Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Lasten veren lyijypitoisuuden vaihtelu yhteneväistä kesykyyhkyjen veriarvojen kanssa

Pulut elävät samoilla alueilla kuin ihmisetkin, ja lintujen kunnon vaihtelu heijastelee luotettavasti ihmisten elinympäristön tilaa. Kuva: Kai Aulio.

Pulut elävät samoilla alueilla kuin ihmisetkin, ja lintujen kunnon vaihtelu heijastelee luotettavasti ihmisten elinympäristön tilaa. Kuva: Kai Aulio.

Kesykyyhkyt – tuttavallisemmin pulut – ovat varpusten ohella tai näitä paremminkin kaupungeille luonteenomaista eläimistöä. Puluja (Columba livia) on yleensä kaikkialla, missä ihmisiäkin, ja siksi kyyhkyjen elimistöönsä kasaamien ympäristömyrkkyjen ja muiden haitta-aineiden saanti noudattaa pitkälti samoja reittejä kuin lintujen elinalueilla asuvilla ihmisilläkin. Jos pulujen terveys tai kunto heikkenevät, ihmisten on syytä olla huolissaan omasta terveydestään. Pulujen käyttökelpoisuus kaupunkiympäristön tilan mittarina – bioindikaattorina – osoitettiin New Yorkin eri kaupunginosissa tehdyissä vertailuissa. Mittarina käytettiin veren lyijypitoisuutta, jonka kohoaminen on edelleen terveydellinen ongelma pahimpien lyijyn kuormituslähteiden kielloista huolimatta. Vakavin lyijykuormituksen lähde eli lyijypitoisen moottoribensiinin käyttö on ollut kiellettyä useimmissa teollisuusmaissa jo vuosikymmeniä, ja myös lyijypitoisten maalien valmistukselle ja käytölle on säädetty rajoja.

Columbia-yliopiston tutkijat Fayme Cai ja Rebecca M. Calisi mittasivat Chemosphere -tiedelehden lokakuun 2016 numerossa julkaistavassa tutkimuksessaan eri puolilta New Yorkia kerättyjen, ulkonäöltään tai käyttäytymiseltään sairaiksi havaittujen ja lintuhoitolaan toimitettujen pulujen veriarvoja vuosina 2010–2015. Puluja analysoitiin kaikkiaan 825, ja jokaisen yksilön elinpaikka oli tiedossa postinumeroalueiden tarkkuudella. Pulujen veriarvoja verrattiin samoista kaupunginosista saatavilla olleisiin lasten terveystarkastuksista saatuihin arvoihin. Vertailu osoitti, että lasten veriarvoissa lyijytasot olivat korkeimmillaan niissä kaupunginosissa tai kortteleissa, joissa pulujen lyijyarvot olivat suurimmat. Pulujen kaltaisten bioindikaattorien avulla ympäristön tilan seuranta on luotettavaa – ja esimerkiksi lasten veriarvojen tutkimukseen verrattuna  helpompaa ja joustavampaa.

Lyijyn käytön vähenemisestä huolimatta huolestuttavan monet sekä pulujen että lasten veriarvoissa lyijypitoisuudet olivat korkeammat kuin ehdottomana ylärajana pidettävä 10 mikrogrammaa desilitraa kohti (μg/dl). Mikrogramma on gramman miljoonasosa. Eri vuosien välillä ei havaittu merkittäviä eroja, mutta vuodenaikaisvaihtelussa kesän lyijyarvot olivat muita vuodenaikoja korkeammat. Korkeimmillaan – yli 19.5 mikrogrammaa desilitrassa – pulujen veren lyijypitoisuudet olivat Manhattanin itä- ja eteläosissa.

Lyijy on elimistöön kertyvä raskasmetalli, jonka tunnetuimmat terveydelliset haitat kohdistuvat hermostoon. Korkea lyijykertymä vaurioittaa hermostoa, ja aiheuttaa henkisen terveyden alenemista kuten oppimiskyvyn ja keskittymisen heikkenemistä (Chemosphere 161, October 2016; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653516308864

Mainokset