausuntoihin myös kansalaismielipiteeseen. Esitystä oli esitelty 36 julkisessa kuulemisessa, ja ehdotuksesta oli annettu 3.3 miljoonaa lausuntoa, joista enemmistö puoltaa rajoituksia.

Vaikka arktisten merialueiden varannot ovat suuret, uusimman rajoitusohjelman ulkopuolelle jää sisäministeriön päätösperustelujen mukaan vielä 70 prosenttia nykytekniikalla hyödynnettävissä olevista, vastaavista öljy- ja kaasuvaroista, joten kansalliseen energiantarpeen tyydyttämiseksi Pohjoisen jäämeren varantoja ei tarvitse ottaa käyttöön (U.S. Department of the Interior, 18.11.2016; https://www.doi.gov/pressreleases/secretary-jewell-announces-offshore-oil-and-gas-leasing-plan-2017-2022

Mainokset