Avainsanat

, , , , , , ,

Yli 40 prosentilla tutkituista NFL-ammattilaisista aivovaurioita, oppimis- ja koordinaatiovaikeuksia

Pelaaminen amerikkalaisen jalkapallon NFL-ammattilaisliigassa on todellista kontaktiurheilua, jossa päähän kohdistuvat iskut ovat tavallisia. Kuva: iclipart.

Pelaaminen amerikkalaisen jalkapallon NFL-ammattilaisliigassa on todellista kontaktiurheilua, jossa päähän kohdistuvat iskut ovat tavallisia. Kuva: iclipart.

Voimakkaiden miesten kontaktiurheiluna tunnettavan amerikkalaisen jalkapallon pelaajat ovat päästä varpaisiin hyvin suojattuja kolhuja vastaan, mutta paraskaan kypärä tai vahvimmatkaan suojukset eivät voi täysin estää loukkaantumisia ja fyysisiä vaurioita. Eniten pelin rajuuden vaikutuksista on kannettu huolta pelaajien päähän kohdistuvista törmäyksistä, joilla on todettu olevan vaikutuksia niin aivojen rakenteisiin kuin toimintaankin. Pitkään ammattilaiskentillä pelanneiden miesten aivojen kunto on ehkä pelättyäkin huonompi, osoittaa 15.–21.4.2015 järjestettävässä The American Academy of Neurology -järjestön vuosikokouksessa Kanadan Vancouverissa esiteltävä, mutta ennakkoon jo 11.4.2014 Science 2.0 -sivustolla esitelty tutkimus. Otokseltaan suhteellisen pienessä – 40 ammattilaiskentillä useita vuosia pelanneen miehen – tutkimuksessa aivovaurioita sekä niihin yhdistettävissä olevia henkisen suorituskyvyn heikentymisiä havaittiin useammalta kuin neljällä pelaajalla kymmenestä.

Ex-ammattilaisilta tutkittiin useita henkisen suorituskyvyn osa-alueita, ja lisäksi näiden jo pelaajauransa päättäneiden miesten aivojen rakennetta analysoitiin magneettikuvausten avulla. Tulosten perusteella NFL-liigan kentillä pelanneilla on aivojen kuvantamisessa näkyviä ja testeissä suorituskyvyn alenemista osoittavia vaurioita merkittävästi enemmän kuin saman ikäisillä kansalaisilla keskimäärin, toteaa Science 2.0 -jutussa Florida State University -yliopiston tutkija Francis Conidi. Tutkimus on yksi laajimmista elossa olevia NFL-ammattilaisia analysoineista selvityksistä.

Jo ammattilaisuransa lopettaneiden ex-pelaajien keski-ikä oli 36 vuotta (vaihteluväli 27–56 vuotta). Useimmilla peliuran päättymisestä oli tutkimusaikaan kulunut alle viisi vuotta. Keskimäärin pelaajat olivat olleet ammattilaisina seitsemän vuotta (vaihteluväli 2–17 vuotta). Omien ilmoitustensa mukaan pelaajat olivat saaneet ammattilaisuransa aikana keskimääärin 8.1 päähän kohdistunutta iskua (engl. concussion). Noin kolmasosa pelaajista kertoi myös useista iskuista, joita ei oltu diagnosoitu varsinaisiksi törmäyksiksi.

Aivojen magneettikuvauksissa selvitettiin haitallisten muutosten esiintymistä ja määrää aivojen niin kutsutussa valkoisessa aineessa, joka yhdistää aivojen eri osia toisiinsa. Tutkituista ex-pelaajista 43 prosentilla (17 miehellä) todettiin aivolohkojen välistä informaation siirtoa heikentäviksi tulkittavia muutoksia ”enemmän kuin terveillä miehillä normaalisti pitäisi olla”. Aivokudosten hermosolujen välisissä viejähaarakkeissa (aksoneissa) – joissa impulssit välittyvät – havaittiin magneettikuvauksissa vaurioita 30 prosentilla (12 ex-pelaajalla).

Henkisen suorituskyvyn testeissä joka toisella tutkitulla ex-pelaajalla oli huomattavia vaikeuksia selviytyä monimutkaisista ajattelua vaativista tehtävistä. Oppimisvaikeuksia todettiin 45 prosentilla ja keskittymisvaikeuksia 42 prosentilla peliuransa lopettaneista ammattilaisista. Ajan ja paikan hahmottamiskyvyssä oli vaikeuksia noin joka neljännellä tutkimukseen osallistuneella NFL-liigan ex-ammattilaisella.

Aivovaurioiden ja NFL-ammattilaisuran keston välillä oli suora yhteys: Mitä useamman vuoden pelaaja oli ammattilaiskentillä ollut, sitä todennäköisemmin magneettikuvauksissa havaittiin aivoissa haitallisia muutoksia. Suoraa yhteyttä päähän kohdistuneiden kolhujen ja aivovammojen lukumäärän välillä ei tässä 40 ex-ammattilaisen tutkimuksessa havaittu. Tutkimuksen tulokset magneettikuvissa näkyvistä muutoksista näyttävät osoittavan syytä siihen, miten ja miksi jo aikaisemmin huolta herättänyt NFL-pelaajilla yleistynyt krooninen traumaattinen enkefalopatia (CTE) kehittyy (Science 2.0, 11.4.2016; http://www.science20.com/news_articles/study_more_than_40_percent_of_retired_nfl_players_had_brain_injury-170202

Mainokset