Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mustarastas menestyy hyvin myös kaupungeissa, mutta ranskalaisen stressitutkimuksen perusteella laji viihtyy paremmin rauhallisemmassa luonnonympäristössä. Kuva: Kai Aulio.

Mustarastas menestyy hyvin myös kaupungeissa, mutta ranskalaisen stressitutkimuksen perusteella laji viihtyy paremmin rauhallisemmassa luonnonympäristössä. Kuva: Kai Aulio.

Sekä ihmisten että eläinten elämä on kiireistä ja kuormittavampaa kaupungeissa kuin maaseudun rauhallisissa oloissa, mikä näkyy monesti myös yksilöiden hyvinvoinnissa – niin henkisessä kuin fyysisessä terveydessä. Kaupunkistressin vaikutuksista ihmiseen on paljon näyttöä, mutta luonnonvaraisten mutta kaupunkielämään sopeutuneiden eläinten reaktioista tiedetään suhteellisen vähän. Länsi-Ranskan rannikolla sijaitsevan, väkiluvultaan keskikokoisen kaupungin vakioasukkaisiin lukeutuvan mustarastaan (Turdus merula) reaktioita kaupungistumiseen selvitettiin tutkimalla lintuihin kertyvien raskasmetallien sekä stressin esiintymistä kuvaavan hormonin pitoisuuksia maaseudulta kohti kaupungin keskustaa määritellyllä näytteidenottolinjalla.

Université de la Rochelle –yliopiston tutkijan Alizée Meillèren johdolla Science of The Total Environment –tiedelehden 1.10.2016 ilmestyneessä numerossa julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin mustarastaisiin kertyneiden, elintoiminnoille välttämättömien sekä ei-välttämättömien (useimmiten haitallisten) raskasmetallien sekä eläinyksilön stressitilan ilmentäjäksi tiedettävän kortikosteroni-hormonin pitoisuuksia. Analyysissä olivat välttämättömistä alkuaineista mukana arseeni (As), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), nikkeli (Ni), seleeni (Se) sekä sinkki (Zn), sekä ei-välttämättömistä alkuaineista hopea (Ag), kadmium (Cd), elohopea (Hg) ja lyijy (Pb).

Yleisenä johtopäätöksenä tutkijat totesivat mustarastaan sulkien raskasmetallipitoisuuksien (sekä välttämättömien että ei-välttämättömien ja haitallisten) pitoisuuksien nousevan linaarisesti kaupungistumisasteen myötä siirryttäessä maaseudulta kohti kaupungin keskustaa. Erityisen selvästi kaupungistumisen myötä nousivat elintoiminnoille haitallisiksi tiedettävien raskasmetallien elohopean, kadmiumin ja lyijyn pitoisuudet. Raskasmetallien lisääntymistä todettiin jo taajaman rajoilla, hyvin alhaisen kaupungistumisen vyöhykkeellä.

Taajama-alueiden linnuilla, joiden sulkiin oli kertynyt kohonneita raskasmetallien pitoisuuksia, myös kortikosteronin pitoisuudet olivat kohonneet. Kahden tekijän samanaikaisen esiintymisen voi olettaa osoittavan metallien aiheuttamaa stressiä, joka ilmenee hormonaalisina muutoksia. Korrelaatio ei suoranaisesti todista syy-seuraus -suhdetta, mutta tällainen johtopäätös on looginen (Science of The Total Environment, 1.10.2016; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716309093

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Talitiaiset menestyvät paremmin metsässä kuin kaupungeissa. Tiedebasaari 9.9.2016; https://tiedebasaari.com/2016/09/09

Kaupunkielämä muuttaa lintujen sisäisen kellon rytmiä. Tiedebasaari 16.6.2013; https://tiedebasaari.com/2013/06/16

Mainokset