Avainsanat

, , , , , , , , , ,

Yhä useampi kiinalainen asuu kaupungissa, ja väestössä yli 60-vuotiaiden sekä naisten suhteelliset osuudet lisääntyvät. Kuva: womenofchina.cn.

Yhä useampi kiinalainen asuu kaupungissa, ja väestössä yli 60-vuotiaiden sekä naisten suhteelliset osuudet lisääntyvät. Kuva: womenofchina.cn.

Maailman väkirikkamman valtion Kiinan väestönkasvu on vakaasti hidastunut jo lähes 35 vuoden ajan. Uusimman laskennan/laskentaotoksen mukaan marraskuussa 2015 kiinalaisia oli 1373 490 miljoonaa eli hieman vajaat 1.4 miljardia ihmistä. Verrattuna edelliseen vastaavaan valtakunnalliseen laskentaan vuodelta 2010 Kiinan väkiluku on kasvanut viidessä vuodessa 33.77 miljoonalla asukkaalla eli 2.52 prosentilla. Väestönlisäys on ollut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 0.5 prosenttia vuodessa.

Kolmeen eri ikäluokkaan jaettuna huomattavimmat muutokset painottuvat senioreihin. Nuorimmassa, 0–14 -vuotiaiden luokassa osuus koko väestöstä on uusimman tilaston mukaan 16.52 prosenttia, mikä on 0.08 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2010. Ikäluokkaan 15–59 -vuotiaat kuuluvia on 67.33 prosenttia kiinalaisista, eli tämän aktiivisimman työikäisen väestön suhteellinen osuus on alentunut 2.81 prosentilla. Yli 60-vuotiaita kiinalaisista on nyt 16.15 prosenttia koko väestöstä eli 2.89 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.

Sukupuolijakaumassa on tapahtumassa lievää muutosta. Miehiä kiinalaista oli uusimmassa laskennassa 51.22 prosenttia ja naisia vastaavasti 48.78 prosenttia. Miesten ja naisten suhde (engl. sex-ratio eli miesten lukumäärä sataa naista kohti) on nyt 105.01, kun suhde edellisessä laskennassa oli 105.2.

Maassamuuton seurauksena kiinalaisten enemmistö asuu tätä nykyä kaupungeissa ja muissa taajamissa. Uusimman eli vuoden 2015 marraskuun tilaston mukaan kiinalaisista asui kaupungeissa 55.88 prosenttia, mikä on 6.2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010 (China Today, June 2010).

Mainokset