Avainsanat

, , , , , , , , ,

Yhtenäiset kuolleiden kalojen lautat peittävät Indian River-, Mosquito River- ja Banana River- jokien pintoja. Kuva: Examiner.com.

Yhtenäiset kuolleiden kalojen lautat peittävät Indian River-, Mosquito River- ja Banana River- jokien pintoja. Kuva: Examiner.com.

El Niño -kauteen liittyvä lämpö, runsaiden sateiden aiheuttama ravinteiden huuhtoutuminen ja happikato syinä

Floridan itärannikon tuntumassa lähes kaikkien jokivesistöjen kalakannat ja muu vesieläimistö ja -kasvisto kärsivät jokseenkin täydestä tuhosta poikkeuksellisen laajalla alueella. Satojen kilometrien laajuisilla vesistöosuuksia peittävät kuolleiden kalojen yhtenäiset massat, ja näkymättömissä vedenpinnan alla myös simpukat, osterit ja jopa kestävät vesikasvit ovat kuolleet tai vakavasti kärsineet. Pohjoisen pallonpuoliskon monimuotoisimmaksi vesiluonnon kokonaisuudeksi luonnehditun, Atlantic Intercoastal Waterway -kokonaisuutena tunnettavan virtojen ja laguunien verkoston vesissä elää yli 3 000 eläin- ja kasvilajia. Laajoja klakuolemia on Indian River-, Mosquito River- ja Banana River- jokivesistöjen alueilla.

Vesieliöstön tuhon tarkkaa syytä ei ole vielä ehditty selvittää, mutta yksi yhteinen tekijä on mitä ilmeisin: Tavallista voimakkaamman El Niño -ilmiön aiheuttamat normaalia runsaammat sateet ovat huuhtoneet pelloilta ja metsistä tavallista enemmän ravinteita ja maatilatalouden torjunta-aineita ja muita kemikaaleja vesistöihin. Kemikaalien ja tavallista lämpimämmän veden seurauksena vesien planktonlevien määrät – myös voimakkaita myrkkyjä veteen erittävien sinilevien – tuotanto on maksimissaan. Lisääntyneen kasvimassan hajotessa veden happipitoisuus on alentunut, ja paikoin totaalinen happikato tappaa eläimet nopeasti (International Business Times, 28.3.2016)

Mainokset