Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

60 % Hollannin yliopistojen kursseista englanninkielisiä

Englanninkielisellä luennolla ei ole lainkaan varmaa, että opiskelijat – tai edes opettaja – osaavat kunnolla englantia. Kuva uph.edu.ph.

Englanninkielisellä luennolla ei ole lainkaan varmaa, että opiskelijat – tai edes opettaja – osaavat kunnolla englantia. Kuva uph.edu.ph.

Tiede on kansainvälistä, ja myös tieteellinen opetus – perusopinnoista lähtien – muuttuu yhä enemmän tieten valtakielien englannin hallitsemiksi. Monien kansallisia arvoja ja kulttuureja arvostavien mielestä on hälyttävää, että korkein ja yhä enemmän myös keskiasteen opetus painottuu englanninkielisiin kursseihin. Tämä helpottaa kansainvälistä kanssakäymistä ja työnsaantia, mutta samalla kansallinen ja paikallinen osaaminen jää väistämättä taka-alalle. Suurena ongelmana on myös se, ettei monien tieteen käsitteiden, menetelmien ja tulosten selittäminen kansalaisille ja päättäjille kansallisilla pääkielillä enää onnistu, koska terminologia on pääsääntöisesti vieraskielistä ”erikoisslangia”.

Tuoreen selvityksen mukaan Alankomaiden 13 yliopiston kursseista enää 40 prosenttia opetetaan maan omilla virallisilla kielillä, loppuosan ollessa valtaosin englanninkielistä. Selvityksen kohteena oli kaikkiaan 1 632 yliopistokurssia. Maisteritason opetuksesta 70 prosenttia on englanninkielistä.

Kielivalinnalla houkutellaan ulkomaisia, maksavia opiskelijoita

Englannin vyöryä yliopistojen opetuskieleksi perustellaan paitsi kansainvälisen kansakäymisen ja työmahdollisuuksien parantamisella myös mahdollisuudella rekrytoida ulkomaisia – ja usein hyvin maksavia – opiskelijoita. Suuntaus myös arvostellaan ankarasti, sillä kielitaito ei ole itsestäänselvyys – ei opiskelijoiden mutta ei myöskään opettajien piirissä. Hollantilaiset opiskelijajärjestöt ovat jo valittaneet, etteivät kurssien opettajien englanninkieliset luennot ole riittävän tasokkaita puhujan vajavaisen kielitaidoin takia. Ja samaan hengenvetoon todetaan, ettei opiskelijoillakaan ole aina valmiuksia omaksua itselleen vieraalla kielellä annettua opetusta.

Kiistely ja keskustelu on yltänyt myös Alankomaiden opetusministerin Jet Bussemakerin tasolle. Ministeri on julkisesti puolustanut englanninkielisen opetuksen lisäämistä kansainvälistymisen nimissä, mutta muutokselle täytyy olla hyvät tieteelliset ja koulutukselliset perusteet. Jos englanti omaksutaan korkeimman opetuksen kieleksi vain ulkomaisten maksavien tutkinnonsuorittajien haalimiseksi, kansallisten arvojen, kielen ja kulttuurin väheksymistä ei voi sallia, opetusministeri on korostanut (DutchNews.nl. 26.8.2016; http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/08/english-takes-over-at-dutch-universities-just-40-of-courses-still-in-dutch/

Mainokset