Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Myös yli 100-vuotiaiden määrä ennätyksellisen suuri

Seniorien osuus Japnin väestössä kasvaa nopeasti. Kuva: cdn.i-scmp.com.

Seniorien osuus Japanin väestössä kasvaa nopeasti. Kuva: cdn.i-scmp.com.

Japani on väkiluvultaan maailman kymmenenneksi suurin valtio, jonka asukasluku vuoden 2016 alussa oli reilut 126 miljoonaa ihmistä. Saarivaltakunnan väestö on kuitenkin sekä pienenemässä että vanhenemassa poikkeuksellisen nopeasti. Viime vuona Japanin kokonaisväestö on vähentynyt reilulla parillasadalla tuhannella ihmisellä vuodessa. Uusimman, 15.9. 2016 julkistetun väestötilaston mukaan Japanissa asui 34 610 000 iältään yli 65-vuotiasta ihmistä. Virallisen väestötiedotteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Japanin väestöstä on noussut kaikkien aikojen ennätykseen, 27.3 prosenttiin kokonaisasukasluvusta.

Yli 65-vuitiassa sukupuolten välinen lukumääräero on suurempi kuin koko väestössä. Tuoreimman laskennan mukaan japanialisista ikä-ihmisten ryhmään luettavista 14.99 miljoonaa olivat miehiä ja 19.62 miljoona naisia.

Odotettavissa oleva elinikä naisilla 87.05 vuotta, miehillä 80.79 vuotta

Samaan aikaan kokonaisväestön tilastotietojen mukana Japanin hyvinvointiministeriö julisti tiedot valtakunnan satavuotiaiden kansalaisten määristä. Syyskuussa 2016 Japanissa oli 100 vuotta täyttäneitä yhteensä 65 692 henkilöä. 87 prosenttia yli satavuotiaista olivat naisia. Japanin väestön ”harmaantuminen” on jatkunut jo pitkään, sillä viimeisin tilastokausi oli jo 46. peräkkäinen vuosi, jolloin yli satavuotiaiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilastollinen odotettavissa oleva elinikä on Japanissa maapallon keskiarvoja selvästi korkeampi. Miehillä odotettavissa oleva elinikä on uusimman arvion (vuonna 2015) mukaan 80.79 vuotta ja naisilla vastaavasti 87.05 vuotta (Japan Today, 19.9.2016; https://www.japantoday.com/smartphone/view/national/no-of-people-aged-65-and-over-in-japan-tops-34-6-million

Mainokset