Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Rauhoitettu kansallislintumme laulujoutsen voi joutua metsästäjien haulien aiheuttaman lyijymyrkytyksen uhriksi etenkin talvehtimisalueiden ruokailupaikoilla. Kuva: Kai Aulio.

Rauhoitettu kansallislintumme laulujoutsen voi joutua metsästäjien haulien aiheuttaman lyijymyrkytyksen uhriksi etenkin talvehtimisalueiden ruokailupaikoilla. Kuva: Kai Aulio.

Haulikkometsästäjien käyttämät lyijyhaulit ovat vakava uhka linnuille – myös niille, joita ei metsästetä. Luontoon leviävät ja lähes ikuisesti maaperässä säilyvät metallihaulit joutuvat helposti eläinten ruonsulatuskanavaan näiden kerätessä tai siivilöidessä ravintoa maaperästä ja etenkin pehmeistä ranta- ja pohjalietteistä. Tehokkaiden ja halpojen lyijyhaulien aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit on tunnistettu jo vuosia sitten, ja monissa maissa tällaisten panosten käyttö on kielletty ja tai tarkoin rajattua. Lyijymyrkytyksiä sattuu silti paljon – myös rauhoitetuille linnulle, ja etenkin muuttoaikoina maissa, joissa säännökset ovat epäselviä tai metsästyskulttuuri on leväperäistä. Brittein saarilla talvehtivat, kesäisin Pohjolassa elävät ja pesivät laulujoutsenet (Cygnys cygnus) saavat talvikuukausien aikana niin paljon lyijyä, että lintujen kunto heikkenee vakavasti ennen pitkää ja vaativaa muuttomatkaa osoittaa satoja joutsenia selvittänyt tutkimus.

Britannian Linnusto- ja kosteikkosäätiön (British Wildfowl and Wetlands Trust; WWT) ja Exeterin yliopiston tutkijoiden selvityksessä analysoitiin 260 laulujoutsenen veren lyijypitoisuuksia, ja arvoja verrattiin lintujen fyysisen kuntoon. Ja tulokset osoittivat lyijymyrkytyksen olevan oletettua yleisempää. Joutsenilla avattiin lyijypitoisuuksia, jotka olivat selvästi aikaisempia vastaavia havaintoja korkeampia, ja samalla todettiin aikaisemmin turvallisiksi arvioidut lyijypitoisuudet todellisuudessa linnulle haitalliksi. Liikaa lyijyä kehoonsa keränneiden lintujen heikentynyttä kuntoa osoittaa normaalia alhaisempi paino.

Tutkimuksessa todettiin, että vähintään 44 mikrogrammaa lyijyä veridesilitraa kohti oli taso, jossa joutsenten paino oli merkittävästi alentunut – jopa tasolle, joka vaarantaa keväisen muuttomatkan onnistumista. Aikaisemmin on oletettu ja arvioitu, että vielä tasolla 50–100 mikrogrammaa lyijyä desilitrassa verta olisi linnulle turvallinen taso. Mikrogramma on gramman miljoonasosa. Noin 10 prosentilla tutkituista joutsenista veren lyijyarvo oli niin korkea, että metallikertymä alentaa linnun painoa ja heikentää yleiskuntoa.

Lyijyn aiheuttamien ja tunnistettujen haittojen takia lyijyhaulien käyttö vesilintujen ja muiden lajien metsästyksessä kosteikkoalueilla kiellettiin Englannissa jo vuonna 1999 ja Skotlannissa vuonna 2004. Lisäksi lyijyhaulien käyttö on kielletty tai tarkoin rajoitettu eräillä muilla alueilla ja muiden eläinten pyynnissä. Riistalintujen – myös myynnissä olleilla yksilöillä – on kuitenkin todettu korkeita lyijypitoisuuksia linnuilla, joilla ei lain mukaisen metsästyksen mukaan pitäisi olla lyijy kehossaan. Uuden selvityksen tulokset osittavat, että lyijyhaulien nykyiset käyttörajoitukset eivät turvaa lintujen hyvinvointia, vaikka ulospäinnäkyviä kärsimyksen merkkejä tai lintujen heikentynyttä kuntoa ei normaalioloissa havaittaisikaan (BirdWatch, 2.4.2016; http://www.birdwatch.co.uk/channel/newsitem.asp?cate=__16275&c=11

Mainokset