Avainsanat

, , , , , , ,

Syyte myös 63-vuotiaalle yksityishenkilölle, joka tarjosi esineen myytäväksi

Norsunluuta sisältävän antiikkiesineen omistaminen on sallittua, mutta tällaisen myyntiin tarvitaan viranomaisen lupa. Kuva: Metropolitan Police, London.

Norsunluuta sisältävän antiikkiesineen omistaminen on sallittua, mutta tällaisen myyntiin tarvitaan viranomaisen lupa. Kuva: Metropolitan Police, London.

Norsunluun kauppa on paitsi laitonta myös erittäin suuria rahoja liikuttelevaa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, jota vastaan käydään jopa hallitusten ja armeijan aseistettujen erikoisjoukkojen voimin. Suurista, salametsästystä harjoittavien sotilaallisten ryhmien hallusta takavarikoiduista norsunluueristä kerrotaan yleensä uutisissa suurin otsikoin, muuta tapausten varjoon jää se seikka, että kaikenlainen norsunluun ja norsunluuta sisältävien esineiden myynti on kiellettyä ilman viranomaisen myöntämää lupaa. Pienmuotoisen norsunluukaupan kiemuroihin kompastui jopa maailman taidemarkkinoiden hallitsijoihin lukeutuva Christie’s -huutokauppakamari, joka sai sakot vanhan, hopeisen ja norsunluuta sisältävän esineen myyntiin saattamisesta. Norsunluun ja norsunluuta sisältävien esineiden kaupankäyntiä säätelee kansainvälinen uhanalaisten eläinten ja niistä valmistettujen tuotteiden kauppaa koskeva CITES-sopimus (Convention on International Trade in Endangered Species), jonka mukaisen lupa-asiakirjan voi myöntää paikallinen viranomainen.

Pieni, yksityishenkilön omistama antiikkiesine ei ole laiton sellaisenaan, mutta julkiseen kaupankäyntiin olisi tarvittu viranomaisen lupa. Sellaista Christie’s ei ollut huomannut hakea tai huolehtia siitä, että esineen kaupattavaksi tarjonneella yksityishenkilöllä ei ollut tarvittavaa asiakirjaa. Laiminlyönnistä lontoolainen Hammersmith Magistrates’ Court -oikeusistuin määräsi 24.5.2016 Christie’s- huutokauppatoimiston Lontoon South Kensingtonin toimipisteelle 3 250 punnan eli noin 4 270 euron sakot, ja lisäksi yritys joutuu maksamaan oikeuden kuluja sekä korvausta esineen omistajalle sovitun kaupan estymisestä.  Esineen omistajalle ja norsunluun huutokauppaan tuoneelle 63-vuotaalle miehelle luettiin myös syyte uhanalaisesineen luvattomasta kaupaksi saattamisesta.

Christie’s-huutokappakamari on sitoutunut uhanalaisten eliötuotteiden ja käsittelemättömän norsunluun kaupasta pidättäytymiseen, ja vuoden 2015 puolella myytäväksi tuodun esineen lupamenettelyn unohtuminen oli lipsahdus, ja tuomittu sakko maksetaan mukisematta (ArtDaily, 25.5.2016; http://artdaily.com/news/87522/Christie-s-fined-over-elephant-ivory-sale#.V0VAO49OKM9

Mainokset