Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Käki voi varoittaa jopa Tshernobylin säteilyn vaurioittamasta maastosta

Käkikellon lintu kertoo täsmällisesti ajasta, mutta myös luonnon käkienku kunta voi olla tärkeä osoittaja sekä muille linnuille että ihmisille. Kuva: iclipart.com.

Käkikellon lintu kertoo täsmällisesti ajasta, mutta myös luonnon käkien kukunta voi olla tärkeä osoittaja sekä muille linnuille että ihmisille. Kuva: iclipart.com.

Kesän tutuimpia ja luonteenomaisimpia tunnusmerkkejä on käen kukunta, johon liittyy monia kansanviisauksia ja -uskomuksia. Mutta kyllä käki (Cuculus canorus) kelpaa todistajaksi modernille tieteelliselle tutkimuksellekin. Käen kukunnassa peräkkäin toistettavien ”kukkuu-säkeiden” lukumäärän, äänenkorkeuden ja -voimakkuuden perusteella on jo kauan osattu arvioida reviiriään puolustavan tai naaraita houkuttelevan käkikoiraan fysiologista kuntoa. Mutta kukunnan tunnusmerkkien perusteella voidaan arvioida myös lintujen asuttaman maaston kuntoa, osoittaa kansanvälinen, Ukrainassa Tshernobylin ydinvoimalan säteilypäästöistä kärsineellä alueella tehty kansainvälinen tutkimus.

Université Paris-Sud -yliopiston tutkijan Anders Pape Møllerin johdolla Ecological Indicators -tiedelehden heinäkuun 2016 numerossa julkaisussa tutkimuksessa testattiin koiraskäen kukunnan tavujen määrää ja laatua, ja näiden vaihtelun perusteella arvioitiin/analysoitiin paitsi koiraan omaa kuntoa sekä muiden koiraiden sekä käkinaaraiden läsnäolon vaikutusta myös kukunnan ja ympäristön tilan suhteita. Kukuntatavujen toistomäärien suhdetta verrattiin alueen ekologisiin ominaisuuksiin, maaperän laatuun ja radioaktiivisen säteilyn voimakkuuteen.

Perinteisen näkemyksen mukainen kukunnan toistojen vaihtelu kilpailevien koiraiden läsnäollessa toteutui myös Tshernobylin vaikutuspiirissä. Kukuntatoistojen lukumäärä lisääntyi, kun naaras tai kilpaileva koiras lähestyi. Kukunnan voimistuminen oli selvintä koirailla, jotka kukkuivat aktiivisimmin jo ennen toisten koiraiden lähestymistä, mikä osoittaa hyväkuntoisen käen pystyvän lisäämään aktiivisuuttaan tarvittaessa. Kukunta oli voimakkainta – eniten toistoja – hyväkuntoisissa metsissä.

Tshernobylin onnettomuudesta levinneen radioaktiivisuuden vaurioittamissa metsissä koiraskäen kukunta oli heikompaa: Toistoja oli vähemmän kuin terveissä metsissä, ja myös kukuntasäkeet olivat laadultaan epätasaisia ja epämääräisiä radioaktiivisilla elinpaikoilla.

käen kukunnan säännöllisyys ja vaihtelun loogisuus reaktioina muiden käkien läsnäoloon vahvistivat aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja havaintoja koiraiden kunnon vaikutuksesta onnistuneeseen muiden koiraiden karkottamiseen, naaraiden houkuteluun. Havainnot kukunnan määrän ja laadun heikentymisestä kärsineillä metsäalueilla osoittavat käen kertovan paikallisesta elinpakkojen laadusta mullein käkiyksilöille – ja tätä tietoa voivat ihmisetkin käyttää arviomaan, kannattaako kulkea tai mennä alueille, joita käki ei pidä lajilleen sopivana, toteavat ranskalaisen, puolalaisen, tshekkiläisen ja yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän jäsenet Tshernobyl-metsien käkihavainnoistaan (Ecological Indicators, July 2016; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X16300589

Mainokset