Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Alkuaineiden löytäjät/syntetisoijat saivat nimetä uudet superraskaat alkuaineet ja perustella valinnat

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän seitsemäs ryhmä täydentyi neljän uuden superraskaan alkuaineen vahvistamisella.

Alkuaineiden jaksollisen järjestelmän seitsemäs rivi täydentyi neljän uuden superraskaan alkuaineen vahvistamisella.

Tammikuussa 2016 Kansainvälinen puhtaan ja sovelletun kemian järjestö (International Union of Pure and Applied Chemistry; IUPAC) hyväksyi neljän aikaisemmin tuntemattoman – mutta teoriassa olemassaoleviksi tiedetyn/ennustetun – alkuaineen löydökset todellisiksi, ja samalla järjestö antoi alkuaineet löytäneille tutkimusryhmille tilaisuuden nimetä alkuaineet. Alkuaineiden nimeämisessä on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan nimien perustaksi valitaan historiallinen, mytologinen henkilö tai kohde, maantieteellinen/geologinen kohde, henkilö tai alkuaineen ominaisuus.

Neljä uutta alkuainetta kuuluvat alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä niin kutsuttuihin superraskaisiin alkuaineisiin, joita ei esiinny sellaisinaan luonnossa. Koeoloissa hiukkaskiihdyttimillä aikaansaadut alkuaineet ovat hyvin lyhytikäisiä. Neljän uuden alkuaineen syntymisen johtaneet kokeet suoritettiin Japanissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa toimivissa tutkimuslaitoksissa.

Alkuaine 113 luotiin japanilaisessa RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science –tutkimuslaitoksessa. Nihoniumin syntyyn johtavissa kokeissa tutkijat pommittivat äärimmäisen suurella nopeudella vismutti (Bi) -alkuainetta sinkki-70-alkuaineisotoopilla. Uuden superraskaan alkuaineen syntyyn johtaneet kokeet tehtiin vuosina 2004 ja 2012. Nihonium (Nh) on ensimmäinen alkuaine, jonka aasialainen tutkija tai tutkimusorganisaatio on nimennyt jaksolliseen järjestelmään. Sana nihonium on toinen vaihtoehto nimelle ”Japani”, ja sana merkitsee sananmukaisesti ”Nousevan auringon maa”.

Alkuaineiden 115 ja 117 synnyn/löytämisen taustalla on lukuisia eri aikoina ehtyjä kokeita venäläisessä Joint Institute of Nuclear Research, Dubna -tutkimuslaitoksessa sekä yhdysvaltalaisissa Oak Ridge National Laboratory , Vanderbilt University ja Lawrence Livermore National Laboratory -tutkimuslaitoksessa. Sekä moscovium (Mc; 115) että tennessine (Ts; 117) kehitettiin/todennettiin vuonna 2010. Nimien taustalla ovat tulokselliseen alkuainetutkimukseen keskittyneiden tutkimuslaitosten sijaitipaikat.

Alkuaine 118 oganesson (Og) luotiin/havaittiin samassa tutkimusryhmässä. Nimen taustalla on venäläinen ydinfyysikko Juri Oganessian, joka johti alkuaine 117:n syntyyn johtaneita kokeita.

Neljän uuden superraskaan ehdotetut ja IUPACin hyväksymät nimet ovat vielä lopullista vahvistusta vaille. Järjestön julkistuksen jälkeen sekä tiedeyhteisöillä että yleisöllä on kaikkialla maailmassa viisi kuukautta aikaa ilmaista mielipiteensä nimistä ja perustella mahdollista vastustamista. Lausuntokierroksella varmistetaan, että yleiseen ja ikuiseen globaaliin käyttöön tulevat nimet sopivat kaikille kielille ja kaikissa kulttuureissa (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, 8.6.2016; http://iupac.org/elements.html

Tässä Tiedebasaari-artikkelissa sekä alkuaineiden että tutkimuslaitosten nimet on annettu englanninkielisinä. Suomalaiset kirjoitusmuodot vakiintunevat vasta IUPACin ratifioitua uudet nimet kuulemiskierroksen jälkeen

Mainokset