Avainsanat

, , , , , , , ,

Israelilla on jo paljon hyviä kokemuksia uusiutuvan energian hyödyntämisestä, kuvassa aurinkovoimala Eilatissa. Kuva jewishbusinessnews.com.

Israelilla on jo paljon hyviä kokemuksia uusiutuvan energian hyödyntämisestä, kuvassa aurinkovoimala Eilatissa. Kuva: jewishbusinessnews.com.

Israelin hallitus päätti 10.4.2016 yksimielisesti sitoutua joulukuussa 2015 Pariisissa solmitun ilmastosopimuksen mukaisiin kansainvälisiin talkoisiin ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämisessä. Hallituksen mukaan Israelin niin kutsutut kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät vuoteen 2030 mennessä 26 prosentilla verrattuna vuoden 2005 päästötasoon. Käytännön tasolla vähennys merkitsee israelilaisten aiheuttaman kuormituksen vähentämistä korkeintaan 7.7 tonniin henkeä kohti (laskettuna kaikkien ilmastoa lämmittävien tekijöiden yhteisvaikutus niin kutsuttuna hiilidioksidiekvivalentteina; tCO2e). Mittavista kustannuksista huolimatta energiataloudellisten panostusten lasketaan tuottavan Israelille miljardivoitot lähivuosikymmenininä.

Päästövähennykset edellyttävät perusteellista kohennusta maan energiapolitikkaan. Keinoina hallitus esittää energiatehokkuuden parantamista niin teollisuudessa, liikenteessä kuin kotitalouksissakin, uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämistä, ja yhä tarvittavissa fossiilisissa polttoaneissa kivihiilen korvaamista huomattavasti vähemmän kuormittavalla maakaasulla.

Kokonaisen kansantalouden energiapolitiikan perusteellinen rukkaus vaatii paljon investointeja, mutta käytettävät rahat eivät suinkaan kulu hukkaan vaan ovat tuottava sijoitus. Hallituksen laskelman mukaan Israel käyttää 500 miljoonaa sekeliä (noin 116 miljoonaa euroa) energiatehokkuuden parantamisen hankkeiden lainatakuisiin, 300 miljoonaa sekeliä 70 miljoonaa euroasuoriin tuliin teollisuuden, ja muun elinkeinoelämän sekä kuntien energiatalouden tehostamishankkeisiin. Uusiutuvien energianlähteiden kehittämisinvestointeihin ja muihin niin kutsuttuihin clean tech -hankkeisin sekä liikenteen sujuvuuden parantamiseen varataan niin ikään reilut määrärahat.

Koko yhteiskunnan läpäisevillä energiatalouden tehostamistoimilla Israelin hallitus uskoo saavutettavan peräti yli 30 miljardin sekelin (yli 7 miljardin euron) taloudelliset voitot (Uutistoimisto Reuters, 10.4.2016; http://www.reuters.com/article/us-israel-carbon-idUSKCN0X70J6

Mainokset