Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , ,

Positiivisia sydän- ja lihasvaikutuksia sekä lyhyt- että pitkäaikaisesta harrastuksesta

Säännöllinen jalkapalloiluharrastus kohentaa ikämiehen lihaskuntoa, sydäntervesyttä, alentaa diabetesriskiä, ja parantunut lihaskunto auttaa jokapäiväisten askareiden ylläpidossa jopa paremmin kuin paljon mainostettu kuntosaliharjoittelu. Kuva: iclipart.com.

Säännöllinen jalkapalloiluharrastus kohentaa ikämiehen lihaskuntoa, sydänterveyttä, alentaa diabetesriskiä, ja parantunut lihaskunto auttaa jokapäiväisten askareiden ylläpidossa jopa paremmin kuin paljon mainostettu kuntosaliharjoittelu. Kuva: iclipart.com.

Liikunnan myönteisiä vaikutuksia korostetaan nykyisin lähes kaikkialla, ja onpa lääkäreille suositeltu jopa liikuntareseptien kirjoittamista. Kaikki fyysinen toiminta on hyväksi kaiken ikäisille, mutta varsinkin ikäihmisillä on usein esteitä ja vaikeuksia riittävän aktiivisuustason ylläpitoon – vaikka haluja olisikin. Jo lyhytaikainenkin, ja ilman ”hampaat irvessä -asennetta” tapahtuva liikunta on mitä suositeltavinta. Eläkeiän saavuttaneiden miesten jalkapalloharrastuksen vaikutuksia selvittänyt tanskalaistutkimus osoitti, että varsin vähäinenkin mutta säännöllisesti toteutuva liikkuminen on eduksi painonhallinnan, lihaskunnon ja sydänterveyden kannalta.

Kööpenhaminan yliopiston yhteydessä toimivan Joukkueurheilun ja terveyden yksikön tutkijan Thomas Rostgaard Andersenin johdolla PLoS ONE (Public Library of Science ONE) -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 63–75 -vuotiaiden (keski-ikä 68.1 vuotta), ennen projektia liikuntaa harrastamattomien miesten harrastusporukan jalkapalloilun vaikutusta osallistujien fyysiseen terveyteen. Päätulos oli, että jo varsin vähäinen osallistuminen jalkapallopelailuihin kohensi huomattavasti miesten sydänlihaksen kuntoa ja vähensi diabeteksen esiintymis- tai ilmaantumisriskiä. Silmin näkyvä ja ilman mittauksiakin havaittava hyöty oli painon pudotuksessa.

Jalkapalloilua harrastavien miesten kunto- ja terveysominaisuuksien kehitystä verrattiin samanaikaisesti rekrytoitujen, ominaisuuksiltaan vertailukelpoisten kuntosaliharjoittelua harrastaneiden sekä liikunnallisesti passiivisten miesten ryhmien arvoihin.

Painon pudotus ja lihaskunnon koheneminen auttavat myös tasapainon ylläpidossa

Senioriryhmä pelasi ”omaan tahtiin” jalkapalloa keskimäärin kahdesti viikossa (koko vuoden keskiarvo oli 1.7 kertaa viikossa) suunnitelman mukaan 12 kuukauden ajan, ja miesten kuntoa mitattiin ennen testin alkua että neljän kuukauden ja yli vuoden kestäneen palloiluharrastuksen jälkeen. Jo neljän kuukauden palloilun jälkeen havaittiin merkittävää kohennusta ikämiesten fyysisessä kunnossa ja terveydessä. Tässä vaiheessa miesten sydän- ja verenkiertoelimistön kunto/kapasiteettia osoittavat arvot olivat 15 prosenttia parempia kuin ennen kuntoilujakson alkua. Lyhytaikaisessa, intervallityyppisessä lihastyössä suoristustaso oli parantunut keskimäärin 43 prosentilla ja kokonaisuudessaan fyysisen kunnon taso oli noussut 30 prosentilla.

Kun testiryhmän jalkapalloiluharrastus oli jatkunut neljä kuukautta, miesten painoindeksi oli alentunut keskimäärin 1.5 prosentilla ja koko vuoden palloilusessioiden jälkeen kolmella prosentilla. Painon aleneminen johtui yksinomaan rasvan häviämisestä. Fysiologisista mittareista vuoden aikana saavutettiin huomattavaa kohennusta verensokerien aineenvaihdunnan tasossa sekä elimistön kyvyssä estää haitallisia aineenvaihduntareaktioita aiheuttavien niin kutsuttujen vapaiden radikaalien aiheuttamia haittoja. Yhteenvetoja ja johtopäätöksenä näistä jalkapalloilulla aikaansaaduista muutoksista tutkija toteaa miesten sydänterveyden merkittävästi parantuneen ja samalla diabetesriski oli alentunut.

Kuntosaliharjoittelua harrastaneilla painoindeksi ei muuttunut mitenkään seuranta-aikana, ja passiivisella seurantaryhmän jäsenillä painoindeksi oli vuoden kuluttua kaksi prosenttia suurempi kuin testin alussa.

Ryhmähenki ja palloiluharrastus jatkuivat vuosia projektin jälkeenkin

Säännöllinen jalkapalloilu kohensi ikämiesten lihaskuntoa, mistä on huomattavaa hyötyä jokapäiväisessä elämisessä. Hyväkuntoinen ihminen jaksaa kävellä ja esimerkiksi nousta portaita, ja hyvä lihaskunto on edellytys myös tasapainon ylläpidossa. Jalkapalloharrastuksella miesten lihaskunnossa saatiin aikaan samanlaista parannusta, johon usein suositellaan kuntosaliharjoittelua. Jalkapalloilun etu kuntosaliin verrattuna on ryhmässä harrastamisen mukanaan tuomassa sosiaalisessa kansakäymisessä, jossa monella miehellä on vähintään yhtä paljon vajausta kuin ”sohvaperuna-miesten” fyysisessä kuntoiluaktiivisuudessa, kööpenhaminalaistutkijat korostavat.

Ryhmähengen kehittyminen on varmasti tärkein syy siihen, että jokainen vapaaehtoisryhmään liittynyt, aikaisemmin täysin passiivinen ikämies jatkoi pari kertaa viikossa tapahtunutta jalkapalloiluharrastusta koko suunnitellun 12 kuukauden testijakson ajan. Vastaava sitoutuminen on erittäin harvinaista seurantatutkimuksissa. Eikä seniorimiesten jalkapalloiluharrastus jäänyt tähän projektiin: Suuri osa ryhmän jäsenistä on jatkanut säännöllisiä, yhteisiä pelisessioitaan vielä kaksi vuotta projektin jälkeen, projektitutkijat totesivat (PLoS ONE, 17.2.2016; http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148236

Aiheesta muualla Tiedebasaarissa:

Katujalkapalloilusta lisää terveyttä ja elinikää kodittomille miehille. Tiedebasaari 5.10.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/10/05

 

Mainokset