Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jopa yli 17 tonnia haita hehtaarilla

Vasarahai on yleisin laji maailman vahvimmalla haikalojen esiintymisalueella, Darwin- ja Wolf- saarten vesillä Galápagossaarilla. Kuva: Sharks – Adaptations, Wikispaces.com.

Vasarahai on yleisin suurten petokalojen laji maailman vahvimmalla haikalojen esiintymisalueella, Darwin- ja Wolf- saarten vesillä Galápagossaarilla. Kuva: Sharks – Adaptations, Wikispaces.com.

Valtiollisesti Ecuadorille kuuluvat Galápagossaaret ovat koko ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, kuuluuhan tämä Charles Darwinin evoluutioteorian kehittämisen kannalta merkittävä, yli sadan saaren muodostama kokonaisuus YK:n Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) Maailmanperintökohteiden listalle. Luonnon lajistollisesta monimuotoisuudesta (biodiversiteetistä) sekä vain näillä saarilla tavattavien kotoperäisten eli endeemisten lajien runsaudesta kuuluisan saariryhmän vedet ovat myös erittäin kalaisia, ja alue on valtamerikalastuksen aarreaitta – pahimmillaan todellisen ryöstöpyynninkin kohde. Yksi Galápagossaarten, varsinkin saariryhmän pohjoisosien, erityispiirre on haikalojen runsaus. Uuden tutkimuksen mukaan kahden Galápagossaarten pohjoisimman saaren – Wolf- ja Darwin- saarten lähivesillä on haikaloja enemmän kuin missään muualla planeetallamme.

Kansainvälisessä, kaikille vapaasti internetissä luettavissa olevassa PeerJ -tiedelehdessä 10.5.2016 Charles Darwin Research Station -tutkimuslaitoksen tutkijan Pelayo Salinas de Léonin johdolla julkaisussa tutkimuksessa selvitettiin merikalojen kokonaismäärää Darwin- ja Wolf-saaria ympäröivissä vesissä stereo-videokuvaustekniikoiden avulla. Määritysmenetelmiä tutkijat kuvaavat luotettaviksi ja moderneimmiksi kuin tavanomaisissa ja aikaisemmin käytetyissä vastaavissa tutkimuksissa. Kalahavaintoja ja koko kalaston määrällisiä arvioita tehtiin kahtena peräkkäisenä vuotena, eri vuodenaikoina, joten julkaistut yhteenvedot kuvaavat luotettavasti todellista kalaston nykytilaa.

Keskimäärin kahden Galápagossaarten pohjoisimman saaren vesillä mitattiin merikalojen kokonaisbiomassaksi 17.5 tonnia hehtaaria kohti (Darwin: 24.0 tonnia/ha; Wolf: 12.6 tonnia/ha). Valtaosan (noin kolme neljäsosaa) kokonaismäärästä muodostavat haikalat.  Biomassa-arvo on suurempi kuin miltään muulta merialueelta mitatut kalamäärät. Sekä saarten että vuosien ja vuodenaikojen välillä on vaihtelua, mutta kokonaisuudessaan alueen haikalojen kokonaiskanta on Galápagossaarilla ainutlaatuinen. Yksittäisistä lajeista yleisin ja määrältään runsain on vasarahai (Sphryna lewini), jonka osuus kalojen kokonaismassasta oli 48 prosenttia.

Galápagossaarten asema UNESCOn Maailmanperintöohjelmassa takaa varsin hyvän suojelustatuksen itse saarille, mutta alueen vesillä on harjoitettu hyvin voimallista kaupallista kalastusta, jopa ryöstöpyyntiä. Kalastuskäytäntöihin ja -volyymeihin tuli ratkaiseva muutos – kalaston tulevaisuuden kannalta käänteentekevä parannus – kun Ecuadorin valtio vahvisti maaliskuussa 2016 Galápagossaaria ympäröiville vesille maailman laajimman merellisen suojelualueen. Maailmanlaajuisesti jopa 90 prosenttia haikaloista ovat ylikalastettuja, ja osa lajeista on harvinaistunut jo erittäin uhanalaisiksi (PeerJ, 10.5.2016 (Open Access -julkaisu kokonaisuudessaan); https://peerj.com/articles/1911/#aff-1

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Haiden ja rauskujen suojelu tehostuu merkittävästi: Kaikelle viennille tarvitaan kansallisen viranomaisen lupa. Tiedebasaari 14.9.2014; https://tiedebasaari.wordpress.com/2014/09/14

Hait arvokkaampia elävinä kuin kuolleina. Tiedebasaari 28.6.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/06/28

Mainokset