Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

6 pähkinää. Myötäpäivään vasemmasta yläkulmasta: Saksanpähkinä. Maapähkinä. Parapähkinä. Pekaanipähkinä. Cashewpähkinä, Pistaasipähkinä. Kuva: Kai Aulio.

6 pähkinää. Myötäpäivään vasemmasta yläkulmasta: Saksanpähkinä. Maapähkinä. Parapähkinä. Pekaanipähkinä. Cashewpähkinä, Pistaasipähkinä. Kuva: Kai Aulio.

Erilaiset pähkinät tiedetään paljon energiaa ja proteiineja sisältäviksi ja biologisilta vaikutuksiltaan muun muassa sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen ilmaantumisriskiä alentavaksi ravinnoksi. Pähkinöiden runsaan rasvan aminohappokoostumus on terveyden kannalta erinomainen, ja pähkinäravinnon myötä esimerkiksi veren hyvälaatuisen kolesterolin pitoisuuksien on osoitettu nousevan. Aikaisemmin tunnistettujen terveydellisten etujen lisäksi säännöllisen pähkinäravinnon nauttimisen on osoitettu alentavan verenkierrosta mitattavien, elimistön tulehdustilaa osoittavien merkkiyhdisteiden tasoja.

Yhdysvaltalaisen, maineikkaan Harvardin yliopiston Kansanterveystieteen yksikön (Harvard T.H. Chan School of Public Health)  tutkijan Zhi Yun johdolla The American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehden syyskuun 2016 numerossa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin säännöllisen maapähkinöiden ja muiden pähkinöiden nauttimisen vaikutusta elimistön tulehdustilan määrittelyssä käytettävien indikaattorien, C-reaktiivisen proteiinin (CRP) ja interleukiini-6 –yhdisteen pitoisuuksiin. Tutkimuksen aineistona oli kaksi Yhdysvalloissa toteutettua pitkäaikaista, terveydenhuollon ammattilaisia seurannutta tutkimusta. Nurses Health Study- sekä Health Professionals Follow-up Study –tutkimuksiin osallistuneita, kaikkiaan 5 013 henkilön pähkinöiden kulutusta seurattiin molemmissa aineistoissa 5 vuoden ajan. Seurantajaksojen loppupuolella osallistujien verestä mitattiin tulehdusten merkkiyhdisteiden pitoisuudet, ja tulosten yhteyksiä säännölliseen pähkinöiden kulutukseen verrattiin monimuuttujaisen regressioanalyysin avulla.

Molempien seurantatutkimuksien yhteisenä, yleisenä johtopäätöksenä havaittiin, että säännöllinen pähkinöiden syöminen on yhteydessä alhaisiin elimistön tulehdustilan indikaattoreihin. Tulokset olivat yhteneväiset senkin jälkeen, kun yhteyksien vertailussa otettiin pähkinöiden lisäksi muut tulehdusta osoittavien indikaattoreihin vaikuttavia tekijöitä kuten ikä, muu ruokavalio, tiedossa olevat sairaudet sekä terveyteen liittyvät elintavat kuten liikuntatottumukset. Myönteinen yhteys havaittiin osallistujilla riippumatta henkilöiden painoindeksistä

Tulosten perusteella säännöllisen pähkinöiden syömisen ja elimistön tulehdusindikaattorien alenemisen välinen yhteys oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Verestä mitattuja CRP-arvoja ja interleukiini-6 -pitoisuuksia voidaan alentaa ja pitää alhaisina, kun pähkinöillä korvataan kolmesti viikossa muita proteiinilähteitä kuten punaista lihaa, kananmunia tai valkoisista jauhoista valmistettuja elintarvikkeita (The American Journal of Clinical Nutrition, 104(3), September 2016; http://ajcn.nutrition.org/content/104/3/722.abstract

Pähkinäravinnon nauttimisessa on aina muistettava varmistaa, ettei syöjällä ole pähkinäallergiaa!

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Saksanpähkinöiden syöminen näyttää vähentävän rintasyöpäriskiä. Tiedebasaari 8.9.2011; https://tiedebasaari.com/2011/09/08

Runsaskuituinen ruokavalio voi vähentää tai jopa estää pähkinäallergiaa. Tiedebasaari 22.9.2016; https://tiedebasaari.com/2016/09/22

Mainokset