Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Havainnekuva Fennovoiman suunnitellusta, Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi-1 -ydinvoimalasta. Kuva: AtomenergiaInfo.hu.

Havainnekuva Fennovoiman suunnitellusta, Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi-1 -ydinvoimalasta. Kuva: AtomenergiaInfo.hu.

Pyhäjoelle, Pohjois-Pohjanmaalle Perämeren rannikolle rakennettavaksi suunnitellun, Fennovoima Oy:n ydinvoimalan rakennuslupahakemus on vireillä, ja ennakkovalmisteluihin kuuluu myös naapurin mielipiteen kysyminen hankkeesta. Ruotsin säteilyturvallisuudesta vastaava viranomainen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) on saanut Hanhikivi 1 -voimalan rakennushanketta koskevan lausuntopyynnön Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä marraskuussa 2015 maidemme yhteisesti sopiman naapuruuskäytännön mukaisesti. SSM esitti 28.4.2016 päivätyssä lausunnossaan, ettei ruotsalaisilla ole huomautettavaa Fennovoiman hankkeen suhteen.

Lausunnossa SSM toteaa, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalan aiheuttava vakavan onnettomuuden turvallisuusriski on alueella ”mitättömän pieni”, ja että laitoksen suojaustoimenpiteet ”epätodennäköisessä tilanteessa” aiheutuvien radioaktiivisten aineiden päästöjen suhteen ovat asianmukaiset.

Hanhikivi 1 -voimalan sijaintipaikan ja toiminnan lisäksi ruotsalaisviranomainen ilmoittaa olevansa kiinnostunut yhteistyöstä Fennovoiman laitoksen tulevan käytön aikana syntyvien radioaktiivisten jätteiden loppusijoitusratkaisuissa (NucNet, 3.5.2016; http://www.nucnet.org/all-the-news/2016/05/03/swedish-regulator-sees-no-rationale-against-construction-of-finland-s-hanhikivi-1

Fennovoimalla ei ole vielä tietoa siitä, mihin jopa sadoiksi tuhansiksi vuosiksi säilöttävät korkea-aktiiviset jätteet loppusijoitetaan. Suomen nykyisten neljän (Teollisuuden Voiman kahden Olkiluodon voimalan ja Fortumin kahden Loviisassa toimivan voimalan) sekä Olkiluotoon rakenteilla olevan TVO:n kolmannen ydinvoimalan jätteet loppusijoitetaan Olkiluodon kallioperään louhittuun Onkalo-luolastoon. Ydinjäteonkalon omistava Posiva Oy ei ole halukas ottamaan Hanhikiven voimalan tulevia jätteitä samaan varastoon. Ruotsilla ei ole vielä päätöksiä omien ydinvoimaloidensa korkea-aktiivisten jätteiden loppusijoituspaikasta tai -tavoista

Venäläistä uusinta teknologiaa edustava Hanhikivi 1 -voimala on tyypiltään Rosatom AES-2006, ja voimalan lämpöteho on 3220 megawattia (MW) ja sähköteho on noin 1200 megawattia (MW). Voimalan on tarkoitus aloittaa sähköntuotanto vuonna 2024, ja laitoksen suunniteltu toiminta-aika on 60 vuotta.

Strålsäkerhetsmyndighetenin lausunto on julkaistu kokonaisuudessaan internetissä: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Myndighetshandling/Beslut/2016/2016-04-28-yttrande-over-fennovoima-ab-s-ansokan-om-tillstand-att-fa-uppfora-karnkraftverk.pdf

Mainokset