Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Metsäluonto on talitiaiselle optimaalista elinympäristöä. Kuva: Kai Aulio.

Metsäluonto on talitiaiselle optimaalista elinympäristöä. Kuva: Kai Aulio.

Tuttuja talitiaisia (Parus major) on totuttu näkemään kaikkialla siellä, missä ihmisetkin oleilevat. Monien muiden eläinlajien tavoin talitiainen on lajina sopeutunut samoihin ”luonnottomiin” oloihin, joihin ihmiset ovat kaupungistumisen myötä siirtyneet. Monen ihmisen mielestä talitiainen onkin aito kaupunkilintu, mutta todellisuudessa näin ei ole. lajina ja yksilöinä talitiainen menestyy paremmin luonnonoloissa kuin ihmisen läheisyydessä, vaikka taajamissa on ruokintapaikkoja, pesäpönttöjä ja muita ihmisen tarjoamia palveluja saatavilla ja helpottamassa pikkulintujen elämää varsinkin vaikeina talvi- ja lisääntymisaikoina.

Talitiaiset tulevat hyvin toimeen kaupungissa, mutta elämä on monista ihmisen tarjoamista eduista huolimatta kovempaa kuin luonnossa. Kuva: Kai Aulio.

Talitiaiset tulevat hyvin toimeen kaupungissa, mutta elämä on monista ihmisen tarjoamista eduista huolimatta kovempaa kuin luonnossa. Kuva: Kai Aulio.

Talitiaisten elinpaikka- ja olosuhdevaatimuksia selvitettiin Etelä-Saksassa, Baijerin osavaltion pääkaupungissa Münchenissä ja kaupungin ulkopuolella sijaitsevissa metsäisissä olosuhteissa. Ludwig Maximilians Universität München – yliopiston sekä Max Planck Institutut für Ornithologie -tutkimuslaitoksen tutkijat Philipp Sprau, Alexia Mouchet ja Nils J. Diegemanse vertasivat Behavioral Ecology -tiedelehden verkkopainoksessa 23.8.2106 julkaistussa tutkimuksessaan talitiaisen poikastuotantoa erilaisissa kaupunkioloissa ja metsässä asuvilla linnuilla.

Vertailua varten tutkijat sijoittivat talitiaisille soveltuvia pesäpönttöjä Müncheniä ympäröiviin metsiin 12 eri alueille yhtensä 600 kappaletta ja kaupunkialueelle vastaavasti 157 pesäpönttöä. Lintujen seurannassa selvitettiin kullakin alueilla talitiaisten pesinnän alkamisajankohta, munien määrä pesintää kohti, kuoriutuneiden poikasten lukumäärä pesää kohti sekä poikasten koko lentoonlähdön aikaan. Metsä- ja kaupunkiympäristön pesimäalueiden ympäristöoloista selvitettiin tavanomaiset taustamuuttujat kuten lämpötila, ilmankosteus, valaistusolot sekä varsinkin kaupungeissa tärkeä ihmisen aiheuttama melutaso.

Elinpaikkavertailun tulos oli yksiselitteisen selvä. Metsä on talitiaisille parempi ympäristö kuin kaupunkimainen taajama. Sekä poikasten määrät että pesästä lähteneiden poikasten koko olivat merkittävästi suuremmat metsäisillä alueilla kuin kaupungissa. Mikään analysoitu ympäristömuuttuja ei kuitenkaan pystynyt selittämään, miksi lisääntymistuotokset olivat kaupungissa heikommat.

Ympäristön vaikutus talitiaisten lisääntymistuloksiin varmennettiin saksalaistutkimuksessa samanlaisilla pesäpöntöillä niin suurkaupungin keskustassa, laitakaupungilla kuin metsässä.

Ympäristön vaikutus talitiaisten lisääntymistuloksiin varmennettiin saksalaistutkimuksessa samanlaisilla pesäpöntöillä niin suurkaupungin keskustassa, laitakaupungilla kuin metsässä. Kuva: Kai Aulio.

Tarkennusta elinpaikkaerojen syihin haettiin tutkimuksen toisessa vaiheessa, jossa talitiaisten pesimäpaikat jaettiin kolmeen ryhmään alueen taajamaominaisuuksien mukaan metsästä kaupungin laitamien ”puoliluonnollisiin” taajamiin sekä varsinaiseen suurkaupungin keskustaan. Mutta tämäkään erottelu – mittauksin havaituista selvistä ympäristömuuttujien eroista huolimatta – ei antanut tarkkaa selvyyttä pesintäerojen syistä. Tutkittiin ja tulkittiin havaintoja miten tahansa, tulos oli aina sama: Kaupungissa talitiaisilla ei mene yhtä hyvin kuin metsässä. Perinteisesti seurattavien ympäristötekijöiden lisäksi on tutkittava lintujen elinpaikkavaatimuksia useamman muuttujan suhteen, mikäli erojen syyt halutaan selvittää, tutkijat toteavat (Behavioral Ecology, 23.8.2016; http://beheco.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/23/beheco.arw130.abstract

 

Mainokset