Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Brasilian perustuslaki turvaa alkuperäiskansojen koskemattomuuden

Amazon-virran sivujoki Tapajós-joki säilyy koskemattomana ainakin Mundukuru-kansan kotiseuduilla. Kuva International Rivers/ ens-newswire.com.

Amazon-virran sivujoki Tapajós-joki säilyy koskemattomana ainakin Mundukuru-kansan kotiseuduilla. Kuva: International Rivers/ens-newswire.com.

Brasilian hallituksen kärkihankkeisiin lukeutuvaa vesivoiman rakentamista hidastetaan merkittävästi, koska Amazonin sivujokeen rakennettavan vesivoimalaitoksen patoaltaat hukuttaisivat alueen alkuperäisväestön maita ja haittaisivat kansan perinteistä elämäntapaa. Päätöksen Tapajós-jokeen rakennettavaksi suunnitellun São Luiz do Tapajós -voimalahankeen keskeytyksestä teki Brasilian kansallinen ympäristövirasto Ibama saatuaan asiantuntijaselvityksen voimalan oletetuista vaikutuksista jokivarressa asuvan Munduruku-kansan elämään.

Suunnitelman mukainen, nimellisteholtaan 8 000 megawatin São Luiz do Tapajós olisi ollut Brasilian toiseksi suurin vesivoimalaitos, huhtikuussa 2016 käynnistetyn – ja myös ympäristövaikutuksiltaan erittäin kiistellyn – Belo Monte -voimalaitoksen jälkeen.

Tapajós-joen varsilla asuvaan Mundukuru-kansaan kuuluu noin 10 000 jäsentä, joista suuri osa olisi pitänyt pakkosiirtää perinteisiltä alueiltaan voimalaitoksen ja patoaltaan tieltä. Tällaiset alkuperäsiväestöön kohdistuvat pakkokeinot ovat Brasilian perustuslain mukaan kiellettyjä, jos kyseessä ei ole sotatila tai hengenvaarallinen kulkutauti. Voimalaitostyömaa – niin tärkeä kuin hanke Brasilian talouskasvulle olisikin – ei pakkokeinoehtoja täytä, Ibama ilmoitti energiahanketta toteuttavalle Electrobrás-yhtiölle sekä alkuperäiskansojen asioista huolehtivalle Funai-keskusjärjestölle lähettämässään kirjeessä (EnergyCentral, 25.4.2016; http://www.energycentral.com/news/en/39192034/Brazil-Amazon-dam-project-suspended-over-concerns-for-indigenous-people?

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Itaipu maailman suurin sähköntuottaja 2015. Tiedebasaari 8.1.2016; https://tiedebasaari.wordpress.com/2016/01/08

Brasilia teettää kattavan selvityksen Amazonian sademetsien luonnosta ja ihmisistä. Tiedebasaari 28.1.2013; https://tiedebasaari.wordpress.com/2013/01/28

Mainokset