Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Ehdotuksen mukaan kaksi kolmasosaa susista tapetaan karjatalouden turvaamiseksi

Norjassa on seitsemän vakiintunutta susilaumaa ja noin 68 yksilöä, ja määrä on ainakin lammastalouden harjoittajien kanalta katsottu aivan liian suureksi. Kuva: WhiteWolfPack.com.

Norjassa on seitsemän vakiintunutta susilaumaa ja noin 68 yksilöä, ja määrä on ainakin lammastalouden harjoittajien kannalta katsottu aivan liian suureksi. Kuva: WhiteWolfPack.com.

Norjan susista (Canis lupus) leviää maailmalle lähes rinnakkain erittäin positiivisia ja hyvin murheellisia uutisia. Kesällä 2016 raportoitiin Norjan susikannan kasvaneen kaksinkertaiseksi hyvän lisääntymisvuoden sekä rajanaapuri Ruotsin kanssa tapahtuvan petovaihdon ansiosta. Mutta vain pari kuukautta myöhemmin maan hallituksen päätettävänä sanotaan olevan ratkaisu, jolla tunturiman susista kaksi kolmasosaa (noin 47 yksilöä) tapettaisiin. Vahvistuneen  joskin edelleen uhanalaiseksi julistetun – susikannan harventamista perustellaan tarpeella suojella luonnossa laiduntavan karjan, etenkin lammaslaumojen turvallisuutta.

Viime tiedon mukaan Norjassa oli keväällä 2016 yhteensä 68 sutta, ja tavoitteeksi mainitun kahden kolmasosan harvennus kutistaisi susimäärään 22 yksilöön. Näin vähäinen petomäärä ei olisi pitemmällä aikavälillä arvioituna elinvoimainen, metsästystä vastustavat eläinsuojelijat ja -tieteilijät korostavat. Yhtä rajua susien metsästystä tai joukkoteurastusta Norjassa ei ole toteutettu yli sataan vuoteen viimeksi ilmeisesti vuonna 1911. Kesäkuussa 2016 Norjan parlamentti hyväksyi periaatteen, että maassa elävien vakiintuneiden susilaumojen määrä rajoitetaan 46 laumaan, joista osa olisi Norjan ja Ruotsin välillä liikkuvia yhteisöjä. Kesällä 2016 Norjan alueella liikkui ilmeisesti seitsemän vakiintunutta susilaumaa.

Suden asema on vaikea, sillä Euroopan laajuisesti laji on varmasti uhanalainen – ja esimerkiksi EU:n direktiivien nojalla suojeltu. Toisaalta ristiriita paikallisten peruselinkeinojen kuten lampaanhoidon ja suurpetojen välillä johtaa väistämättä susien metsästystarpeisiin, joita esimerkiksi Suomessa säädellään viranomaisvalvonnassa tapahtuvalla kannanhoidollisella metsästyksellä.

Norjan parlamentissa vuonna 2015 suden vahvistettiin lukeutuvan erittäin uhanalaisten lajien ryhmään (Phys.org.News, 16.9.2016;  http://phys.org/news/2016-09-angering-activists-norway-wolves.html

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Norjan susikanta lähes kaksinkertaistui 2015–2016. Tiedebasaari 16.8.2016; https://tiedebasaari.com/2016/08/16

Perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi Pohjolassa pitäisi olla vähinään 500–1 000 sutta. Tiedebasaari 21.3.2013; https://tiedebasaari.com/2013/03/21

Mainokset