Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu mitattuna Havaijin Mauna Loan mittausasemalla kuukausittaisten keskiarvojen perusteella. Lähde: Scripps Institute of Oceanography.

Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu mitattuna Havaijin Mauna Loan mittausasemalla kuukausittaisten keskiarvojen perusteella. Lähde: Scripps Institute of Oceanography.

Maapallon ilmakehän lämpötilan noususta pääosin vastaavan hiilidioksidin (CO2) pitoisuus on ollut tasaisessa nousussa teollisen vallankumouksen päivistä, 1860-luvulta lähtien. Lämpenemiskehitystä ja siitä johtuvaa maailmanlaajuista ilmastonmuutosta hillitsemään pyrkivän, joulukuussa 2015 Pariisissa 195 maan allekirjoittaman ja ilmeisesti jo marraskuussa 2016 voimaan saatavan ilmastosopimuksen keskeinen tavoite on ensin pysäyttää ja mahdollisimman pian alentaa ihmistoiminnasta johtuvia hiilidioksidin päästöjä ilmakehään. CO2-pitoisuuden nousu on ollut jatkuvaa, ja hetkittäin pitoisuus on jo ylittänyt aikaisemmin kriittiseksi arvioidun 400 ppm -pitoisuuden (ppm = parts per million eli miljoonasosa). Kuormitus eri lähteistä jatkuu kuitenkin sopimuksista ja toiveista huolimatta, ja lokakuun 2016 lopulla Yhdysvaltain Scrippsin valtamerentutkimuslaitoksen (Scripps Institution of Oceanography) Havaijin Mauna Loan observatorion mittausten perustella asiantuntijat arvioivat, ettei ilmakehän CO2-pitoisuus laske enää alle 400 ppm -rajan ainakaan nähtävissä olevassa lähitulevaisuudessa.

Ilmakehän CO2-pitoisuudessa havaitaan selkeä vuodenaikainen rytmi kasvillisuuden tuotannon mukaan. Pääosa planeettamme tuottavasta kasvimassasta sijaitsee ja kasva pohjoisella pallonpuoliskolla, joten meikäläisen kesän aikana kasvien ilmakehästä sitoman hiilen määrä on maksimissaan – ja samalla ilmakehän CO2-pitoisuus on vuoden alimmalla tasollaan. meikäläisen talvipuoliskon aikana kasvien tuotanto on vähäisempää ja biomassan hajotus – ja sen mukana hiilen vapautuminen luonnollisista lähteistä – ilmakehän on maksimissaan.

Useimpina vuosina syyskuun viimeisen viikon CO2-taso on vuoden alhaisin. Vain muutamina harvoina vuosina lokakuun arvo on ollut syyskuun pitoisuutta alhaisempi, mutta tuollaiset erot ovat vuosittaiseen CO2-pitoisuuden nousutahtiin verrattuina merkityksettömän pieniä.

Scripps -seurannan perusteella syyskuun 2016 CO2-lukema on yli 400 ppm, ilmeisesti lähellä tasoa 401 ppm.  Tämän vuoden minimilukeman perusteella näyttääkin todennäköiseltä, että ilmakehän CO2-pitoisuudessa ei enää mitata alle 400 ppm lukemia (Scripps Institution of Oceanography, 23.9.2016; https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/2016/09/23/note-on-reaching-the-annual-low-point/

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Ilmakehästä mitattiin ensi kerran yli 400 ppm (miljoonasosan) pitoisuuksia arktisilla alueilla ja Japanissa. Tiedebasaari 8.6.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/06/08

Luonto on sitonut yli puolet ihmistoimintojen ilmakehään päästämästä hiilidioksidista. Tiedebasaari 10.8.2012; https://tiedebasaari.wordpress.com/2012/08/10

Mainokset