Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Ranskan hallituksen ja presidentin budjettiehdotuksissa on "kuultu tieteentekijöiden huuto" resurssien turvaamiseksi. Kuva: iclipart.com.

Ranskan hallituksen ja presidentin budjettiehdotuksissa on ”kuultu tieteentekijöiden huuto” resurssien turvaamiseksi. Kuva: iclipart.com.

Opetuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen suurta merkitystä kansakuntien hyvinvoinnin ja tulevaisuuden turvaamisessa korostetaan puheissa ja mietinnöissä kaikkialla, mutta monessa maassa hyvät tavoitteet jäävät vain tavoiteiski resurssien niukkuuden – ja pahimmillaan jopa entisten resurssien leikkauksien takia. Tämä kuulostaa valitettavan tutulta Suomessakin.  EU-kumppanimme Ranska näyttää heränneen puheista ja lupauksista konkreettisiin toimiinkin. Ainakin 28.9.2016 julkistetussa vuoden 2017 talousarviossa koulutuksen ja tutkimuksen käyttöön ohjattavat budjettivarat lisääntyvät merkittävästi enemmän niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti enemmän kuin maan kokonaismenot kasvavat.

Ranskan vuoden kokonaisbudjetti vuodelle 2017 kasvaa 2 prosenttia suuremmaksi kuin vuoden 2016 budjetti, mutta tieteen sektorin käyttöön varataan 3.7 prosenttia enemmän kuin edellisellä budjettikaudella. Tieteen, tutkimuksen ja korkeimman opetuksen budjettivarojen nousu on suurinta 15 vuoteen, totesi Ranskan tieteestä, tutkimuksesta ja korkeimmasta opetuksesta vastaava ministeri Thierry Mandon tulo- ja menoarvion julkistamistilaisuudessa. Tieteen sektorin käyttöön varattava budjettiosuus nousee esityksen mukaan vuonna 2017 yhteensä 23.85 miljardiin euroon.

Tiedeyhteisön tutkimusresurssien lisäys ei kuitenkaan ole aivan näin valoisa, sillä tutkijat ja korkeakoulujen opetushenkilökunta kuuluvat julkisen alan työehtosopimukseen, ja luvatut palkankorotukset otetaan sektorin budjettivaroista. Laiteinvestointien ja vastaavien kalliiden menojen tarpeisiin ei saada kovin paljon lisäresursseja.

Tieteellisen tutkimuksen – ja ennen kaikkea yliopistoissa ja korkeakouluissa tehtävään uuden tiedon etsintään keskittyvän perustutkimuksen – käyttöön saadaan kyllä lisäresursseja. Maaliskuussa 2016 Ranskan presidentti François Hollande lupasi perustutkimuksen käyttövarojen merkittävästä vajeesta valittaneelle tutkijayhteisölle huomattavaa lisärahoitusta kansalliselle tieteen ja tutkimuksen organisaatiolle (l’Agence nationale pour la recherche; ANR).  Vuoden 2017 budjettiesityksessä ANR:n käyttöön varataan rahaa 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Tiedeorganisaation budjettivarat nousevat 609 miljoonaan euroon. Noususta huolimatta ANR:n budjetti on jatkosakin pienempi kuin tutkimussektorin arvostuksen huippuvuosina. Vuonna 2017 tiedeorganisaation käytössä on varoja noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012, tutkijapiireissä muistutetaan (Nature 28.9.2016; http://www.nature.com/news/science-spending-boosted-in-french-budget-1.20709

Mainokset