Avainsanat

, , , , , , , , ,

Otsonikerrokselle vaarallista HCFC-22 -yhdistettä sisältäviä säiliöitä Kiinassa. Etenkin jäähdytyslaitteissa käytettävä yhdiste (difluorikloorimetaani) on ns. toisen sukupolven freoni, ja yhdiste tunnetaan myös nimellä R22. Kuva: AP.

Otsonikerrokselle vaarallista HCFC-22 -yhdistettä sisältäviä säiliöitä Kiinassa. Etenkin jäähdytyslaitteissa käytettävä yhdiste (difluorikloorimetaani) on ns. toisen sukupolven freoni, ja yhdiste tunnetaan myös nimellä R22. Kuva: AP.

Vuonna 1987 solmittua, niin kutsuttua Montrealin sopimusta on luonnehdittu ihmiskunnan tärkeimpiin kuuluvaksi yhteiseksi päätökseksi pelastaa haavoittuvaa kotiplaneettamme. Vuosia jatkuneen YK-prosessin päätteeksi lähes kaikkien valtioiden allekirjoittamalla sopimuksella turvattiin yläilmakehän otsonikerrosta vakavimmin tuhoavien synteettisten kemikaalien valmistus- ja käyttökielto. Kärkenä Montrealin sopimuksessa olivat tuolloin yleiset CFC-yhdisteet eli freonit, joita käytettiin muun muassa jäähdytyslaitteissa, aerosolisäiliöiden ponnekaasuina sekä erilaisten muovien raaka-aineina. Freonien lisäksi monet muut vastaavalla tavalla stratosfäärin otsonimolekyylejä pilkkovat, klooria ja bromia sisältävät synteettiset yhdisteet kiellettiin tai niiden käyttöä rajoitettiin. Sittemmin Montreal-prosessia on jatkettu ja sopimusta on vahvistettu useiden muiden kemikaalien rajoituksilla. Kiellettyjä aineita on silti yhä paljon käytössä, ja monissa – varsinkin kehittyvissä – maissa niitä edelleen valmistetaankin. Halpuutensa takia CFC-aineita ja niiden kehittyneempiä versioita valmistetaan luvattomasti, ja kemikaalien laiton kansainvälinen kauppa on valitettavan yleistä.

Hyvien saavutusten pitkään listaan saatiin juuri ennen vuoden 2016 otsonikerroksen suojelun virallista juhlapäivää (syyskuun 16. päivä) Kiinan ympäristöministeriön ilmoitus, jossa jättivaltio sitoutuu hävittämään turvallisesti 250 00 tonnia varastoissaan olevia otsonia tuhoavia kemikaaleja. Kiinan ympäristöministeriön, YK:n ympäristöohjelman sekä paikallisten järjestöjen tilaisuudessa todettiin myös, että vaarallisia, otsonia tuhoavia kemikaaleja on tuhottu maailmanlaajuisesti noin miljoonan tonnin vuositahdilla. Tätä nykyä kaikki maailman valtiot ovat allekirjoittaneet otsonikerroksen suojelua edistävän sopimuksen (China.org.cn, 10.9.2016; http://www.china.org.cn/china/2016-09/10/content_39275029.htm

Mainokset