Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Psykoosilääkkeiden käyttö peräti 35-kertaistui

Ateena voi olla ylpeä historiallisista raunioistaan, mutat ihmisten terveyden rauniot ovat murheellinen luku maan nykypäivässä. Kuva: Kai Aulio.

Ateena voi olla ylpeä historiallisista raunioistaan, mutta ihmisten terveyden rauniot ovat murheellinen luku maan nykypäivässä. Kuva: Kai Aulio.

Koko Euroopan unionin taloutta avustuspyynnöillään ja -vaatimuksillaan koetellut Kreikka oli pahimman laman aikana todella syvällä niin konkreettisissa kuin henkisisä ongelmissaan. Työttömyyden noustua lähes kolmasosaan aikuisväestöstä kansan talousvaikeudet johtivat väistämättä suuriin henkisiin vaikeuksiin ja sairastumisiin. Laman koettelemassa pääkaupunki Ateenassa ihmisten psyykkiset vaikeudet johtivat todella rajuun psykoosi- ja masennuslääkkeiden ja myös laittomien huumeiden käytön lisääntymiseen, osoittaa pääkaupungin jätevesistä analysoitujen lääkeaineiden seuranta.
Ateenan yliopiston Analyyttisen kemian osaston tutkijan Nikolaos S. Thomaidisin johdolla Environmental Science & Technology -tiedelehdessä 20.9.2016 julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin Ateena jätevedenpuhdistamoilla yhteensä 148 lääke- ja huumausaineen sekä näiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksia viikoittain ajanjaksolla 2010–2014.
Voimakkaimmat muutokset nähdään psykoosilääkkeiden kulutuksessa, joiden jäämien pitoisuudet jätevesissä kasvoivat 35-kertaiseksi syvimmän laman aikaan. Muun muassa ahdistukseen käytettävien bentsodiatsepiinien kulutuksessa havaittiin 18-kertainen ja masennuslääkkeiden käytössä 11-kertainen lisäys. Lääkeaineiden ja lääkejäämien pitoisuuksien kasvun voi katsoa suoraan heijastavan väestön sosioekonomisten olosuhteiden heikentymistä – tai suoranaista romahtamista laman iskettyä Ateenaan.

Antibioottien ja särkylääkkeiden käyttö väheni lääkekorvausten leikkausten takia

Psyykkisten ongelmien lisäksi lama koetteli myös ateenalaisten fyysistä terveyttä. Seuranta-aikana esimerkiksi epilepsiaan määrättyjen sekä vatsahaavan ja muiden ruoansulatuselimistön sairauksien lääkkeiden kulutus kaksinkertaistui, mikä voi tietysti johtua muustakin kuin talouden alamäestä. Sen sijaan verenpainelääkkeiden käytön kasvu 13-kertaiseksi lienee yhdistettävissä pula-ajan stressikokemusten lisääntymiseen.
Syvimmän laman aikana ateenalaisten kuluttamien tulehduskipulääkkeiden sekä antibioottien käyttö sen sijaan väheni merkittävästi. Tällä ei liene mitään tekemistä näiden lääkeaineiden tarpeen vähenemisen kanssa, vaan kulutuksen väheneminen heijastelee suoraan yhteiskunnallisen taloudellisen tuen eli lääke- ja lääkärikorvausten rajuja leikkauksia.
Lääkärien määräämien psyykenlääkkeiden lisäksi ateenalaisten lama-ajan pahoinvoinnin lisääntymistä osoittaa myös laittomien, keskushermostoon vaikuttavien huumeiden yleistyminen. Metamfetamiinin käyttö kaksinkertaistui, ja niin kutsuttuihin muuntohuumeisiin lukeutuvan MDMA-yhdisteen käyttö 5-kertaistui syvimmän laman aikana. Sekä lääkärin määräämänä mutta paljolti laittomasti kapukaupasta hankitun metadonin kulutus lisääntyi 7-kertaiseksi Ateenan syvimmän laman vuosina.
Lääke- ja huumeyhdisteiden analyysitulosten mukaan talouden alkaessa hiljalleen normalisoituessa seurantajakson loppua kohti myös psyykenlääkkeiden ja keskushermoon vaikuttavien kovien huumeiden käytössä havaittiin alenemista (Environmental Science & Technology 50(18), 20.9.2016; http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02417

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Taloustaantuma on romahduttanut Kreikan terveydenhuoltoa ja lisännyt räjähdysmäisesti vakavia sairauksia. Tiedebasaari 9.3.2014; https://tiedebasaari.com/2014/03/09

 

Mainokset