Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 ”republikaaniosavaltion” valitus hylättiin

Elohopean ja muiden haitta-aineiden päästörajoitusten kiristäminen koskee noin 1 100 yhdysvaltalaista, kivihiiltä polttavaa voimalaitosta. Kuva: The American Energy News.

Elohopean ja muiden haitta-aineiden päästörajoitusten kiristäminen koskee noin 1 100 yhdysvaltalaista, kivihiiltä polttavaa voimalaitosta. Kuva: The American Energy News.

Yhdysvaltain liittovaltion ylin ympäristönsuojeluviranomainen, Ympäristövirasto (US Environmental Protection Agency; EPA) kiristi 2014 ilmansuojelulain (Clean Air Act) nojalla kivihiiltä polttavien voimalaitosten savukaasuissa ympäristöön päästämien elohopean ja muiden raskasmetallien päästörajoja (Mercury and Air Toxics Standards; MATS). Energiayhtiöille päätös merkitsee kalliita puhdistusinvestointeja, jotka eivät odotetusti miellyttäneet yrityksiä, ja vastahankaan asettuivat myös monet konservatiivien hallitsemien osavaltioiden päättävät elimet. Kaikkiaan 20 osavaltiota valitti EPAn päätöksestä vedoten siihen, että ilmansuojelun tehostaminen käy liian kalliiksi kansalaisille välttämättömän palvelun tarjoajille. Korkein oikeus päättikin vuoden 2015 lopulla, että päästöleikkauksien kustannukset on laskettava ja toimenpiteiden kokonaistaloudelliset vaikutukset jo selvitettävä ennen kiistettyjen normien voimaantuloa. EPA on julkistanut asiantuntija-arvion elohopea- ja raskasmetallikuormituksen haitoista. Uusien tietojen perusteella korkeimman oikeuden tuomari John Roberts päätti 3.3.2016, ettei osavaltioiden valitus aiheuta toimenpiteitä.

Elohopeapäästöt tärkein peruste

EPAn päätöksessä tiukennetaan kivihiilivoimaloiden päästöissä ympäristöön vapautuvien haitta-aineiden, etenkin elohopean, lyijyn ja muiden haitallisten kemikaalien päästörajoja. Erityisen tärkeänä on pidetty kivihiilen poltossa vapautuvan metyylielohopean vähentämistä. Metyylielohopea tunnetaan hermostomyrkkynä, jolle alistuminen on eriysien vaarallista raskaana oleville naisille sekä pikkulasille. Elohopea-altistuksen on todettu hidastavan lapsen henkistä kehitystä sekä aiheuttavan aivohalvauksia, ataksiaa (tasapainovaikeuksia ja liikekoordinaation häiriöitä), näkökyvyn heikkenemistä ja. Elohopea-altistuksen vaarat on tunnettu ja tunnustettu jo kauan, ja siksi esimerkiksi lyijypitoisen moottoribensiinin käyttö kiellettiin lähes kaikkialla jo vuosikymmeniä sitten.

EPAn laskelmien mukaan elohopean ja muiden raskasmetallien päästörajoitusten ansiosta liittovaltion alueella säästetään joka vuosi 11 000 ennenaikaista kuolemantapausta, 4 700 sydänkohtausta sekä 130 000 lääkärin- tai sairaalahoitoa vaativaa astmakohtausta. Voimalapäästöjen leikkauksilla saavutettavat kansantaloudelliset hyödyt virasto laskee 37–90 miljardiksi dollariksi 34–82 miljardiksi euroksi) vuodessa.

Elohopean ja muiden haitta-ainepäästöjen vähennysvaatimukset koskettavat Yhdysvalloissa noin 1 100 kivihiiltä polttavaa voimalaitosta (ChemistryWorld, 7.3.2016; http://www.rsc.org/chemistryworld/2016/03/supreme-court-epa-mercury-pollution-regulation

MATS-prosessin vaiheet on esitetty ympäristöviraston internetsivuilla: http://www3.epa.gov/mats/actions.html

Mainokset